Miksi vakuuttaa auto, mutta jättää tuulilasi ja renkaat turvatta?

Laske hinta

Liikennevakuutus

Liikennevakuutuslaki uudistui 1.1.2017

Liikennevakuutuslain uudistuminen tuo mukanaan monia käytännön muutoksia. Liikennevakuutuksen laiminlyönnin seuraukset kovenevat ja vakuutusyhtiöiden liikennevakuutusten sisällössä voi olla aiempaa enemmän eroja. Lue lisää liikennevakuutuslain muuttumisesta Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta.

Säästöpankin vakuutusten liikennevakuutus 1.1.2017 alkaen

 • Bonus on jatkossa henkilökohtainen, ei ajoneuvokohtainen, kuten aiemmin.
 • Maksimibonus on 83 % ja lähtöbonus ilman aiempaa vahinkohistoriaa 40 %.
 • Asiakas voi saada saman bonuksen kaikille vakuuttamilleen autoille tai moottoripyörille. Autoilla ja moottoripyörillä on kuitenkin omat vakuutus- ja vahinkohistoriat, joten näiden kahden ajoneuvoluokan bonuksia ei voi sekoittaa keskenään.
 • 80 % bonukset voi saavuttaa jo kahdeksan vahingottoman ajovuoden jälkeen. Maksimibonuksen 83 % saavuttaa yhdentoista vahingottoman ajovuoden jälkeen.
 • Yhdelle Säästöpankin vakuutuksissa vakuutetulle autolle sattunut vahinko vaikuttaa vain kyseisen auton bonuksiin, ei kaikkien yhtiössämme vakuutettujen autojen bonuksiin.

Voimassa olevat vakuutukset pysyvät voimassa sellaisinaan, eikä asiakkailta vaadita toimenpiteitä.

Nykyiset Säästöpankin vakuutusten asiakkaat voivat kuitenkin halutessaan myös vaihtaa voimassa olevan vakuutuksen uuteen liikennevakuutukseen lähettämällä viestin vakuutuskansiosta asiakaspalveluun. Viestin aiheeksi valitaan ”Bonusasia” ja viestissä tulee ilmoittaa sen ajoneuvon sopimusnumero ja rekisteritunnus, johon muutos halutaan tehdä.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on oltava jokaisella liikenteessä käytettävällä ja rekisteröidyllä ajoneuvolla, olipa se sitten auto, mopo tai peräkärry.

Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheuttamasi omaisuus- ja henkilövahingot, myös sinulle itsellesi aiheutuneet vahingot. Omat omaisuusvahinkosi (esimerkiksi oman autosi kolarikorjauksen) korvaa kaskovakuutus.

Liikennevakuutus ja sen korvaukset perustuvat liikennevakuutuslakiin ja -asetukseen. Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa.

Liikennevakuutuksen hinta perustuu seuraaviin ajoneuvon ja vakuutuksenottajan tietoihin:

 • ajoneuvon laji
 • merkki
 • sylinteritilavuus
 • paino
 • teho
 • käyttövoima
 • ajoneuvon ikä
 • vakuutuksenottajan ikä
 • vakuutuksenottajan kotipaikkakunta
 • vakuutus- ja vahinkohistoria (= bonus).

Liikennevakuutuksen hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva vakuutusmaksuvero.

Vakuuttamaton ajoneuvo

Jos liikennevakuutuksen ottaminen on laiminlyöty määräajassa, Liikennevakuutuskeskus perii ajoneuvon omistajalta tai haltijalta vakuutusmaksun korotettuna.

Vakuuttamattoman ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta ei makseta korvausta vakuuttamattoman ajoneuvon omistajan eikä haltijan henkilövahingoista eikä kuljettajan henkilövahingoista, jos tämä tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää ajoneuvon olevan vakuuttamaton.

Bonus alentaa vakuutusmaksua

Saat liikennevakuutuksen maksusta alennusta vahingottomien vuosien ja vakuutusajan perusteella. Suurimmillaan alennus voi olla 83 prosenttia.

Liikennevakuutukselle muodostetaan lähtöbonus vakuutuksenottajan kaikkien vahinkohistoriatietojen perusteella. Näihin historiatietoihin luetaan mukaan kaikissa vakuutusyhtiöissä olevat tiedot ajoneuvojen vakuutusten voimassaoloajoista ja liikennevahingoista. Tiedot huomioidaan ajoneuvotyypeittäin vakuutuksenottajan kaikissa auto- tai moottoripyörävakuutuksissa. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat säännöt bonuksen muodostumisesta, joten edellisessä vakuutusyhtiössä olleen vakuutuksen bonus voi olla erilainen. Vahinkohistoria on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää ajoneuvolta tai henkilöltä toiselle. Uusi vakuutus, jossa ei ole huomioitu aikaisempaa vahinkohistoriaa, sijoitetaan luokkaan 6, jossa alennus on 40 prosenttia.

Bonusta kertyy, jos ajoneuvo on ollut vakuutuskaudella (yleensä vuoden) käytössä vähintään 120 päivää (moottoripyörä 90 päivää) eikä vakuutuksesta ole sinä aikana maksettu korvauksia. Tarkemmat tiedot bonuksen muodostumisesta näet oheisesta taulukosta.

1.1.2017 jälkeen alkaneet vakuutukset

1.1.2017 jälkeen alkaville liikennevakuutuksille muodostetaan lähtöbonus vakuutuksenottajan kaikkien vahinkohistoriatietojen perusteella. Näihin historiatietoihin luetaan mukaan kaikissa vakuutusyhtiöissä olevat tiedot ajoneuvojen vakuutusten voimassaoloajoista ja liikennevahingoista. Tiedot huomioidaan ajoneuvotyypittäin vakuutuksenottajan kaikissa auto- tai moottoripyörävakuutuksissa.

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat säännöt bonuksen muodostumisesta, joten edellisessä vakuutusyhtiössä olleen vakuutuksen bonus voi olla erilainen. Vahinkohistoria on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää ajoneuvolta tai henkilöltä toiselle. Uusi vakuutus, jossa ei ole huomioitu aikaisempaa vahinkohistoriaa, sijoitetaan luokkaan 6, jossa alennus on 40 prosenttia. Suurimmillaan alennus voi olla 83 prosenttia.

Ennen 1.1.2017 alkaneet vakuutukset

Ennen 1.1.2017 alkaneet vakuutukset pysyvät voimassa sellaisinaan, eikä lakimuutos aiheuta asiakkaalle toimenpiteitä. Vahinkohistoria voidaan siirtää ajoneuvolajiltaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon vakuutukseen, jossa vakuutuksenottajana olet sinä tai puolisosi. Tässä tapauksessa molempien vakuutusten tulee olla alkanut ennen 1.1.2017.

Toisesta vakuutusyhtiöstä siirrettävän vahinkohistorian perusteella muodostuva bonus voi olla erilainen kuin nykyisen vakuutuksesi bonus. Tämä johtuu siitä, että jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat sääntönsä bonuksen muodostumisesta. Edellä mainittuja vahinkohistoria- ja bonustietoja voidaan käyttää vain autojen (paitsi museoautojen) ja moottoripyörien vakuutuksissa.

Tarkemmat tiedot ennen 1.1.2017 alkaneiden vakuutusten bonusten muodostumisesta näet oheisesta taulukosta.

Nyt Bonusluokka seuraavana vuonna
Luokka % ei vahinkoja 1 vahinko 2 vahinkoa 3 vahinkoa 4 tai enemmän
1 0 2 1 1 1 1
2 5 3 1 1 1 1
3 10 4 1 1 1 1
4 15 5 1 1 1 1
5 20 6 1 1 1 1
6 25 7 2 1 1 1
7 30 8 3 1 1 1
8 35 9 4 1 1 1
9 40 10 6 2 1 1
10 45 11 7 3 1 1
11 50 12 8 4 1 1
12 55 13 9 5 1 1
13 60 15 11 7 3 1
14 65 15 12 8 4 1
15 70 15 13 9 5 1
16 73 17 14 10 5 1
17 77 17 15 11 5 1

Edellä mainittuja vahinkohistoria- ja bonustietoja voidaan käyttää vain autojen ja moottoripyörien vakuutuksissa, pois lukien museoajoneuvot. Tiedot vaikuttavat vain kyseisen ajoneuvotyypin ajoneuvoihin.

Jos et käytä ajoneuvoasi

Voit ilmoittaa ajoneuvosi liikennekäytöstä poistetuksi Säästöpankin vakuutusten vakuutuskansiossa, Trafin sähköisessä palvelussa tai katsastustoimipaikalla. Verottaja hyvittää ajoneuvoveron liikennekäytöstä poiston ajalta, ja Säästöpankin vakuutuksilta saat hyvityksen vakuutusmaksusta vastaavalta ajalta.

Liikennevakuutuksen korvaukset

Liikennevakuutus korvaa muille aiheutuneita omaisuus- ja henkilövahinkoja sekä sinulle ja matkustajallesi liikenteessä sattuneita vahinkoja.

Tyypillisiä korvattavia henkilövahinkoja ovat sairaanhoitokulut, ansionmenetys sairausloman ajalta ja erilaiset kuntoutuskustannukset. Vakavimmissa vammoissa voidaan maksaa myös korvausta pysyvästä haitasta ja työkyvyttömyyseläkettä. Omaisuusvahinkoja taas ovat esimerkiksi törmäys toiseen ajoneuvoon tai esineeseen, jolloin syyttömän osapuolen vahingot korvataan vahinkoon syyllisen liikennevakuutuksesta. Tällaisia korvauksia ovat esimerkiksi ajoneuvon korjaaminen tai lunastaminen käypään hintaan ja mahdolliset sijaisauton kustannukset.

Liikennevakuutus ei korvaa omaa ajoneuvoasi eikä siinä mukana ollutta omaisuutta matkustajien henkilökohtaisia käyttöesineitä lukuun ottamatta.

Korvausta kärsimästäsi vahingosta voidaan pienentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta, jos olet aiheuttanut vahingon tahallasi, törkeällä huolimattomuudellasi tai päihteiden vaikutuksen alaisena. Tällaisissa tapauksissa Säästöpankin vakuutukset voi periä muille suoritetut korvaukset takaisin sinulta. Rattijuopon matkustajien korvauksia voidaan niin ikään alentaa.