Siirry sisältöön

Kuinka voimme auttaa?

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin

Usein kysyttyä matkavakuutuksesta

Matkavakuutus - Vakuuttaminen

Matkalla riskit ja asioiden hoito ovat aina erilaisia kuin päivittäisessä elinympäristössä. Matkavakuutuksella voit varautua sekä matkalla aiheutuvien henkilövahinkojen että esinevahinkojen varalta. Esimerkiksi sairaanhoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat maittain. Vakavissa matkasairaustapauksissa kustannukset voivat olla huomattavan korkeat erityisesti silloin, kun joudutaan hoidon lisäksi järjestämään sairaankuljetus ulkomailta Suomeen.

Matkavakuutus voi sisältää matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset.

Matkustajavakuutus antaa turvaa matkalla sairastumisen, matkalla sattuneen tapaturman, tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman varalta. Se turvaa myös nopean avun saamisen. Matkustajavakuutus korvaa lisäksi matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen vakuutusehtojen mukaisesti.

Matkustajavakuutusta kannattaa täydentää matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksilla. Vakuutusehdoista näet tarkemmin mitä matkavakuutus korvaa, jos matkalla sattuu jotain. Matkavakuutus on voimassa valittujen turvien mukaisesti.

Kysymyksiä matkatavaravakuutuksesta

Matkavakuutuksen matkatavaraturva on voimassa ulkomaanmatkoillasi ja Suomessa tekemilläsi matkoilla, jotka kohdistuvat päivittäisen elinympäristösi ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle asunnostasi, työpaikastasi, opiskelupaikastasi tai vapaa-ajan asunnostasi.

Kyllä. Matkavakuutuksen matkatavaraturvaan kuuluu kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumista ei kuitenkaan korvata, jos se on rikkoutunut tarkoituksenmukaisessa käytössä. Matkatavarat ovat vakuutettuna yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti matkaa kohden.

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.

Matkatavaravakuutuksesta korvataan välittömyystarvikkeiden hankkimisesta johtuvia kustannuksia, kun matkatavarasi myöhästyvät vähintään 12 tuntia kohteeseen saapumisestasi. Korvausta maksetaan enintään 100 euroa vuorokaudelta ja enintään 500 euroa vakuutettua kohden.

Matkustajavakuutus - Vakuuttaminen

Matkustajavakuutuksessa omat tai muut kanssasi samassa taloudessa vakinaisesti asuvat alle 18-vuotiaat lapset ovat ilmaisvakuutettuina sinun vakuutuksessasi, kun he matkustavat kanssasi. Myös isovanhemman mukana matkustavat lapsenlapset kuuluvat isovanhemman vakuutukseen, kun he matkustavat yhdessä isovanhemman kanssa. Jos lapsesi matkustavat yksin, he tarvitsevat oman matkustajavakuutuksen.

Matkustajavakuutus voidaan myöntää henkilölle, jolla on voimassa oleva Kela-kortti, jonka kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa ja joka myös asuu vakituisesti Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota henkilöä, joka oleskelee ulkomailla yli kuusi kuukautta vuodesta.

Jatkuva vuosimatkustajavakuutus on voimassa ympäri vuoden enintään kolme kuukautta kestävillä loma- ja työmatkoilla kaikkialla maailmassa. Määräaikainen matkustajavakuutus taas on voimassa loma- ja työmatkoilla valitulla alueella valitun määräajan.

Matkustajavakuutus on voimassa ulkomaan matkoillasi. Kotimaassa vakuutus on voimassa matkoillasi, jotka teet päivittäisen elinympäristösi ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle asunnostasi, työpaikastasi, opiskelupaikastasi, sinun tai kanssasi samassa taloudessa asuvan henkilön omistamasta asunnosta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa näiden paikkojen välisillä 50 kilometriä pidemmilläkään matkoilla.

Matkustajavakuutus ei ole voimassa, jos sairaus tai vamma on aiheutunut osallistuessasi urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin, harjoitellessasi valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa, joista löydät tarkemman listauksen vakuutusehdoista. Rajoitus ei koske alle 17-vuotiaita.

Matkustajavakuutus - Korvaaminen

Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla, hakeudu lääkäriin tai sairaalaan. Säästöpankin vakuutuksilla on yleisimmissä matkakohteissa sopimushoitolaitoksia ja -lääkäreitä, jotka laskuttavat suoraan yhtiötämme, kun esität matkustajavakuutuskortin. Myös jotkut muut hoitolaitokset voivat hyväksyä matkustajavakuutuskortin maksuvälineenä. Jos matkustajavakuutuskorttia ei hyväksytä maksuvälineeksi, maksa kulut ensin itse, säilytä maksutositteet ja muut vahinkoon liittyvät asiakirjat, tee vahinkoilmoitus ja hae korvausta Säästöpankin vakuutuksista.

Jos sinulla on voimassa oleva matkustajavakuutus Säästöpankin vakuutuksissa, löydät listan ulkomaan suoralaskuttavista hoitolaitoksista Omat vakuutukset -sivulta.

Tarkemmat korvauksenhakuohjeet.

Matkustajavakuutuksesta voit hakea korvausta esimerkiksi

  • lääkärin määräämistä tutkimuksista, hoidosta ja lääkkeistä
  • sairaalan hoitopäivämaksuista sekä poliklinikkakäynneistä
  • terveyskeskusmaksuista
  • matkakuluista korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin matkan aikana
  • kuluista, jotka aiheutuvat matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä.

Kaikki vahinkoon liittyvät asiakirjat ja tositteet tulee säilyttää vuoden ajan. Sinun ei tarvitse lähettää meille oma-aloitteisesti mitään tositteita, vaan pyydämme ne sinulta tarvittaessa.

Korvausta on haettava vakuutusyhtiöstä viimeistään vuoden sisällä kulujen aiheutumisesta.

Matkustajavakuutus on henkilökohtainen. Jokaisen täysi-ikäisen vakuutetun tulee hakea itse korvausta omasta vahingostaan. Jos vahinko on sattunut alaikäiselle vakuutetulle, korvauksen hakee hänen huoltajansa.

Voit saada maksusitoumuksen eli ennakkoratkaisun vahingon korvattavuudesta tiettyihin yksittäisiin suurempiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin kuten magneettikuvaukseen tai leikkaukseen. Kun olet tehnyt meille vahinkoilmoituksen, voit hakea maksusitoumusta toimittamalla meille lääkärinlausunnon, josta selviää vamman tai sairauden tila, suunniteltu toimenpide tai tutkimus ja kustannusarvio.

Saat ratkaisun maksusitoumusasiassa mahdollisimman pian. Maksusitoumuksen saatuasi hoitolaitos voi lähettää hoitolaskun suoraan meille. Ota Kela-kortti mukaan hoitoon Kela-korvauksen vähentämistä varten.

Kela-korvauksen tulee olla vähennetty meiltä hakemistasi hoitokulukorvauksista. Pidä Kela-kortti mukanasi kun lähdet lääkäriin. Yleensä lääkäriasema ja apteekki vähentävät kuluista Kela-osuuden saman tien.

Jos Kela-korvausta ei vielä ole vähennetty, hae sairausvakuutuslain mukainen korvaus ensin itse Kelasta ja hae korvausta vasta sitten meiltä. Ota kopiot kulutositteista ennen kuin lähetät tositteet Kelaan, sillä saatamme tarvita kopioita korvausratkaisua varten. Kela-korvausta tulee hakea kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksamisesta.

Puremisesta hampaalle aiheutuneesta vauriosta korvataan ainoastaan matkan aikana aiheutuneet hoito- ja matkakulut 200 euroon asti, vaikka vaurioon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä. Matkan jälkeisiä kuluja ei korvata.

Pilalle menneestä matkasta et voi saada korvausta, mutta menetetyistä matkapäivistä voit saada korvauksen, jos olet joutunut korvattavan matkasairauden tai -matkatapaturman vuoksi yhtäjaksoisesti yli vuorokaudeksi sairaalahoitoon.

Tilanteissa, joissa sairastut odottamattomasti ja äkillisesti matkan varaamisen jälkeen etkä voi lääkärin määräyksestä lähteä matkalle, matkustajavakuutus korvaa matkasi peruutuskulut, joita matkajärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei valmismatkalain tai omien ehtojensa mukaan palauta sinulle. Korvausta yhtä peruuntunutta matkaa kohden maksetaan enintään 4 000 euroa.

Voit varata ajan lääkäriin myös matkan jälkeen ja hakea korvausta kuluista matkustajavakuutuksesta. Huomioi kuitenkin, että matkasairauden korvattavuuden edellytys on, että olet hakeutunut hoitoon viimeistään 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Ainoa poikkeus tästä voi olla matkalta saatu tartuntatauti, jonka itämisaika on niin pitkä, että oireet ilmenevät vasta myöhemmin.

Matkasairaudesta aiheutuneita hoitokuluja korvataan vakuutusehtojen mukaisesti enintään 90 vuorokautta lääkärihoidon alkamisesta lähtien. Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta.

Matkustajavakuutus korvaa matkan aikaisia matkakuluja vakuutuksesta korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin. Matkan jälkeen aiheutuneita matkakuluja ei enää korvata.

Matkustajavakuutus korvaa matkatapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset enintään 15 hoitokerralta tapaturmaa kohden.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7