Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Självriskandelen dras av från ansvarsförsäkringens ersättning. På så vis ska du betala din självriskandel direkt till den ersättningstagare som försäkringsbolaget också betalar ersättningen till. Närmare anvisningar för betalning av självriskandelen finns alltid i ersättningsbeslutet.

Eftersom det gäller en skada som orsakats en annan person kan vi, för att kunna utreda skadeståndsskyldigheten, också be om uppfattningar från andra personer som befunnit sig på skadeplatsen.

Om vi skriftligen fastslår att du inte är ansvarig för skadan, kan du be den som kräver ersättning direkt kontakta oss på Sparbankens försäkringar. Vi kan försvara dig och utreda ärendet på dina vägnar. Betala inga fakturor som hänför sig till skadan i en sådan situation eftersom det är svårt att driva in dem.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7