Siirry sisältöön

Sivuston käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Säästöpankin vakuutusten kaikille avoimen verkkosivuston käyttöä. Käyttämällä sivustoa sivujen käyttäjä hyväksyy ehdot.

Eri verkkosivut ja -palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.

Julkaisija ja palveluntarjoaja

Sivuston julkaisija ja palveluntarjoaja on Suomen Vahinkovakuutus Oy (y-tunnus 2432824-6), joka toimii osoitteessa Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Immateriaalioikeudet

Sivuston immateriaalioikeudet kuuluvat Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle, ellei toisin ole mainittu. Sivujen ulkoasun tai sisällön hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa ilman Suomen Vahinkovakuutus Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty.

Tietojen tallentaminen ja tulostaminen on sallittua vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman Suomen Vahinkovakuutus Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty.

Vastuut

Suomen Vahinkovakuutus Oy ylläpitää sivustoa aktiivisesti ja pyrkii varmistamaan sivuston toimivuuden ja sillä annettujen tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ei kuitenkaan vastaa sellaisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen käytöstä, käytön estymisestä tai sivustolla olleesta teknisestä tai sisällöllisestä virheestä.

Sivustolla esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta, sitoumusta tai muuta velvoitetta, ellei toisin ole mainittu.

Verkkosivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Suomen Vahinkovakuutus Oy:n palveluihin. Suomen Vahinkovakuutus Oy ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietoturvasta, tietojen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat sivujen oikeudettomasta muuttamisesta eikä kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Sivuston käyttäjä vastaa siitä, että hänen tämän sivuston kautta lähettämänsä tiedot ja viestit ovat sisällöltään oikeita ja että ne saapuvat perille.

Sivuston käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä näiden sivujen välityksellä mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Sivuston käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Sivuston käyttäjien ei tule lähettää luottamuksellista tietoa sisältäviä viestejä Suomen Vahinkovakuutukselle suojaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä. Suomen Vahinkovakuutuksella on oikeus toimittaa sivuston käyttäjän pyynnöstä sähköpostin välityksellä yleistä tietoa sivuston käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Suomen Vahinkovakuutus ei vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yksityisyys

Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus kerätä ja tallentaa sivuston käyttöä koskevaa tietoa ja analysoida sitä erityisesti tämän sivuston ja yleisesti Suomen Vahinkovakuutus Oy:n toiminnan kehittämiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi.

Kerätyn sivuston käyttöä koskevan tiedon perusteella ei voida tunnistaa yksittäistä sivustoa käyttänyttä henkilöä.

Muut ehdot

Nämä verkkosivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille, ellei ole erikseen muuta sovittu tai ilmoitettu.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on myös oikeus muuttaa näiden verkkosivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä estää pääsy sivuille tai lakkauttaa ne tilapäisesti tai pysyvästi.

Sovellettava laki

Näiden verkkosivujen käyttöön sekä Suomen Vahinkovakuutus Oy:n ja sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.