Miksi vakuuttaa auto, mutta jättää tuulilasi ja renkaat turvatta?

Laske hinta

Autovakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen ja kattaa muiden liikenteessä aiheuttamat vahingot. Matkalla saattaa kuitenkin tapahtua sellaista, joka jää normaalivakuutuksen ulkopuolelle, renkaan puhkeamisesta aina parkkipaikalla sattuneeseen kolariin. Tähän voi varautua ja keskittyä tien päällä siihen tärkeimpään: ajamaan turvallisesti. Katso lisää, pohdi millaisen vakuutuksen tarvitset ja palvelumme neuvoo loput!


 • Vakuuta myös tuulilasi ja renkaat — saat kattavamman turvan
 • Sisältää aina liikennevakuutuksen. Oman ajoneuvon voit turvata kaskolla.
 • Voit jatkaa matkaasi vuokra-autolla, jos oma autosi sattuu hajoamaan.
 • Säilytä bonukset, vaikka joku kolhisi autoasi parkkipaikalla
 • Reilumpi bonus liikennevakuutukseen

Ajoneuvovakuutuksen turvat

 • Paloturva

  Paloturvasta korvataan ennalta arvaamaton ja äkillinen esinevahinko, jonka on aiheuttanut ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai irti päässyt tuli. Ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja ei korvata paloturvasta.

 • Varkausturva

  Varkausturvasta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta käytöstä, varkaudesta, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä. Vahingon korvaaminen edellyttää, että ajoneuvosi on vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lukittu ja suojattu. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus.

 • Ilkivaltaturva

  Ilkivaltaturvasta korvataan vahinko, joka on tietoisesti aiheutettu ajoneuvollesi. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltaturvasta.

 • Kolariturva

  Kolariturvasta korvataan kolari, tieltä suistuminen, yhteentörmäys tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet vastaavanlaisen tapahtuman seurauksena.

 • Vastuuturva

  Vastuuturvasta korvataan vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa Green Card -maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi omaisuus- tai henkilövahingot, joiden korvausvastuu on henkilökohtaisesti sinulla ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Maksimikorvaus on omaisuusvahingoissa 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa.

 • Hinausturva

  Hinausturvasta korvataan vakuuttamasi alle 20-vuotiaan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon, mikäli matkasi keskeytyy ajoneuvoon tulleen vian tai vaurion takia. Hinauskulujen sijasta voidaan korvata kulut, jotka aiheutuvat tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka seurauksena voit jatkaa matkaasi (kuten esimerkiksi Autoliiton tiepalvelun tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Lisäksi hinausturvasta korvataan yhteensä 500 euroon asti matkustajien kotimatkasta aiheutuneita kuluja sekä ylimääräisiä kuluja, jotka syntyvät ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

 • Eläintörmäysturva

  Eläintörmäysturvasta korvataan vahinko, joka on syntynyt eläimeen törmäämisestä.

 • Oikeusturva

  Oikeusturvasta korvataan oikeudenkäynti- ja asianajokulusi riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät ajoneuvosi omistamiseen, hallintaan ja kuljettamiseen. Yläraja korvaukselle on 10 000 euroa jokaista vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuun suuruus on 20 prosenttia kuluista mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

 • Lasiturva

  Lasiturvasta korvataan vahinko, joka on aiheutunut auton tuuli-, taka- tai sivulasiin kohdistuneesta suorasta ulkoisesta osumasta tai iskusta. Vahinko korvataan joko korjaamalla tai vaihtamalla lasi.

 • Luonnonilmiöturva

  Luonnonilmiöturvasta korvataan erityisen luonnonilmiön, kuten myrskytuulen, raekuuron tai auton päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun, aiheuttamat vahingot.

 • Lunastusturva

  Lunastusturvasta voi hakea korvausta, jos ajoneuvoa ei pystytä korjaamaan sattuneen vahingon takia. Jos vaurioita kärsinyt ajoneuvo on enintään kolme vuotta vanha ja sille on kertynyt ajokilometrejä enintään 60 000, saat korvauksena uuden vastaavan ajoneuvon tilalle. Jos vaurioitunut ajoneuvo on iäkkäämpi tai sitä on käytetty enemmän, lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran.

 • Parkkiturva

  Parkkiturvasta korvataan pysäköidyn ajoneuvosi vauriot, kun vauriot ovat toisen ajoneuvon aiheuttamia eikä vahingon aiheuttaneesta ajoneuvosta ole tietoa.

 • Matkan jatkuminen

  Matkan jatkumisturvasta maksetaan korvausta niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on jonkin muun korvattavan vahingon vuoksi korjattavana. Voit hakea korvausta myös, kun matkasi keskeytyy teknisestä viasta johtuen. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan joko 50 euron päiväkorvauksena tai vuokraamalla tilalle C-kokoluokan auton. Jos ajoneuvollasi ei teknisen vian vuoksi voi ajaa, saat korvausta enintään viideltä päivältä.

 • Rengasturva

  Rengasturvasta korvataan ajoneuvon äkillisesti ja yllättäen rikkoutuneen renkaan korjaus tai uusi rengas, mikäli rengasta on mahdotonta korjata. Korvattavalla renkaalla saa olla ikää enintään kaksi vuotta hankintahetkestä lähtien ja sen urasyvyyden tulee olla vähintään 4 millimetriä.

 • Rahoitusturva

  Rahoitusturvasta korvataan vakuutetun ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoma, mikäli rahoituksella ostettu ajoneuvo on pakko lunastaa. Korvausta saatetaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva ei koske leasing- tai vuokra-autoja.