Rekisteriseloste

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Vahinkovakuutus Oy

Y-tunnus 2432824-6

Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo

Rekisteröidyt

 • henkilöt, joilla on asiakassuhde rekisterinpitäjään
 • henkilöt, joilla on ollut asiakassuhde rekisterinpitäjään
 • henkilöt, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita
 • henkilöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yhteisöt, joilla on liittymä asiakassuhteeseen

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tapio Tuomisto

050 4477 838

tapio.tuomisto@suomenvahinkovakuutus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • rekisterinpitäjän harjoittama vakuutustoiminta ja siihen liittyvä asiakassuhteiden hoitaminen
 • rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän kanssa samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään ja saman taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen tuotteiden myynti ja markkinointi (mukaan lukien suoramarkkinointi)

Henkilötietojen säännöllinen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai tietojen luovutushetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 • Tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt
 • Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen
 • Rekisteriä ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla
 • Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin
 • Fyysinen asiakirja-aineisto säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa tiloissa
 • Rekisterin käyttöä valvotaan käyttöoikeuksien hallinnan avulla

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan perustiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakastunnus
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tilinumero
 • kieli
 • sukupuoli
 • perhesidokset
 • yhteyshenkilö (jos muu kuin asiakas)
 • asiakkaan tunnistaminen ja tunnistamismenetelmä
 • eturyhmä

Asiakkuuden tiedot

 • asiakkuuden alkamispäivä
 • asiakkuuden päätymispäivä ja päättymissyy
 • suoramarkkinointikielto
 • markkinointilupa (sähköposti)
 • markkinointilupa (tekstiviesti)
 • uusien vakuutuksien tarjonnan esto
 • maksuhäiriö
 • yhteydenotot
 • kampanjat
 • asiakastietojen muutoshistoria
 • asiakaspalautteet

Vakuutustiedot

 • vakuutusnumerot (sopimusnumerot)
 • vakuutuksen kohde
 • vakuutuksen alkamispäivä
 • vakuutuksen päättymispäivä ja päättymissyy
 • vakuutushakemuksen epääminen

Vahinkotiedot

 • vahinkonumerot
 • vahingon sattumispäivä
 • vahingon ilmoituspäivä

Laskutustiedot

 • historiatiedot
 • avoimet maksut
 • erääntyneet maksut
 • laskutustapa

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7