Henkilötietojen käsittely

Vakuutustoiminnan harjoittaminen edellyttää asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Suomen Vahinkovakuutus Oy käsittelee henkilötietoja mm. vakuutussopimusta tehtäessä, vakuutussopimusta hallinnoitaessa sekä korvauskäsittelyssä. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakkaille suunnattavaan markkinointiin.

Henkilötietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten pitämistä rekistereistä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä.

Asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi Suomen Vahinkovakuutus Oy tallentaa asiakkaiden kanssa käydyt puhelinkeskustelut.

Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Lisäksi noudatamme henkilötietojen käsittelyä koskevia alan yhteisiä sääntöjä.

Suomen Vahinkovakuutus Oy huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta eikä luovuta tietoja sivulliselle muutoin kuin asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi Suomen Vahinkovakuutus Oy luovuttaa henkilötietoja vakuutusalan yhteiseen vahinkorekisteriin sekä väärinkäytösrekisteriin.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ylläpitää rekisteriselosteita käyttämistään henkilörekistereistä. Tutustu oheiseen asiakasrekisterin rekisteriselosteeseen. Muita rekisteriselosteita voit pyytää nähtäväksesi ottamalla yhteyttä asiakaspuhelinpalveluun.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja korjata tai täydentää mahdolliset virheelliset tai puutteelliset tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7