Autovakuutuksella turvaa teille

Säästöpankin vakuutusten autovakuutus tarjoaa kattavaa turvaa ja reilut bonukset

Autovakuutus

Autovakuutus koostuu liikenne- ja kaskovakuutuksesta. Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennöiville ajoneuvoille ja kattaa liikenteessä aiheuttamasi vahingot muille autoille ja henkilöille. Liikennevakuutus ei kuitenkaan kata omalle autollesi sattuvia vahinkoja. Sitä varten on kaskovakuutus.

Matkalla saattaa tapahtua vahinkoja, jotka jäävät liikennevakuutuksen ulkopuolelle – renkaan puhkeamisesta aina parkkipaikalla sattuneeseen kolariin. Kaskovakuutus tuo liikennevakuutusta laajempaa turvaa ja sinä voit keskittyä tien päällä siihen tärkeimpään: ajamaan turvallisesti. Lue lisää, pohdi millaisen vakuutuksen tarvitset ja verkkopalvelumme neuvoo loput!

Autovakuutuksen turvatasot

Turvat
XL
L
S

Rengasturvasta korvataan ajoneuvon äkillisesti ja yllättäen rikkoutuneen renkaan korjaus tai uusi rengas, mikäli rengasta on mahdotonta korjata. Korvattavalla renkaalla saa olla ikää enintään kaksi vuotta hankintahetkestä lähtien ja sen urasyvyyden tulee olla vähintään 4 millimetriä.

Matkan jatkuminen korvataan niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle enintään C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euron päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan. Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä ja korvaus suoritetaan ainoastaan vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auto.

Parkkiturvasta korvataan pysäköidyn ajoneuvosi vauriot, kun vauriot ovat toisen ajoneuvon aiheuttamia eikä vahingon aiheuttaneesta ajoneuvosta ole tietoa.

Lunastusturvasta voi hakea korvausta, jos ajoneuvoa ei pystytä korjaamaan sattuneen vahingon takia. Jos olet ostanut auton uutena, vaurioita kärsinyt ajoneuvo on enintään kolme vuotta vanha ja sille on kertynyt ajokilometrejä enintään 60 000, saat korvauksena uuden vastaavan ajoneuvon tilalle. Jos vaurioitunut ajoneuvo on iäkkäämpi tai sitä on käytetty enemmän, saat lunastuskorvauksen 30 prosentin korotuksella. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran.

Rahoitusturvasta korvataan vakuutetun ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoma, mikäli rahoituksella ostettu ajoneuvo on pakko lunastaa. Korvausta saatetaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva koskee ainoastaan osamaksu- ja rahoitussopimuksella (myös rahoitusleasingsopimuksella) hankittuja ajoneuvoja.

Luonnonilmiöturvasta korvataan erityisen luonnonilmiön, kuten myrskytuulen, raekuuron tai auton päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun, aiheuttamat esinevahingot.

Lasiturvasta korvataan vahinko, joka on aiheutunut auton tuuli-, taka- tai sivulasiin kohdistuneesta suorasta ulkoisesta osumasta tai iskusta. Vahinko korvataan joko korjaamalla tai vaihtamalla lasi. Jos vahingoittunutta lasia ei tarvitse vaihtaa, vaan se voidaan korjata, ei korjauksesta peritä omavastuuta.

Kolariturvasta korvataan kolari, tieltä suistuminen, yhteentörmäys tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet vastaavanlaisen tapahtuman seurauksena.

Vastuuturvasta korvataan vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa Green Card -maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi omaisuus- tai henkilövahingot, joiden korvausvastuu on henkilökohtaisesti sinulla ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Maksimikorvaus on omaisuusvahingoissa 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa.

Oikeusturvasta korvataan oikeudenkäynti- ja asianajokulusi riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät ajoneuvosi omistamiseen, hallintaan ja kuljettamiseen. Yläraja korvaukselle on 10 000 euroa jokaista vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on valitsemasi perusomavastuun verran, mutta vähintään 20 prosenttia kuluista.

Hinausturvasta korvataan vakuuttamasi alle 20-vuotiaan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon, mikäli matkasi keskeytyy ajoneuvoon tulleen vian tai vaurion takia. Hinauskulujen sijasta voidaan korvata kulut, jotka aiheutuvat tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka seurauksena voit jatkaa matkaasi (kuten esimerkiksi Autoliiton tiepalvelun tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Lisäksi hinausturvasta korvataan yhteensä 500 euroon asti matkustajien kotimatkasta aiheutuneita kuluja sekä ylimääräisiä kuluja, jotka syntyvät ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

Ilkivaltaturvasta korvataan vahinko, joka on tietoisesti aiheutettu ajoneuvollesi. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltaturvasta.

Eläintörmäysturvasta korvataan vahinko, joka on syntynyt eläimeen törmäämisestä.

Varkausturvasta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta käytöstä, varkaudesta, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä. Vahingon korvaaminen edellyttää, että ajoneuvosi on vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lukittu ja suojattu. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus.

Paloturvasta korvataan ennalta arvaamaton ja äkillinen esinevahinko, jonka on aiheuttanut ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai irti päässyt tuli. Ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja ei korvata paloturvasta.

Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin tai se on ostettavissa myös erikseen. POP Liikennevakuutuksessa on Suomen suurin aloitus- ja maksimibonus. Lisätietoa liikennevakuutuksesta

Millainen autovakuutus sopii sinun autollesi?

Autovakuutus XL-kaskolla

Laajin autovakuutuspakettimme tarjoaa kattavimman turvan autollesi. XL-kasko sopii erityisesti uusille ja muutaman vuoden vanhoille autoille. XL-kaskossa on kaikki turvat, jotka kuuluvat muihinkin Säästöpankin vakuutusten autovakuutuksiin.

Tämän lisäksi:

  • Matkasi jatkuu esimerkiksi vuokra-auton turvin, jos autosi joutuu korjattavaksi muun korvattavan vahingon vuoksi.
  • Parkkiturvalla varaudut siihen, että joku kolhii pysäköityä autoasi parkkipaikalla – ilman bonusmenetystä!
  • Rengasturva on ainutlaatuinen turva, joka kattaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan.
  • Lunastusturvalla voit saada paremmat korvaukset autosi lunastustilanteessa.

Autovakuutus L-kaskolla

Jos autosi on uudehko, suosittelemme sinulle autovakuutukseksi L-kaskoa. L-kaskoon kuuluvat kaikki S-kaskon turvat, jonka lisäksi siihen kuuluvat tuulilasiturva, kolariturva ja luonnonilmiöturva.

  • Tuulilasiturva on tärkeä, jos ajat paljon, koska tuulilasiin lentävät kivet ja nastat ovat autoilijoiden arkipäivää.
  • Kolariturva kattaa vahinkoja, joita autollesi tapahtuu esimerkiksi törmäystilanteessa tai tieltä suistuessa.
  • Luonnonilmiöturva vakuuttaa autosi esim. voimakkaan raekuuron tai myrskytuulen varalta.

Autovakuutus S-kaskolla

S-kasko on edullinen autovakuutus iäkkäämmälle autolle. Se sisältää esimerkiksi hinausturvan ja eläintörmäysturvan.

  • Hinausturva kattaa autosi hinauksen korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurioitumisen vuoksi.
  • Jos törmäät eläimeen, eläintörmäysturvalla katetaan autosi vahingot.

Autovakuutuksesta usein kysyttyä

Liikennevakuutus on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus kaikkiin liikennekäytössä oleviin ajoneuvoihin, ja myös rekisteröimättömiin ajoneuvoihin, kuten mönkijään. Liikennevakuutus kattaa liikenteessä sattuneet henkilövahingot ja vastapuolen omaisuusvahingot.

Kaskovakuutus on vapaaehtoinen, mutta suosittelemme sen ottamista kaikille rekisterissä oleville ajoneuvoille. Kaskovakuutus kattaa omalle ajoneuvolle sattuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot valitsemasi kaskon laajuuden mukaisesti. Valittavanasi on S-, L- ja XL-kasko ajoneuvon tyypistä ja iästä riippuen.

Pelkkää kaskovakuutusta ei ole mahdollista ostaa. Kaikki Säästöpankin vakuutusten kaskovakuutuspaketit sisältävät aina myös liikennevakuutuksen.

Kaikki liikenteessä käytettävät ja rekisteröintiä vaativat ajoneuvot tarvitsevat lakisääteisen liikennevakuutuksen. Myös rekisteröimättömät ajoneuvot, kuten motocross-pyörät tarvitsevat liikennevakuutuksen. Voit myös valita rekisteröidylle ajoneuvollesi vapaaehtoisen kaskovakuutuksen, joka kattaa omalle ajoneuvollesi aiheutuneet vahingot.

Kaskovakuutusten tarkemmat tiedot ja osaturvien sisällöt löytyvät tuoteselosteesta.

Säästöpankin vakuutusten liikennevakuutuksen maksimibonus on 83 prosenttia ja lähtöbonus ilman aiempaa vahinkohistoriaa 40 prosenttia. Uutta on, että bonus on nyt henkilökohtainen aiemman ajoneuvokohtaisen bonuksen sijaan. Toisin sanoen voit saada saman bonuksen kaikkiin vakuuttamiisi autoihin.

Bonusuudistus koskee myös moottoripyöriä eli useamman moottoripyörän omistaja voi yhtälailla saada samat bonukset kaikkiin vakuuttamiinsa moottoripyöriin. Autoilla ja moottoripyörillä on kuitenkin omat bonusjärjestelmänsä, joten niiden bonuksia ei voi sekoittaa keskenään.

Liikennevakuutuksen maksimibonuksen voi saavuttaa 11 vahingottoman ajovuoden jälkeen. Kannattaa muistaa, että autoa on pidettävä liikennekäytössä vähintään 120 päivää vuodessa, jotta bonuksia kertyy. Moottoripyöriä on vastaavasti pidettävä liikennekäytössä 90 päivää vuodessa.

Bonus alentaa liikennevakuutuksesi vakuutusmaksua. Uuden vakuutuksesi maksimibonus voi olla jopa 83 prosenttia. Jos sinulla ei ole aikaisempaa vahinkohistoriaa, uuden vakuutuksen lähtöbonus on 40 prosenttia.

Bonus ja vahinkohistoria on käytössä autoilla ja moottoripyörillä, pois lukien museoajoneuvot. Autojen ja moottoripyörien vahinkohistoriatietoja ei voi käyttää eri ajoneuvotyyppien välillä.

Liikennevakuutuksen bonus muodostetaan vakuutusyhtiöiden käytössä olevien vakuutus- ja vahinkohistoriatietojen (VVH) perusteella. Bonusprosentti muodostetaan vakuutuksenottajan kaikkien autojen tai moottoripyörien vakuutusten voimassaoloaikojen ja vahinkojen perusteella. Tiedot haetaan automaattisesti kaikista suomalaisista vakuutusyhtiöistä.

Liikennevakuutuksen bonus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle tai ajoneuvolle. Saat kaikille Säästöpankin vakuutuksissa vakuuttamillesi autoille saman lähtöbonuksen.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7