Siirry sisältöön

Kuinka voimme auttaa?

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin

Usein kysyttyä tapaturmavakuutuksesta

Tapaturmavakuutus - Vakuuttaminen

Suomessa sattuu noin miljoona vamman aiheuttavaa tapaturmaa vuosittain. Tapaturma voi sattua kenelle tahansa ja missä tahansa. Vaikka olisitkin töissä ollessasi vakuutettuna työpaikkasi puolesta, sinulla kannattaa ehdottomasti olla oma tapaturmavakuutus vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia varten.

Tapaturmavakuutukseen voit valita korvaukset ja korvausmäärät hoitokuluista, tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Tapaturmavakuutus voidaan myöntää henkilölle, jolla on voimassa oleva Kela-kortti, jonka kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa ja joka myös asuu vakituisesti Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota henkilöä, joka oleskelee ulkomailla yli kuusi kuukautta vuodesta.

Tapaturmavakuutus on voimassa työssä ja koulussa ollessa sekä vapaa-aikana. Työssä ja koulussa sattuneissa tapaturmissa korvaus haetaan kuitenkin ensin koulun, kunnan tai työnantajan lakisääteisestä vakuutuksesta. Oma vakuutuksesi on voimassa valittujen turvien mukaisesti.

Tapaturmavakuutus ei ole voimassa, jos sairaus tai vamma on aiheutunut osallistuessasi urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin, harjoitellessasi valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa, joista löydät tarkemman listauksen vakuutusehdoista. Rajoitus ei koske alle 17-vuotiaita.

Tapaturmavakuutus - Korvaaminen

Jos sinulle sattuu tapaturma, hakeudu hoitoon mahdollisimman pian. Voit valita hoitopaikkasi itse tai hakeutua hoitoon Säästöpankin vakuutusten sopimushoitolaitokseen, joka laskuttaa kuluista suoraan meitä. Jos sinulla on voimassa oleva Säästöpankin vakuutusten tapaturmavakuutus, löydät listan ulkomaan suoralaskuttavista hoitolaitoksista Omat vakuutukset-sivulta.

Muista ottaa mukaasi hoitopaikkaan Kela-kortti. Useimmat hoitolaitokset voivat vähentää Kela-korvauksen laskun loppusummasta saman tien, jolloin sinun ei tarvitse hakea korvausta Kelasta jälkikäteen.

Lue lisää korvauksen hakemisesta ja hae korvausta.

Voit hakea korvausta tapaturmavakuutuksesta esimerkiksi

  • lääkärin määräämistä tutkimuksista, hoidosta ja lääkkeistä
  • sairaalan hoitopäivämaksuista sekä poliklinikkakäynneistä
  • terveyskeskusmaksuista
  • matkakuluista hoitoon ja tutkimuksiin.

Kaikki vahinkoon liittyvät asiakirjat ja tositteet tulee säilyttää vuoden ajan. Sinun ei tarvitse lähettää meille Säästöpankin vakuutuksiin oma-aloitteisesti mitään tositteita, vaan pyydämme ne sinulta tarvittaessa.

Korvausta on haettava vakuutusyhtiöstä viimeistään vuoden sisällä kulujen aiheutumisesta.

Jokaisen täysi-ikäisen vakuutetun tulee hakea itse korvausta omasta vahingostaan. Jos vahinko on sattunut alaikäiselle vakuutetulle, korvauksen hakee hänen huoltajansa.

Voit saada maksusitoumuksen eli ennakkoratkaisun vahingon korvattavuudesta tiettyihin yksittäisiin suurempiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin kuten magneettikuvaukseen tai leikkaukseen. Kun olet tehnyt meille vahinkoilmoituksen, voit hakea maksusitoumusta toimittamalla meille lääkärinlausunnon, josta selviää vamman tai sairauden tila, suunniteltu toimenpide tai tutkimus ja kustannusarvio.

Saat ratkaisun maksusitoumusasiassa mahdollisimman pian. Maksusitoumuksen saatuasi hoitolaitos voi lähettää hoitolaskun suoraan meille. Ota Kela-kortti mukaan hoitoon Kela-korvauksen vähentämistä varten.

Kela-korvauksen tulee olla vähennetty meiltä hakemistasi hoitokulukorvauksista. Pidä Kela-kortti mukanasi kun lähdet lääkäriin. Yleensä lääkäriasema ja apteekki vähentävät kuluista Kela-osuuden saman tien.

Jos Kela-korvausta ei vielä ole vähennetty, hae sairausvakuutuslain mukainen korvaus ensin itse Kelasta ja hae korvausta vasta sitten meiltä. Ota kopiot kulutositteista ennen kuin lähetät tositteet Kelaan, sillä saatamme tarvita kopioita korvausratkaisua varten. Kela-korvausta tulee hakea kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksamisesta.

Hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa ei tapaturmavakuutusehtojen mukaan korvata, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä.

Kyllä. Tapaturmavakuutus korvaa välttämättömät matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen.

Tapaturmavakuutus korvaa matkatapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset enintään 15 hoitokerralta tapaturmaa kohden.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7