Kolme vakuutusta yhdessä paketissa

Kombo-vakuutuspaketti on 18–28-vuotiaille tarkoitettu vakuutuskokonaisuus, jossa on matkavakuutus, tapaturmavakuutus ja valinnainen kotivakuutus.

Kombo - nuorisovakuutus edulliseen hintaan

Nuorten oma vakuutus Kombo

Vakuuttamisen ei tarvitse olla vaikeaa. Olet sitten hankkimassa ensimmäistä omaa vakuutustasi tai haluat muuten vain hoitaa vakuutusasiasi mahdollisimman joutuisasti, Kombo on sinun valintasi. Se on vakuutuspaketti, johon kuuluvat aina matkavakuutus ja tapaturmavakuutus. Kombo on vakuutuspaketti nuorille, 18-28-vuotiaille.

Lisäksi voit liittää mukaan valinnaisen kotivakuutuksen. Useimmat vuokranantajat edellyttävät, että vuokralaisella on voimassa oleva kotivakuutus, joten kotivakuutuksen liittämistä omaan Komboon kannattaa todella harkita!

Kotivakuutus kattaa myös älylaitteet

Kombon kotivakuutuksella voit vakuuttaa alle 60 neliömetrin kokoisen asunnon irtaimiston enintään 20 000 euron arvosta. Irtaimistoa ovat muun muassa huonekalut, vaatteet ja elektroniikka. Irtaimistovakuutuksella turvaat myös esimerkiksi älylaitteet vahinkojen varalta.

Jos asut soluasunnossa tai kimppakämpässä, vakuutat vain oman irtaimistosi hallitsemasi neliömäärän mukaan. Kotivakuutuksen liittäminen mukaan Komboon on helppoa ja saat tietää vakuutuksesi kokonaishinnan saman tien.

Tutustu kotivakuutuksen turviin:

Turvat

Paloturvasta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irti päässeen tulen aiheuttamia vahinkoja. Palovahinkona voidaan korvata myös äkillisiä ja ennalta arvaamattomia savu- ja nokivahinkoja.

Turvaturvasta voidaan korvata vahinko, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta.

Rikkoutumisturva korvaa esinevahinkoja, jotka ovat syntyneet äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön aiheuttamia välittömiä rikkoutumisia, esimerkiksi kodinkoneiden rikkoutumiset, kun salama iskee rakennuksen lähistölle. Rikkoutumisturvasta voidaan korvata esimerkiksi älylaitteiden tippuminen, jossa näytön lasi särkyy, tai silmälasien hajoaminen normaalista poikkeavassa, yllättävässä tilanteessa.

Luonnonilmiöturva kattaa tavallisista luonnonilmiöistä poikkeavat tilanteet – yleisimmin kyseessä ovat myrskyt. Myrskynä pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 20 m/s.

Luonnonilmiöturvasta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia välittömiä esinevahinkoja, joiden syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Esimerkiksi jos myrskytuuli kaataa puun rakennuksen päälle vahingoittaen sitä, voidaan vahingot korvata luonnonilmiöturvasta.

Rikosturva kattaa ennalta arvaamattomat ja välittömät esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet varkaudesta tai sen yrityksestä, ryöstöstä tai ilkivallasta. Rikosturva kattaa myös vahingot, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta tunkeutumisesta irtaimiston lukittuun säilytystilaan avaimella, joka on saatu haltuun ryöstön tai murron yhteydessä. Poliisille on aina tehtävä rikosilmoitus vahingosta.

Välittömät esinevahingot, jotka syntyvät vuodosta, joka aiheutuu rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kodinkoneen (esimerkiksi astian- tai pyykinpesukoneen) ennalta arvaamattomasta ja yhtäkkisestä rikkoutumisesta, korvataan vuototurvasta. Yleisimpiä tämän kaltaisia vahinkoja ovat astianpesukoneiden rikkoutumiset, joiden seurauksena vuotava vesi aiheuttaa vahinkoa rakennuksen rakenteille.

Jos kotonasi korjataan vahinkoa, joka on korvattu kotivakuutuksesi alta ja joudut muuttamaan pois kotoasi korjaustöiden ajaksi, tilapäisestä asumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset korvataan asumisen keskeytysturvasta. Tilapäisasumista voidaan korvata enintään 12 kuukauden ajan.

Korvausta on mahdollista saada myös muuttokuluista ja tavaroiden remontin aikaisen varastoinnin kuluista. Asumisen keskeytysturvasta korvattavia kuluja korvataan enintään 85 prosenttia edellä mainituista, vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sovituista todellisista kustannuksista.

Yleisimpiä syitä, jonka vuoksi asunto on asumiskelvoton, ovat palovahingot sekä laajat vuotovahingot, joiden seurauksena useampi asunnon huonetila joudutaan remontoimaan samanaikaisesti.

Vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain mukaan korvausvelvollinen. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vahinkoa kohden on 200 000 euroa. Vakuutettuina ovat sinun lisäksesi kanssasi samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt.

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Enimmäiskorvausmäärä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 euroa.

Matkavakuutus huolettomaan reissaamiseen

Kombon matkavakuutus on matkakaveri, joka kannattaa ottaa mukaan aina reissuun lähtiessä. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä tien päällä sattuu. Matkavakuutus sisältää sekä matkatavara- että matkustajavakuutuksen. Sekä sinä että matkatavarasi olette siis turvattuina.

Matkustajavakuutus kattaa esimerkiksi matkalla sairastumisen ja matkan peruuntumisen. Matkatavaravakuutuksella vakuutat matkatavarasi 2000 euroon asti.

Tutustu matkavakuutuksen turviin:

Turvat
matkustaja
matkatavara

Matkasairaus on vaativa, äkillinen ja odottamaton sairaus, joka vaatii lääkärinhoitoa. Sen ensioireet ovat ilmaantuneet tai sairauden katsotaan muuten saaneen alkunsa matkan aikana. Lääkärinhoitoon pitää hakeutua matkan aikana tai viimeistään kahden viikon kuluessa matkan päättymisestä.

Matkasairauden tutkimus- ja hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa vakuutusehtojen mukaisesti enintään siihen asti, kun ensimmäisestä lääkärikäynnistä on kulunut 90 päivää.

Matkatapaturma on matkalla sattunut, ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu tahtomattasi ja aiheutuu ulkoisen syyn vuoksi. Matkatapaturman tutkimus- ja hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa vakuutusehtojen mukaisesti enintään siihen asti, kun tapaturman sattumisesta on kulunut 3 vuotta.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen, jos suunniteltu matkalle lähtö peruuntuu kokonaan pakottavan syyn vuoksi. Syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen ja odottamaton sairastuminen, tapaturma tai kuolema, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla. Matkan peruuntumiskuluina korvataan ne vakuutetulle maksettavaksi jäävät kulut, joita matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei korvaa. Peruuntumiskuluja voidaan korvata enintään 4 000 euroa per matka ja per vakuutettu.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan keskeytyminen, jos jo alkanut matka keskeytyy pakottavan syyn vuoksi. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, odottamaton ja vakava sairastuminen, tapaturma tai kuolema. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla. Matkan keskeytyessä korvataan esimerkiksi matkan aikaisia välttämättömiä, ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia sekä vakuutetun ennenaikaisen matkalta paluun tai sairaalahoidon takia menettämiä matkapäiviä. Korvausta voi saada myös etukäteen maksetuista, käyttämättä jääneistä palveluista ja retkistä kohteessa enintään 2 000 euroa per vakuutettu.

Vakuutuksesta korvataan matkalta myöhästyminen, jos et ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkasi alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästymisen syynä voi olla vakuutetun matkallaan käyttämää yleistä tai yksityistä kulkuneuvoa kohdannut äkillinen ja odottamaton sääeste, tekninen vika, liikennevahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus tai rikollinen teko. Matkalta myöhästymisestä korvataan matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän aiheutuneita ylimäärisiä matka- ja majoituskuluja, joita matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei korvaa. Myöhästymiskuluja voidaan korvata enintään 2 000 euroa per matka ja per vakuutettu. Vakuutetulla on myös mahdollisuus saada korvausta matkalla odottamisesta, mikäli hän korvattavan myöhästymisen vuoksi odottaa yhtäjaksoisesti yli 8 tuntia ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla.

Matkustajavakuutukseen kuuluu myös luonnonilmiöturva. Se korvaa matkalla aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja matkakohteeseen tai kotiin matkustettaessa. Näitä kuluja korvataan, jos alkuperäinen menomatkasi matkakohteeseen tai paluumatkasi sieltä kotiin estyy ennalta arvaamattoman ja poikkeuksellisen luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi.

Korvausta maksetaan enintään 2 000 euroa per matka ja per vakuutettu.

Matkustajavakuutus korvaa kohtuullisia ja lääketieteellisesti arvioiden välttämättömiä psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta matkasi aikana sattuneesta tapahtumasta. Psykoterapian kuluja korvataan enintään 5 käyntikerralta.

Vakuutus turvaa matkalle mukaan otettuja ja matkalla hankittuja tavaroita. Matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta. Mikäli matkatavarasi saapuvat matkakohteeseesi yli 12 tuntia sinua myöhemmin, korvataan vakuutuksesta välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvia kuluja.

Tapaturmavakuutus arjen turvana

Vaikka olisitkin vakuutettuna töissä tai koulussa ollessasi, vapaa-ajallakin voi sattua yhtä ja toista. Sitä varten on tapaturmavakuutus. Kun sinulla on voimassa oleva tapaturmavakuutus, saat korvauksen esimerkiksi lääkärin määräämästä hoidosta ja lääkityksestä, kun yllättävä haaveri sattuu.

Kombon tapaturmavakuutus kattaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Hoitokuluja katetaan maksimissaan 20 000 euroa yhtä tapaturmaan kohden. Sen lisäksi Kombo-vakuutus kattaa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja kuoleman. Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvaus vamman vakavuuden mukaan. Kertakorvaus on enintään 40 000 euroa per vamma. Tapaturman aiheuttamasta kuolemasta maksettava korvaus on 20 000 euroa. Korvaus maksetaan vakuutetun omaisille ellei vakuutettu ole muuttanut edunsaajaa.

Usein kysyttyä Kombosta

Kyllä voit. Komboon kuuluu aina matka- ja tapaturmavakuutus, mutta kotivakuutus on valinnainen.

Kombon kotivakuutuksella voit vakuuttaa enintään 60 neliön kokoisen asunnon irtaimiston. Asuessasi soluasunnossa vakuutat vain omien asuinneliöttesi mukaan irtaimistosi, et koko asunnon. Näin ollen jos samassa asunnossa kanssasi asuu esimerkiksi kolme muuta henkilöä, voit jakaa asunnon kokonaispinta-alan neljällä, jolloin saat neliömäärän, jonka mukaan sinun tulee vakuuttaa oma irtaimistosi.

Nuorille tarkoitettuja vakuutuspaketteja on tosiaan tarjolla miltei jokaisessa vakuutusyhtiössä. Hintojen vertailun lisäksi kannattaa aina tutkia vakuutuksen sisältö tarkasti ja kiinnittää erityistä huomiota enimmäiskorvausten määriin. Niissä saattaa olla suuriakin eroja vakuutuksesta riippuen.

Tutki myös rauhassa vakuutusehtoja, jotta tiedät, minkälaista vastinetta saat rahoillesi. Kattavaan vakuutusturvaan kannattaa panostaa!

Miten valitsen minulle sopivan vakuutuksen?

Nuorisovakuutuksia on paljon erilaisia. Mitä asioita kannattaa vertailla, kun valitsee ensimmäistä kertaa omaa vakuutusta?

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7