Siirry sisältöön

Toimi näin, kun venevahinko yllättää

Säästöpankin vakuutusten korvauspalvelusta saat apua ja toimintaohjeet vahinkotilanteisiin.

Vene

Ajoitko karille tai vahingoittuiko veneesi myrskyssä? Ole yhteydessä korvauspalveluumme, niin saat meiltä toimintaohjeet.

Venevahingon sattuessa tee vahinkoilmoitus.

Autamme sinua venevahingoissa 24/7 numerossa 010 194 677.

Akuutit hätätilanteet vesillä

Merellä meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000 tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70.

Sisävesillä soita yleiseen hätänumeroon 112.

 • Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot.
 • Kerro tarkka tapahtumapaikka.
 • Kerro mitä on tapahtunut.
 • Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 • Kerro mitä apua tarvitaan.
 • Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan.

Lisätietoa venevahingoista

Jos törmäät vesillä ollessasi kariin, ja veneesi alkaa vuotaa, toimi seuraavasti:

 • Pyri tukkimaan vuodot mahdollisimman hyvin ja arvioi, pystytkö omin avuin ajamaan veneen satamaan.
 • Jos tarvitset apua, soita merellä Meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 tai sisävesillä 112.
 • Kerro hälytystä tehdessäsi kaikki asiaan liittyvät tiedot: onko loukkaantuneita, mikä on veneen kunto ja tarkka sijainti (mieluiten koordinaatit puhelimestasi) sekä minkälaista apua tarvitaan.

Kun veneesi on saatu rantaan, tulee se siirtää mahdollisimman nopeasti venekorjaamoon. Merkkikorjaamoiksi ja lujitemuovikorjauksiin suosittelemme esimerkiksi Leevene (Helsinki ja Turku), Top-Boat ja Jouko Lindgren Oy). Korjaamo tekee veneestä korjauskustannuslaskelman ja toimittaa sen yhtiöllemme. Tämän jälkeen voit tehdä vapaamuotoisen vahinkoilmoituksen.

Törmäysturva korvaa vesillä veneen liikkuessa sattuneet vahingot, joiden syynä on pohjakosketus, karilleajo, yhteentörmäys, tai muu vastaava äkillinen ulkoinen tapahtuma.

Jos veneesi on uponnut yön aikana myrskyn takia ollessaan kiinni laiturissa, ota ennen veneen nostoa yhteys venekorjaamoon ja varmista, että korjaamo voi ottaa veneen korjattavaksi välittömästi veneen noston jälkeen. Tämä tulee tehdä seurausvahinkojen välttämiseksi.

Siirrätä vene korjaamoon heti noston jälkeen ja anna korjaamolle kaikki tarvittavat tiedot. Korjaamo tekee veneelle ja moottorille ensiavun, sekä vakuutusyhtiölle korjauskustannuslaskelman.

Tämän jälkeen tee vapaamuotoinen vahinkoilmoitus.

Myrskyturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetulle veneelle sattunut vahinko, jonka syynä on myrsky tai poikkeuksellinen sääilmiö, kuten rajuilma tai trombi. Myrskynä pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 15 metriä sekunnissa (10 minuutin keskituuli) vahinkotapahtumapaikkaa lähinnä olevan säähavaintoaseman mittauksen perusteella, ja jossa tapahtuma-ajankohta voidaan tarkoin määritellä.

Jos veneesi vaurioituu telakoinnin tai kuljetuksen aikana, tee vapaamuotoinen vahinkoilmoitus, josta ilmenee miten ja miksi vene vaurioitui.

Suosittelemme ottamaan vaurioituneesta veneestä ja vauriokohdista valokuvia ja toimittamaan ne Säästöpankin vakuutuksille pyydettäessä. Kuljetusvahingoissa voit liittää mukaan myös kuvan kuljetus-/vahinkotilanteesta.

Vie vene mahdollisimman nopeasti venekorjaamoon, joka vauriot selvitettyään tekee yhtiöllemme korjauskustannuslaskelman. Merkkikorjaamoiksi ja lujitemuovikorjauksiin suosittelemme esimerkiksi Leevene (Helsinki ja Turku), Top-Boat ja Jouko Lindgren Oy).

Kuljetus- ja telakointiturvasta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön vahinko, joka sattuu, kun vakuutuksen kohteena olevaa venettä lasketaan vesille, nostetaan vesiltä, säilytetään maissa tai kuljetetaan maissa. Jos vahinko johtuu ulkopuolisen työn suorittajan virheestä tai laiminlyönnistä, korvausta haetaan ensisijaisesti vahingosta vastuussa olevalta.

Jos veneesi on joutunut varkauden tai ilkivallan kohteeksi, tee mahdollisimman nopeasti vapaamuotoinen vahinkoilmoitus. Tee myös ilmoitus veneen ja varusteiden vahingoista poliisille ja toimita rikosilmoituksen kopio yhtiöllemme.

Vie vene mahdollisimman nopeasti venekorjaamoon korjattavaksi, jolloin korjaamo tekee vaurioista korjauskustannuslaskelman yhtiöllemme. Merkkikorjaamoiksi ja lujitemuovikorjauksiin suosittelemme esimerkiksi Leevene (Helsinki ja Turku), Top-Boat ja Jouko Lindgren Oy).

Varkaus- ja ilkivaltaturva korvaa varkaudesta, ilkivallasta ja murrosta tai niiden yrityksestä syntyneet vahingot.

Kun huomaat, että veneessäsi syttyy tulipalo veneillessäsi, toimi näin:

 • sammuta moottori välittömästi
 • katkaise virta päävirtakatkaisimesta
 • suuntaa jauhesammutin palopesäkkeeseen noin kahden metrin päästä ja pyri sammuttamaan palo tyhjentämällä sammutin palokohteeseen.

Mikäli olet väylällä ja laiturin läheisyydessä, pyydä muita veneilijöitä hinaamaan veneesi laituriin tai ole yhteydessä Meripelastukseen 0294 1000 tai sisävesillä 112.

Tämän jälkeen tee vapaamuotoinen vahinkoilmoitus. Kun olet tehnyt vahinkoilmoituksen, siirrä/siirrätä veneesi mahdollisimman nopeasti korjaamoon. Merkkikorjaamoiksi ja lujitemuovikorjauksiin suosittelemme esimerkiksi Leevene (Helsinki ja Turku), Top-Boat ja Jouko Lindgren Oy). Korjaamo tekee veneestä korjauskustannuslaskelman.

Paloturva korvaa vahingot, joiden syynä on irtipäässyt tuli tai suora salamanisku.

Jos aiheutat veneelläsi toiselle esine- tai henkilövahingon, josta olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, käsitellään vahinko veneen vastuuvahinkona, jonka kattaa vastuuvakuutus. Tee mahdollisimman tarkka selvitys tapahtumien kulusta vapaamuotoisessa vahinkoilmoituksessa ja liitä mukaan myös tiedot kaikista vahingon osallisista.

Jos veneeseesi tulee tekninen vika ja veneilysi keskeytyy sen vuoksi, toimi näin:

 • Jos olet väylällä ja laiturin läheisyydessä, pyydä muita veneilijöitä hinaamaan veneesi laituriin tai ole yhteydessä Meripelastukseen 0294 1000 tai sisävesillä 112.

Huomioithan, että venevakuutus ei korvaa teknisestä viasta aiheutunutta veneen hinausta.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7