Siirry sisältöön

Kaskovakuutuksella turvaat oman ajoneuvosi

Kaskovakuutuksella varmistat kattavan turvan ajoneuvollesi joka tilanteessa, sillä se kattaa yllättäviä ja äkillisiä vahinkoja, kuten tieltä suistumiset.

Kaskovakuutus

Mikä on kaskovakuutus?

Liikennevakuutus ei kata liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon omaisuusvahinkoja, sitä varten on kaskovakuutus. Kaskovakuutuksella varmistat kattavan turvan ajoneuvollesi joka tilanteessa, sillä se kattaa myös muita yllättäviä ja äkillisiä vahinkoja, kuten tieltä suistumisen, tulipalon, varkauden tai ilkivallan takia tapahtuneita vaurioita.

Kaskovakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa, paitsi:

 • Ukrainassa, Albaniassa, Kosovossa, Serbiassa, Moldovassa, Marokossa, Bulgariassa, Romaniassa, Tunisiassa ja Turkissa.

Ulkomailla sattuneissa vahingoissa on aina suurempi omavastuu vahinkotapahtumaa kohden.

Mitä kaskovakuutus kattaa?

Säästöpankin vakuutusten kaskovakuutuksella vakuutat ajoneuvosi sekä siihen kiinteästi asennetut ajoneuvon käyttöön olennaisesti liittyvät varusteet. Vakuutettuina ovat myös ajoneuvon renkaat (kesä- ja talvirenkaat, yksi sarja kumpiakin), kattoteline ja suksiboksi, vaikkei niitä olisikaan asennettu autoon.

Kaskovakuutus ei kata:

 • kilpailukäyttöön tarkoitettuja varusteita tai ajoneuvon muutostöitä
 • erikoismaalauksia tai teippauksia
 • valmistajan tai viranomaisten määräysten vastaisia varusteita tai laitteita
 • matkapuhelimia
 • polttoainetta.

Jälkikäteen asennetut av-laitteet ovat vakuutuksen kohteena ainoastaan autoissa.

Kaskovakuutuksessa on kolme eri laajuutta S, L ja XL

Säästöpankin vakuutuksilla on valittavana kolme kaskovakuutuksen tasoa: S, L ja XL. Valitsemasi kaskon lisäksi ajoneuvosi vakuutukseen sisältyy aina myös liikennevakuutus. Jos ajoneuvosi on hankittu rahoituksella, L- ja XL-kaskovakuutuksiin sisältyy myös rahoitusvakuutus.

 • XL-kaskon myönnämme kaikille uusille, enintään 10 vuotta vanhoille henkilö- ja pakettiautoille.
 • L-kaskon myönnämme enintään 20 vuotta vanhoille ajoneuvoille.
 • S-kaskon myönnämme enintään 40 vuotta vanhoille ajoneuvoille.

Alla olevasta taulukosta näet, mitä kukin kaskovakuutuksista korvaa ja mitä turvia eri ajoneuvoille on saatavilla.

Autovakuutuksen turvatasot

Autovakuutuksen turvatasot
Turvat
XL
L
S
Sisältyy XL kaskoon.

Rengasturva korvaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 millimetriä. Rengasturvan omavastuu on 50 euroa. Omavastuuta ei peritä, jos rengas korjataan.

Sisältyy XL kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon.

Matkan jatkuminen korvataan niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle enintään C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euroa päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan.

Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä ja korvaus suoritetaan ainoastaan vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auto.

Matkan jatkumisturvan omavastuu on 0 euroa.

Sisältyy XL kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon.

Parkkiturvasta korvataan pysäköidyn ajoneuvosi vauriot, kun vauriot ovat toisen ajoneuvon aiheuttamia eikä vahingon aiheuttaneesta ajoneuvosta ole tietoa.

Sisältyy XL kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon.

Lunastusturva korvaa vahingon, jos ajoneuvoasi ei vahingon vuoksi korjata ja se lunastetaan. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo vahingoittuneen tilalle tai lunastuskorvausta korotetaan 30 prosentilla. Saat uuden ajoneuvon vahingoittuneen tilalle, jos:

-olet ostanut ajoneuvon uutena -ajoneuvo on enintään 3 vuotta vanha -korjauskustannukset ovat yli 50 % ajoneuvon uushankintahinnasta ja -ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 km

Mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu, saat korotetun lunastuskorvauksen, jos korjauskustannukset ylittävät 60 % ajoneuvon käyvästä arvosta. Korvaus lasketaan ajoneuvon käypä arvo korotettuna 30 prosentilla. Korvausta maksetaan enintään ajoneuvon ostohetken käypä arvo.

Lunastusturvan omavastuu on 0 euroa.

Sisältyy XL kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon vaurioitumisesta tai varkaudesta aiheutuneet vahingot ajoneuvon omistajalle, jos ajoneuvon omistajana on rahoitusyhtiö.

Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.

Luonnonilmiöturvasta korvataan erityisen luonnonilmiön, kuten myrskytuulen, raekuuron tai auton päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun, aiheuttamat esinevahingot.

Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.

Lasiturva korvaa auton tuuli-, sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutuneen vahingon joko korjaamalla tai vaihtamalla lasin.

Korvauksesta vähennetään omavastuu 150 €, jos lasi vaihdetaan korjausliikekumppanillamme. Mikäli lasi vaihdetaan muualla, vähennetään korvauksesta omavastuu 250 €. Jos lasi korjataan, korvauksesta ei vähennetä omavastuuta.

Lasiturvasta korvataan esimerkiksi auton tuulilasiin iskeytyneen nastan tai kiven aiheuttaman rikkoutuneen lasin korjaaminen tai vaihtaminen.

Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.

Kolariturva korvaa ajoneuvon, ja sähkö- tai hybridiautojen akuston esinevahingon, jonka on aiheuttanut äkillinen ja ennalta-arvaamaton ulkoinen tapahtuma kuten kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava tapahtuma.

Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy XL kaskoon ja L kaskoon.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Ulkomaan vastuuturva korvaa omaisuus- tai henkilövahinkoja, jotka ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja on ulkomailla liikenteessä toiselle aiheuttanut, joista hän on henkilökohtaisesti korvausvastuussa ja joita ei korvata liikenne- tai muista vakuutuksista.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Oikeusturva korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujasi ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Omavastuu on 20 prosenttia kustannuksista, mutta vähintään valitsemasi perusomavastuun verran.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Hinausturva korvaa vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matkasi keskeytyy ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen vuoksi. XL-kaskon hinausturvasta korvataan myös täyssähköauton hinaus lähimmälle latauspisteelle. Hinausturvan omavastuu on 0 euroa kun hinaus tilataan kumppanimme kautta. Muussa tapauksessa hinauksen omavastuu on 50 euroa.

Hinauskulujen sijaan voidaan korvata kustannukset kumppanimme tapahtumapaikalla tekemästä työstä, jonka ansiosta voit jatkaa matkaasi. Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Vakuutuksesta korvataan myös matkustajien kotimatkakuluja ja ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle syntyneitä ylimääräisiä kuluja.

Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rajoitus ei koske museoajoneuvoja.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Ilkivaltaturvasta korvataan vahinko, joka on tietoisesti aiheutettu ajoneuvollesi. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltaturvasta.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen törmäämisestä syntyneen vahingon. Eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolariturvasta.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Varkausturvasta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta käytöstä, varkaudesta, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä. Vahingon korvaaminen edellyttää, että ajoneuvosi on vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lukittu ja suojattu. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Paloturvasta korvataan ennalta arvaamaton ja äkillinen esinevahinko, jonka on aiheuttanut ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai irti päässyt tuli. Ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja ei korvata paloturvasta.

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin tai se on ostettavissa myös erikseen. POP Liikennevakuutuksessa on Suomen suurin aloitus- ja maksimibonus. Lisätietoa liikennevakuutuksesta

Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.
Sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Kaskovakuutuksen omavastuu

Voit valita vakuutukseesi sinulle sopivimman omavastuun. Omavastuu koskee vain kaskovahinkoja, ei liikennevakuutusta. Omavastuu on se osuus vahingosta, joka tulee sinun maksettavaksesi. Omavastuun voi valita XL- ja L-kaskoihin. Vaihtoehdot ovat 200, 300, 500, 1 000 tai 2 000 euroa. S-kaskon omavastuu on aina 200 euroa.

Tuulilasiturvan omavastuu on 0 euroa, jos lasia ei tarvitse vahinkotilanteessa vaihtaa eli se korjataan. Lasin vaihdossa korvauksesta vähennetään 150 € omavastuu, jos lasi vaihdetaan korjausliikekumppanillamme, muutoin 250 €.

Hinausturvan omavastuu on 0 euroa kun hinaus tilataan hinauspalveluumme kautta. Muussa tapauksessa hinauksen omavastuu on 50 euroa.

Matkan jatkumisturvassa omavastuuta ei ole.

Kaskovakuutuksen hinta

Kaskovakuutuksen hinta muodostuu muun muassa seuraavien ajoneuvon ja vakuutuksenottajan tietojen perusteella:

 • valittu kaskovakuutuksen taso
 • ajoneuvon laji
 • merkki
 • sylinteritilavuus
 • paino
 • teho
 • ajoneuvon ikä
 • vakuutuksenottajan ikä
 • vakuutuksenottajan kotipaikkakunta
 • bonus
 • omavastuu.

Saat autojen ja moottoripyörien kaskovakuutuksen maksuista hyvitystä ajalta, jolloin auto tai moottoripyörä on poistettu liikennekäytöstä. Muilla ajoneuvoilla käytön sesonkiluonteisuus on jo huomioitu vakuutuksen hinnassa.

Liikennekäytöstäpoiston aikana on aina voimassa S-kaskon mukaiset turvat. L- ja XL-kaskoon kuuluvien turvien osalta voimassa ovat myös luonnonilmiö-, lunastus- ja rahoitusturva.

Kaskovakuutuksen bonus

Voit saada uuteen kaskovakuutukseen jopa 70 prosentin lähtöbonuksen. Bonus laskee kolariturvasta maksetun korvauksen jälkeen 20 prosenttiyksikköä. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä jokaisen sellaisen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana ajoneuvo on ollut käytössä vähintään 120 päivää (moottoripyörä 90 päivää) eikä vakuutuksesta ole korvattu vahinkoja.

Usein kysyttyä kaskovakuutuksesta