Siirry sisältöön

Henkilövahingot

Neuvot ja ohjeet vahinkotilanteen hoitoon

Tapaturmavahingot

Ilmoita uudesta tapaturmavahingosta kirjautumalla Omat vakuutukset -palveluun. Samalla voit hakea korvausta vahingosta sinulle aiheutuneista kuluista. Käsittelemme asiasi mahdollisimman pian ja annamme sinulle korvauspäätöksen. Tarvittaessa olemme sinuun yhteydessä.

Voit hakea korvausta aiemmin ilmoittamaasi vahinkoon liittyvistä kuluista kirjautumalla Omat vakuutukset -palveluun. Vahinkoon liittyvät tositteet tulee säilyttää vähintään vuoden ajan.

Vahinkoasioissa palvelemme sinua 24/7 myös puhelimitse numerossa 010 194 677.

Tapaturmavakuutuksesta korvattavia kuluja ovat esimerkiksi

  • lääkärinpalkkiot
  • lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet
  • sairaalan hoitopäivä- ja poliklinikkamaksut
  • terveyskeskusmaksut.

Huomioithan, että tutkimus- ja hoitokuluista tulee hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelasta ennen korvaushakemuksen lähettämistä Säästöpankin vakuutuksiin.

Lisätietoa tapaturmavahingoista

Tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Tapaturma sattuu tahtomattasi ja johtuu aina ulkoisesta tekijästä. Tapaturma voi olla esimerkiksi kaatuminen tai putoaminen, josta aiheutuu murtuma.

Tapaturmaksi katsotaan myös auringonpistos, lämpöhalvaus, paleltuminen, vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma sekä vahingossa nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Jos sinulle on sattunut tapaturma, ilmoita meille vahingosta Omat vakuutukset -palvelussa.

Kun tarvitsemme vahinkoasian käsittelyssä vahinkoon liittyviä kulutositteita, sairauskertomuksia, hoitavan lääkärin lausuntoa tai tutkimustuloksia, pyydämme niitä sinulta. Säilytä kaikki vahinkoon liittyvät tositteet vähintään vuoden ajan.

Yksittäiseen suurempaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen, kuten leikkaukseen, voit hakea maksusitoumusta. Maksusitoumusasian käsittelyä varten sinun tulee toimittaa meille hoitavan lääkärin laatima lausunto, josta selviää suunniteltu toimenpide sekä sen kustannusarvio. Käsittelemme maksusitoumusasiat mahdollisimman pian.

Jos vakuutukseesi sisältyy tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan turva ja vahingosta on jäänyt sinulle lääketieteellisesti arvioituna pysyvää haittaa, voit tehdä meille korvaushakemuksen toimittamalla hoitavalta lääkäriltä E-lääkärinlausunnon vamman tilankuvauksin. Pysyvän haitan korvausta voit hakea aikaisintaan, kun tapaturman sattumisesta on kulunut yksi vuosi.

Tapaturman hoitokuluina korvataan lääkärin määräämät tarpeelliset tutkimukset ja hoidot. Hoitokuluista maksetaan korvauksia enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Tapaturman hoitona korvataan esimerkiksi

  • lääkärin määräämiä lääkkeitä sekä hoito- ja tutkimuskuluja
  • sairaalan hoitopäivämaksuja
  • kohtuullisia matkakuluja korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin
  • tapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, kuitenkin enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohden
  • lisäksi lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä korvataan käytössäsi rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan esineen hankintakustannukset 500 euroon asti.

Voit ilmoittaa omasta tai alaikäiselle lapsellesi sattuneesta tapaturmasta ja/tai sen hoitoon liittyvistä kuluista. Tee ilmoitus uudesta vahingosta kirjautumalla Omat vakuutukset -palveluun tai ilmoita uusista vahinkoon liittyvistä kuluista.

Pidä Kela-kortti mukana käydessäsi lääkärissä tai apteekissa. Näin Kelan maksama korvaus voidaan usein vähentää jo lääkäriasemalla tai apteekissa. Mikäli kuluista ei ole vähennetty Kelan korvausta, hae Kelasta sairausvakuutuslain mukainen korvaus ennen korvauksen hakemista tapaturmavakuutuksesta. Korvausta Kelasta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kulujen syntymisestä.

Tapaturmavakuutus on voimassa myös ulkomailla kuusi kuukautta matkan alkamisesta. Huomioi kuitenkin, että tapaturmavakuutus ei yksin ole riittävä turva kun matkustat. Siinä on korvausmääriä koskevia rajoituksia, eikä se korvaa esimerkiksi matkalla sairastumista, matkan peruuntumista ja keskeytymistä tai matkalta myöhästymistä.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7