Siirry sisältöön

Henkilövahingot

Neuvot ja ohjeet vahinkotilanteen hoitoon

Matkustajavahingot

Ilmoita uudesta matkustajavahingosta kirjautumalla Omat vakuutukset -palveluun. Samalla voit hakea korvausta vahingosta sinulle aiheutuneista kuluista. Käsittelemme asiasi mahdollisimman pian ja annamme sinulle korvauspäätöksen. Tarvittaessa olemme sinuun yhteydessä.

Voit hakea korvausta aiemmin ilmoittamaasi vahinkoon liittyvistä kuluista kirjautumalla Omat vakuutukset -palveluun.

Vahinkoon liittyvät tositteet tulee säilyttää vähintään vuoden ajan. Huomioithan, että tutkimus- ja hoitokuluista tulee hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelasta ennen korvaushakemuksen lähettämistä Säästöpankin vakuutuksiin.

Vahinkoasioissa palvelemme sinua 24/7 myös puhelimitse numerossa 010 194 677.

Jos olet matkalla kiireellisen avun tarpeessa, voit soittaa 24/7 palvelevaan matkahätäpalveluumme numeroon +358 800 950 35.

Lisätietoa matkustajavahingoista

Matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut äkillinen ja odottamaton sairaus, jonka ensioireet ovat ilmaantuneet tai jonka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan muuten katsotaan saaneen alkunsa matkan aikana. Jos oireita on ollut ennen matkaa, ei kyseessä ole matkasairaus.

Vakuutetulla ennen matkaa olleen sairauden äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkan aikana voi korvattavaksi tulla matkakohteessa annettu ensiapuluonteinen hoito, mutta ei muita kuluja kuten matkan keskeytymiskuluja.

Matkustajavakuutuksen perusteella matkasairauden hoitokuluina korvataan esimerkiksi

  • lääkärinpalkkioita
  • lääkärin määräämiä hoitoja, tutkimuksia ja lääkkeitä
  • sairaalan hoitopäivä- ja poliklinikkamaksuja
  • terveyskeskusmaksuja
  • matkan aikaisia matkakuluja hoitoon ja tutkimuksiin.

Tarkemmat tiedot hoitokulujen ja matkasairauden korvattavuudesta saat matkustajavakuutusehdoista.

Jos sairastut äkillisesti ja odottamattomasti matkalla, hakeudu lääkäriin tai sairaalaan. Monissa matkakohteissa vakuutuskortin tai -todistuksen esittämällä hoitolaitos laskuttaa suoraan Säästöpankin vakuutuksia. Voit tiedustella lähintä suoralaskuttavaa hoitolaitosta 24/7 Säästöpankin vakuutusten Vahinkoapu 24h -palvelusta numerosta 010 194 677.

Mikäli hoitolaitos ei hyväksy vakuutuskorttia tai -todistusta maksuvälineenä, voit maksaa kulut ensin itse, tehdä vahinkoilmoituksen ja hakea korvausta kuluista matkan jälkeen. Säilytä tällöin kuitit ja muut vahingon hoitoon liittyvät asiakirjat, koska saatamme tarvita niitä vahinkokäsittelyssä.

Jos kulut ovat suuria, voit soittaa Säästöpankin vakuutusten matkahätäpalveluun, josta on mahdollista saada maksusitoumus hoitoon. Matkahätäpalvelu palvelee 24/7 numerossa 0800 950 35.

Matkatapaturma on matkalla sattunut ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta.

Matkatapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Vakuutuksesta ei korvata matkatapaturmasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen matkaa.

Matkustajavakuutuksen perusteella matkatapaturman hoitokuluina korvataan esimerkiksi

  • lääkärinpalkkioita
  • lääkärin määräämiä hoitoja, tutkimuksia ja lääkkeitä
  • sairaalan hoitopäivä- ja poliklinikkamaksuja
  • terveyskeskusmaksuja
  • matkan aikaisia matkakuluja hoitoon ja tutkimuksiin.

Tarkemmat tiedot hoitokulujen ja matkatapaturman korvattavuudesta saat matkustajavakuutusehdoista.

Jos sinulle sattuu tapaturma matkalla, hakeudu lääkäriin tai sairaalaan. Monissa matkakohteissa vakuutuskortin tai -todistuksen esittämällä hoitolaitos laskuttaa suoraan Säästöpankin vakuutuksia. Voit tiedustella lähintä suoralaskuttavaa hoitolaitosta 24/7 Säästöpankin vakuutusten Vahinkoapu 24h -palvelusta numerosta 010 194 677.

Jos hoitolaitos ei hyväksy vakuutuskorttia tai -todistusta maksuvälineenä, voit maksaa kulut ensin itse, tehdä vahinkoilmoituksen ja hakea korvausta kuluista matkan jälkeen. Säilytä tällöin kuitit ja muut vahingon hoitoon liittyvät asiakirjat, koska saatamme tarvita niitä vahinkokäsittelyssä.

Jos kulut ovat suuria, voit soittaa Säästöpankin vakuutusten matkahätäpalveluun, josta on mahdollista saada maksusitoumus hoitoon. Matkahätäpalvelu palvelee 24/7 numerossa 0800 950 35.

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle lähtö estyy kokonaan. Kun olet jo matkalla ja kohteessa varattu retki tai matka peruuntuu, ei kyseessä ole matkan peruuntuminen.

Matkan peruuntuminen voidaan korvata vakuutuksesta tapauksissa, joissa peruuntuminen aiheutuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa vakavasta tapaturmasta, äkillisestä ja odottamattomasta vakavasta sairastumisesta tai kuolemasta, mikä estää matkalle lähtemisen. Pakottavuus arvioidaan tapaturman ja sairauden osalta lääketieteellisin perustein.

Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tarkoitetaan esimerkiksi vakuutetun lasta, lapsenlasta, vanhempaa, isovanhempaa tai sisarta. Tarkemmat tiedot lähiomaisesta ja matkan peruuntumisen korvattavuudesta saat matkustajavakuutusehdoista.

Mikäli matkasi peruuntuu, ole yhteydessä matkanjärjestäjään, kuljetusyhtiöön tai muuhun palveluntarjoajaan ja hae ensisijaisesti hyvitystä heiltä. Varauduthan myös toimittamaan lääkärintodistuksen matkan peruuntumisen syystä.

Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti vakuutetun vakavan matkasairauden, vakavan matkatapaturman tai kuoleman vuoksi. Matka voi muuttua pakottavasti silloin, kun vakuutettu joutuu matkakohteessa sairaalahoitoon tai hänen on palattava Suomeen kesken matkan. Pakottavuus arvioidaan aina lääketieteellisin perustein.

Matkan keskeytyminen voidaan korvata myös, jos se johtuu vakuutetun lähiomaisen kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta ja odottamattomasta sairastumisesta.

Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tarkoitetaan esimerkiksi vakuutetun lasta, lapsenlasta, vanhempaa, isovanhempaa tai sisarta. Tarkemmat tiedot lähiomaisesta ja matkan keskeytymisen korvattavuudesta saat matkustajavakuutusehdoista.

Mikäli matkasi keskeytyy, varauduthan toimittamaan maksutositteet, matkaliput, lääketieteelliset selvitykset ja muut vahinkokäsittelyyn liittyvät asiakirjat korvauspalveluun vahinkoasian käsittelemistä varten.

Jos joudut matkakohteessa matkasairauden tai -tapaturman vuoksi sairaalahoitoon ja alkuperäinen matkasuunnitelmasi muuttuu tai on vaarassa muuttua, voit pyytää tarvittaessa apua 24/7 palvelevasta Säästöpankin vakuutusten Matkahätäpalvelusta soittamalla numeroon 0800 950 35.

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla.

Matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutetun käyttämä yleinen tai yksityinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy äkillisen ja odottamattoman sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisen määräyksen johdosta.

Matkalta myöhästymisessä vakuutuksesta voi tulla korvattavaksi matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän aiheutuvat ylimääräiset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut. Lisäksi korvausta voi saada yhtäjaksoisesta odottamisesta esimerkiksi lentokentällä, jos odotusaika ylittää kahdeksan tuntia. Tarkemmat tiedot matkalta myöhästymisen korvattavuudesta saat matkustajavakuutusehdoista.

Jos myöhästyt matkalta vakuutusehtojen mukaan korvattavasta syystä, varauduthan toimittamaan meille tositteet alkuperäisestä matkasuunnitelmasta, myöhästymisen syystä sekä myöhästymisestä aiheutuneista ylimääräisistä kuluista.

Tietyissä tilanteissa matkasairaus tai –tapaturma voi vaatia erityiskuljetuksen kotimaahan. Tällöin korvattavaksi voi tulla esimerkiksi ambulanssilento matkakohteesta Suomeen. Kuljetuksesta on aina sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa ja sen pitää olla lääketieteellisesti välttämätöntä.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7