Siirry sisältöön

Kodillesi, matkatavaroillesi ja muulle omaisuudellesi sattuneet vahingot

Neuvoja ja ohjeita vahinkotilanteen hoitoon

Rakennukselle sattuneet vahingot

Yleisohjeet

Kodin ja vapaa-ajan asunnon yleisimpiä vahinkoja ovat vuoto-, palo- ja nokivahingot sekä sääilmiöihin liittyvät myrskyvahingot. Joskus kotiin ja vapaa-ajan asuntoon kohdistuu myös murto- ja ilkivaltavahinkoja.

Jos vahingot ovat suuret tai ne vaativat välittömiä toimenpiteitä, ilmoita vahingosta meille heti. Pienemmissä vahingoissa voit toimia alla olevien ohjeiden mukaan.

Ohjeet vahinkoilmoituksen tekoon

 1. Ota rakennuksesta yleiskuva ja tarkempia lähikuvia rikkoutuneesta rakennuksen osasta niin, että vauriot näkyvät kuvissa selvästi.
 2. Säilytä kuvat itselläsi ja liitä ne verkkopalvelussa vahinkoilmoitusta tehdessä tai Omat vakuutukset -palvelun kautta niitä pyydettäessä.
 3. Selvitä vahingon määrä. Voit valita sinulle parhaiten soveltuvan vaihtoehdon:

a) Korvaus omasta korjaustyöstä Korvauskäsittelyä nopeuttaa, jos pystyt itse arvioimaan vahinkomäärän, jonka perusteella voimme maksaa korvauksen. Arvioi rakennusvahingon korjauskulut erikseen materiaalin ja työtuntien osalta sekä listaa muut vaatimukset. Voit hakea korvausta myös toteutuneiden kulujen mukaan korjaustöiden jälkeen.

Pidä kirjaa työtunneista, säilytä tositteet toteutuneista korjaus- ja materiaalikuluista sekä muista vaatimuksista. Sähkölaitteiden ja muun irtaimiston osalta tarvitsemme tiedot laitteen merkistä, mallista, iästä ja hinnasta.

b) Korjaustyön tekee rakennus- tai muu korjausliike Korjaustöihin voi ottaa avuksi rakennusliikkeen, mutta ennen suurempia korjaustöitä tarvitsemme tiedon korjaustöiden kustannuksista. Tarvittaessa autamme sinua löytämään kumppanin korjaustöiden tekemiseen.

Tee vahinkoilmoitus Omat vakuutukset -palvelussa.

Minkälainen vahinko on kyseessä?

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -tekniikan, -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Toimi näin:

 1. Sulje hana tai päävesijohto.
 2. Kuivaa irtovesi mahdollisimman huolellisesti.
 3. Jos asut kerros- tai rivitalossa, ilmoita vesivahingosta isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle.
 4. Jos asut omakotitalossa, soita putkimiehelle ja pyydä häntä korjaamaan vuotava putki tai LVI-laite.
 5. Mikäli vuodon on aiheuttanut rikkoutunut astian- tai pyykinpesukone, selvitä laitteen merkki, malli ja ostovuosi. Valokuvaa rikkoutuneen laitteen tyyppikilpi sekä vauriot.
 6. Tee vahinkoilmoitus Omat vakuutukset -palvelussa ja liitä valokuvat vahinkoilmoituksen yhteydessä.
 7. Jos kodissasi ei voi asua, lue ohjeita asumisen keskeytymisestä.

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta-arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Myrskytuulena pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 20 m/s.

Yleisimmät myrskyn aiheuttamat vahingot rakennukselle sattuvat kun myrskytuuli repii peltikattoa irralleen sekä kaataa pihalla olevia puita rakennusten päälle vaurioittaen rakennusta.

Myrskyvahingoissa toimi näin:

 1. Pyri estämään lisävahinkojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan. Raivaa ja suojaa rakennuksen vauriokohta pressulla mahdollisten kosteusvahinkojen estämiseksi. Jos kaatuneet puut voivat aiheuttaa välittömän hengenvaaran ympäristössään, ole yhteydessä pelastusviranomaisiin numerosta 112.
 2. Ota valokuvia vaurioituneesta kohteesta.
 3. Tee vahinkoilmoitus Omat vakuutukset -palvelussa ja liitä valokuvat mukaan vahinkoilmoituksen yhteydessä.

Myrskyn kaatamat puut

Kotivakuutuksen rakennusvakuutus korvaa hoidetulle pihamaalle sattuneita myrskyvahinkoja, kuten puiden kaatumisia. Hoidetulla pihamaalla tarkoitetaan rakennuksen välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä olevaa hoidettua aluetta eli nurmikkoa, kivetyksiä, koristepuita, marjapensaita ja muita istutuksia.

Tonttimetsä, tonttitie tai luonnontilainen alue tontilla eivät sisälly kotivakuutukseen.

Piha-alueeseen ja puutarhaan kohdistuvissa vahingoissa vahingon määrä lasketaan aiheutuneiden kunnostuskustannusten mukaan. Lisäksi korvataan kaatuneiden puiden raivaus hoidetulta piha-alueelta, mutta ei kuitenkaan niiden poiskuljettamista, pilkkomista tai haketusta.

Toimi näin:

 1. Ota valokuvia kaatuneista puista ja pihan vaurioista.
 2. Jos korjaat ja raivaat puut itse, listaa ylös tekemäsi työt ja niiden tuntimäärät, joiden perusteella voimme maksaa kertakorvauksen vahingosta.
 3. Tarvittaessa voit tilata metsurin raivaamaan puita.
 4. Tee vahinkoilmoitus verkossa.

Sähkökatkos ja pakastimen sulaminen

Pakasteiden säilyminen

Lyhyiden sähkökatkosten aikana ei kannata huolestua, sillä pakasteet pysyvät riittävän kylmänä yhdestä kolmeen vuorokautta riippuen pakastimen mallista ja sen täyttöasteesta. Ethän avaa ovia tarpeettomasti.

Vapaa-ajan asunnolle kiirehtiminen on monesti tarpeetonta

Nykyisin sähköyhtiöt osaavat arvioida suhteellisen hyvin sähkökatkojen kestot. Useimmat sähköverkkoyhtiöt tarjoavat maksutonta tekstiviestipalvelua, joka lähettää asiakkaalle tiedon sähkökatkosta ja sen arvioidusta kestosta. Tekstiviestipalvelun piirissä on suositeltavaa olla. Palveluun voi rekisteröityä esimerkiksi verkkoyhtiön nettisivuilla.

Mistä haen korvausta?

 • Tavallisissa sähkökatkoksissa omasta kotivakuutuksesta.
 • Sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa Suomessa noudatettavia standardeja.
 • Jos verkkopalvelussa on ollut virhe, sähkön käyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Esimerkiksi rikkoutuneet laitteet sekä kuluttajan sulaneet pakasteet ovat kustannuksia, joita sähköverkkoyhtiöt korvaavat.

Lisätietoa sähköyhtiön korvausvastuusta löydät täältä.

Vakuutuksesta korvataan sähköilmiön tai rikkoutumisen seurauksena rakennuksen putkistolle sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi- (LVI), sähkö- (S) ja automaatiolaitteille (A) aiheutuvia vahinkoja. Näitä laitteita ovat esimerkiksi ilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu, lämminvesivaraaja, öljykattila, ilmanvaihtokone, lattialämmityskaapeli sekä patterit.

 • Korvauksen määrä riippuu muun muassa vahingoittuneen omaisuuden iästä ja valitsemastasi omavastuusta. Tämän vuoksi korvauksen suuruus ei useinkaan vastaa uuden tuotteen hintaa.
 • Vahinkoa korvattaessa lasketaan ikävähennys uusimis- tai korjauskustannuksista. Ikävähennys tehdään myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivuu-, täyttö- ja niihin liittyvistä työkustannuksista.
 • LVISA-tekniikan ja -laitteiden ikävähennykset:

-rakennuksen putkisto ja sähköjohdot: 3 %

-rakennuksen pihalla ja maanvaraisessa alapohjassa olevat vesi- ja viemäriputket sekä muut LVI- ja sähkölaitteet mukaan lukien sähkö- ja lämmityskaapelit sekä automaatiolaitteet: 6 %

-lämpöpumput: 8 %.

Jos LVISA-laite rikkoutui, toimi näin:

 1. Selvitä ensin laitteen perustiedot: merkki, malli, asennus- tai käyttöönottovuosi ja tyyppinumero, jonka löydät laitteen tyyppikilvestä.
 2. Korjauta laite. Tilaa huoltoliike korjaamaan laite. Jos kyseessä on kalliimpi laite, pyydä huoltoliikettä antamaan korjausarvio laitteessa olevasta viasta ja sen korjauskustannuksista.
 3. Tee vahinkoilmoitus. Mikäli korjaaminen maksaa enemmän kuin valitsemasi omavastuu ja mahdollinen ikävähennys, tee vahinkoilmoitus Säästöpankin vakuutusten Omat vakuutukset -palvelussa. Liitä mukaan kuitti korjauksesta tai korjausarvio vahinkoilmoitusta jättäessäsi.

Milloin voit hakea korvausta?

Asumisen keskeytysvahinko syntyy silloin, kun vakinaisena asuntona käyttämäsi asunto on sitä kohdanneen vahingon johdosta sellaisessa kunnossa, että siinä ei voi asua. Asuntoa kohdanneen vahingon pitää olla sellainen, että se voitaisiin korvata Säästöpankin vakuutusten ehtojen mukaan vakuutuksesta.

Vakuutus ei korvaa

Vakuutus ei korvaa tilapäisasumista ennalta suunnitelluille remonteille tai huoltotöille, joiden takia joudutaan muuttamaan pois remontin ajaksi. Esimerkiksi taloyhtiön teettämä putkiremontti on tällainen tilanne.

Mitä selvityksiä tarvitaan, jotta tiedetään korvattavuus?

 • Ota meihin yhteyttä, jotta voimme varmistaa vahinkosi korvattavuuden ja mahdollisesti auttaa sinua löytämään sijaisasunnon kumppaniemme kautta.
 • Jos asut kerros- tai rivitalossa, tarvitsemme taloyhtiön teettämän kartoitusraportin. Sen saat helpoiten taloyhtiön edustajalta, kuten isännöitsijältä.
 • Kartoitusraportin voit toimittaa vahinkoilmoituksen yhteydessä tai myöhemmin Omat vakuutukset -palvelun kautta verkossa.
 • Muista aina, että tilapäisasumisen kustannuksista on sovittava aina etukäteen.

Mitä asumisen keskeytysturvasta korvataan?

 • Vakuutus korvaa enintään 85 % etukäteen sovittuja kohtuullisia ja ylimääräisiä asumis-, kuljetus-, ja varastointikustannuksia.
 • Korvaus maksetaan tositteiden perusteella, joten säilytä kuluihin liittyvät laskut ja kuitit.
 • Muista aina, että tilapäisasumisen kustannuksista on sovittava aina etukäteen.

Vakuutuksesta korvataan palovahinko, jonka syynä on äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti irti päässyt tuli tai tulisijasta tai lämmityslaitteesta noussut noki, savu tai savukaasun äkillinen ja ennalta-arvaamaton räjähdys.

Tulipalon sattuessa, toimi näin:

1.Pyri estämään lisävahingot

 • Yritä sammuttaa alkava palo sammutuspeitteellä tai jauhesammuttimella.
 • Soita hätänumeroon 112 ja varmista, että kaikki ihmiset poistuvat välittömästi rakennuksesta.
 • Opasta palokunta paikalle.
 • Jos asut kerros- tai rivitalossa, ilmoita vahingosta isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle.
 • Ole yhteydessä korvauspalveluumme: 010 194 677

2.Vinkkejä vahingon rajaamiseen

 • Pienissä palo- ja savuvahingoissa kannattaa mahdollisuuksien mukaan toimittaa kaikki tekstiilit pestäväksi, jotta savu- ja hajuhaitat eivät pääse pinttymään tekstiileihin.
 • Korvauspalveluumme kannattaa olla välittömästi yhteydessä, jotta voimme kumppaniemme kautta avustaa palovahinkojen puhdistuksessa ja muissa akuuteissa toimissa.

3.Tilapäisasunto palovahingon jälkeen

 • Jos asuntosi on vahingoittunut asumiskelvottomaksi niin avustamme sinua kumppaniemme kanssa tilapäisasunnon etsinnässä. Kyseeseen voi tulla myös itse ehdottamasi tilapäisasunto. Tilapäisasunnon järjestelyjen yhteydessä sinun kannattaa olla aina meihin yhteydessä.

4.Ilmoita vahingosta

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta-arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on varkaus, ilkivalta, murto tai ryöstö. Tarkemmat kuvaukset korvattavista vahingoista löydät vakuutusehdoista.

Murtovahinkotilanteissa toimi näin:

 1. Ilmoita Poliisille ja tee rikosilmoitus. Vahinkoilmoitusta täyttäessäsi tarvitset rikosilmoituksen numeron.
 2. Selvitä vahingot. Listaa, mitä omaisuutta on varastettu tai vahingoittunut. Ota vahingoittuneesta omaisuudesta valokuvia.
 3. Estä lisävahingot. Kun poliisilta on saatu lupa, korjaa murron vauriot ja lukitse rakennus uudelleen mahdollisimman hyvin.
 4. Tee vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoituksen teet Omat vakuutukset -palvelussa. Vahinkoilmoitusta jättäessäsi liitä mukaan valokuvat vahingosta sekä Poliisin rikosilmoituksen numero.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7