Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om hemförsäkring

Hemförsäkring - Byggnad och lösöre

Om du bor i höghus, radhus eller parhus behöver du endast försäkra lösöret i hemmet. Bostads- eller fastighetsaktiebolaget ansvarar för försäkringen för byggnaden.

Om du bor i egnahemshus eller äger en fritidsbostad ska både byggnaden och lösöret försäkras. Dessutom ska ekonomibyggnader på över 5 m2 på samma adress försäkras separat.

Med en hemförsäkring för lösöre försäkrar man sedvanligt lösöre i hemmet, dvs. föremål såsom möbler, kläder, kärl, elektronik, hushållsmaskiner samt fritids- och idrottsredskap upp till max ersättningarna enligt försäkringsvillkoren för Sparbankens hemförsäkring.

Skyddet mot avbrott i boendet i hemlösöresförsäkringen ersätter extra kostnader för avbrott i boendet till 85 procent, om den försäkrade måste flytta på grund av en skada som ersätts ur hemförsäkringen och om viktiga rum, såsom badrum eller kök, i den försäkrades bostad inte kan användas under reparationen på grund av en ersättningsgill skadehändelse.

Vid beräkningen av ersättningsbeloppet beaktar Sparbankens försäkringar de faktiska kostnaderna, från vilka beloppet av sparade boendekostnader avdras. Sparade boendekostnader är till exempel resekostnader eller hyreskostnader för stadigvarande/skadad bostad.

Om det är fråga om en skadehändelse som ska ersättas enligt villkoren är ersättningen för försäkrat lösöre i bil, husbil, släpvagn och båt i stöld- och vandalismskador högst 2 000 euro.

Dataspel, CD-, DVD-, Blu-rayskivor eller motsvarande skivor som tillfälligt eller permanent förvaras i bil, husbil, släpvagn eller husvagn samt båt är försäkrade upp till 200 euro i stöld- och vandalismskador.

Utifrån försäkringsbeloppet, självrisken och de valda skydden. Försäkringsbeloppet för lösöre fastställs utifrån antalet kvadratmeter i bostaden. På detta sätt erhålls det maximala ersättningsbeloppet som också fungerar som ersättningstak.

Du kan också fastställa försäkringsbeloppet för lösöret, varvid det inte beror på antalet kvadratmeter i bostaden utan på din bedömning av värdet på lösöret i euro. Försäkringsbeloppet är det penningbelopp för vilket din egendom är försäkrad. Försäkringsbeloppet ska motsvara egendomens faktiska värde.

I allmänhet försäkras byggnader till fullt värde. Det innebär att byggnaden vid skadetidpunkten är försäkrad till fullt faktiskt värde, varvid man vid beräkningen av ersättningen bland annat beaktar byggnadens ålder, användningssyfte, skick, gjorda reparationer, uppvärmning etc.

Premien för fullvärdesförsäkringen för en byggnad fastställs i första hand utifrån antalet kvadratmeter i byggnaden.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7