Ehdot, tuoteselosteet ja vakuutustietoasiakirjat

Vakuutuksen perusasioita

Vakuuttamisvelvollisuus

Ajoneuvon omistaja ja haltija ovat velvollisia vakuuttamaan ajoneuvon sen omistus- tai hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Liikennevakuutus on otettava seitsemän päivän kuluessa ajoneuvon luovutuspäivästä lukien. Jos ajoneuvolla on useampia omistajia tai haltijoita, he ovat yhteisvastuussa vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutuksenottajana tulee olla ajoneuvon todellinen käyttäjä. Tällöin vakuutuksen tiedot vastaavat ajoneuvon todellista käyttöä. Myös vakuutuskirjat ja –laskut päätyvät suoraan oikealle henkilölle ja mahdollisen vahinkotilanteen hoitaminen onnistuu vaivattomasti.

Vakuutussopimus ja vakuutuskirja

Vakuutusturvasi perustuu vakuutussopimukseen, joka rakentuu vakuutusehdoista, vakuutuskirjasta ja vakuutusta ottaessasi tekemistäsi valinnoista. Vakuutusturvan laajuus, omavastuun määrä ja vakuutuksen hinta perustuvat tekemiisi valintoihin.

Vakuutuskirjassa kerrotaan vakuutussopimuksen keskeinen sisältö ja vakuutetun ajoneuvon tiedot. Tutustu aina huolella vakuutuskirjaan ja vakuutuksen ehtoihin, sillä ne yhdessä muodostavat vakuutuksesi sisällön.

Tiedonantovelvollisuus

Ennen vakuutussopimuksen myöntämistä vakuutuksenottajan tulee antaa Säästöpankin vakuutuksille oikeat ja täydelliset tiedot vakuutettavasta ajoneuvosta sekä sen omistaja- ja haltijatiedoista. Jos edellä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutoksia vakuutuskauden aikana tai huomaat vääriä tai puutteellisia tietoja, tulee niistä ilmoittaa viipymättä vakuutusyhtiölle.

Jos vakuutuksenottaja on menetellyt vilpillisesti vakuutussopimusta tehdessään, ei vakuutussopimus sido Säästöpankin vakuutuksia. Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai kokonaan evätä.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen

Vakuutus tulee voimaan heti tai valitsemanasi ajankohtana mutta aikaisintaan silloin, kun teet vakuutushakemuksen verkkopalvelussa tai puhelimitse.

Vakuutussopimus päättyy esimerkiksi

  • jos irtisanot liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon vakuutuksen Omat vakuutukset -sivun kautta
  • myyt ajoneuvosi
  • vaihdat vakuutusyhtiötä.

Vapaaehtoinen kaskovakuutus päättyy esimerkiksi

  • jos irtisanot vakuutuksen kirjallisesti
  • jos laiminlyöt vakuutusmaksun maksamisen.

Muutokset sopimuksessa

Säästöpankin vakuutukset tiedottaa vuosittain, jos sopimuksen sisältöön tai maksuihin tulee oleellisia muutoksia. Sinun puolestasi on ilmoitettava, jos esimerkiksi muutat ulkomaille tai tapahtuu muita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa vakuutusmaksuun tai vakuutuksen perusteella maksettaviin korvauksiin. Tällaisia muita muutoksia ovat esimerkiksi ajoneuvon käyttötarkoituksen muuttuminen tai ajoneuvon tietojen muuttuminen.

Maksut on hoidettava ajallaan

Vakuutuksen lasku tulee sinulle hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen eräpäivää. Jos laskua tai osaa siitä ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lähetetään muistutus. Jos muistutuslaskuakaan ei makseta, Säästöpankin vakuutukset lähettää irtisanomisilmoituksen. Silloin sinulla on vielä 14 vuorokautta aikaa laskun maksamiseen. Vakuutusmaksu peritään koko siltä ajalta, kun vakuutus on ollut voimassa eli irtisanomisajan loppuun saakka.

Korvauksen hakeminen

Vahingosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian. Voit ilmoittaa vahingosta verkkopalvelussa, puhelimitse tai halutessasi myös postitse.

Korvausta haettaessa tarvitaan tietoja vahinkotapahtumasta ja vahingoittuneesta henkilöstä tai omaisuudesta. Korvausta hakiessasi kerromme, mitä tietoja tarvitsemme korvauspäätöksen tekemiseksi.

Oikeus vakuutuskorvaukseen voi vanhentua. Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Joka tapauksessa korvausvaatimus on esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus koskee vahingonkorvausvelvollisuutta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Muutoksen hakeminen

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, kannattaa sinun olla ensin yhteydessä meihin. Maksutonta apua asiasi selvittämiseen saat lisäksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta ja Vakuutuslautakunnasta sekä kuluttajariitalautakunnasta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki puhelin 09 6850 120 fine.fi

Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki puhelin 029 566 5249 kuluttajariita.fi

Voit saattaa asiasi myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kanteen voit nostaa kotipaikkasi, vahinkopaikan tai Espoon käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa antamastamme päätöksestä.

Luottamuksellisten tietojen käsittely

Vakuutustoimintaan liittyy asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Hankimme tarvittavia tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, kuten hoitolaitoksilta, julkisista viranomaisten pitämistä rekistereistä ja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä.

Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja huolehdimme asiakkaidemme yksityisyyden suojasta.

Asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi tallennamme asiakkaiden kanssa käydyt puhelinkeskustelut.

Finanssivalvonta valvoo yhtiön toimintaa

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7