Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har utdömts eller överenskommits att betala.

Försäkringen ersätter endast en advokats eller jurists kostnader. Det innebär att ombudet ska ha avlagt minst kandidatexamen inom juridik så att kostnaderna kan ersättas från din försäkring.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7