Kaskovakuutuksella turvaat oman ajoneuvosi

Kaskovakuutuksella varmistat kattavan turvan ajoneuvollesi joka tilanteessa, sillä se kattaa yllättäviä ja äkillisiä vahinkoja, kuten tieltä suistumiset.

Kaskovakuutus

Mikä on kaskovakuutus?

Liikennevakuutus ei kata liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon omaisuusvahinkoja, sitä varten on kaskovakuutus. Kaskovakuutuksella varmistat kattavan turvan ajoneuvollesi joka tilanteessa, sillä se kattaa myös muita yllättäviä ja äkillisiä vahinkoja, kuten tieltä suistumisen, tulipalon, varkauden tai ilkivallan takia tapahtuneita vaurioita.

Kaskovakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa, paitsi:

 • Venäjällä sen maantieteellisen Euroopan ulkopuolisilla alueilla
 • Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Albaniassa, Kosovossa, Serbiassa, Moldovassa, Iranissa, Israelissa, Marokossa, Bulgariassa, Romaniassa, Tunisiassa ja Turkissa.

Ulkomailla sattuneissa vahingoissa on aina suurempi omavastuu vahinkotapahtumaa kohden.

Mitä kaskovakuutus kattaa?

Säästöpankin vakuutusten kaskovakuutuksella vakuutat ajoneuvosi sekä siihen kiinteästi asennetut ajoneuvon käyttöön olennaisesti liittyvät varusteet. Vakuutettuina ovat myös ajoneuvon renkaat (kesä- ja talvirenkaat, yksi sarja kumpiakin), kattoteline ja suksiboksi, vaikkei niitä olisikaan asennettu autoon.

Kaskovakuutus ei kata:

 • kilpailukäyttöön tarkoitettuja varusteita tai ajoneuvon muutostöitä
 • erikoismaalauksia tai teippauksia
 • valmistajan tai viranomaisten määräysten vastaisia varusteita tai laitteita
 • matkapuhelimia
 • polttoainetta.

Jälkikäteen asennetut av-laitteet ovat vakuutuksen kohteena ainoastaan autoissa.

Kaskovakuutuksessa on kolme eri laajuutta S, L ja XL

Säästöpankin vakuutuksilla on valittavana kolme kaskovakuutuksen tasoa: S, L ja XL. Valitsemasi kaskon lisäksi ajoneuvosi vakuutukseen sisältyy aina myös liikennevakuutus. Jos ajoneuvosi on hankittu rahoituksella, L- ja XL-kaskovakuutuksiin sisältyy myös rahoitusvakuutus.

 • XL-kaskon myönnämme kaikille uusille, enintään 10 vuotta vanhoille henkilö- ja pakettiautoille.
 • L-kaskon myönnämme enintään 20 vuotta vanhoille ajoneuvoille.
 • S-kaskon myönnämme enintään 40 vuotta vanhoille ajoneuvoille.

Alla olevasta taulukosta näet, mitä kukin kaskovakuutuksista korvaa ja mitä turvia eri ajoneuvoille on saatavilla.

Autovakuutuksen turvatasot

Turvat
XL
L
S

Rengasturvasta korvataan ajoneuvon äkillisesti ja yllättäen rikkoutuneen renkaan korjaus tai uusi rengas, mikäli rengasta on mahdotonta korjata. Korvattavalla renkaalla saa olla ikää enintään kaksi vuotta hankintahetkestä lähtien ja sen urasyvyyden tulee olla vähintään 4 millimetriä.

Matkan jatkuminen korvataan niiltä päiviltä, jolloin ajoneuvosi on korjattavana jonkin muun korvattavan vahingon vuoksi. Korvaus maksetaan joko vuokraamalla ajoneuvosi tilalle enintään C-kokoluokan auto tai maksamalla 50 euron päiväkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 30 päivän ajan. Turva korvaa myös matkan keskeytymisen teknisen vian vuoksi. Jos ajoneuvosi on ajokelvoton teknisen vian vuoksi, saat korvausta enintään viideltä päivältä ja korvaus suoritetaan ainoastaan vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auto.

Parkkiturvasta korvataan pysäköidyn ajoneuvosi vauriot, kun vauriot ovat toisen ajoneuvon aiheuttamia eikä vahingon aiheuttaneesta ajoneuvosta ole tietoa.

Lunastusturvasta voi hakea korvausta, jos ajoneuvoa ei pystytä korjaamaan sattuneen vahingon takia. Jos olet ostanut auton uutena, vaurioita kärsinyt ajoneuvo on enintään kolme vuotta vanha ja sille on kertynyt ajokilometrejä enintään 60 000, saat korvauksena uuden vastaavan ajoneuvon tilalle. Jos vaurioitunut ajoneuvo on iäkkäämpi tai sitä on käytetty enemmän, saat lunastuskorvauksen 30 prosentin korotuksella. Korvausta maksetaan enintään uuden vastaavan auton hinnan verran.

Rahoitusturvasta korvataan vakuutetun ajoneuvon omistajalle jäljellä olevan erääntymättömän velan pääoma, mikäli rahoituksella ostettu ajoneuvo on pakko lunastaa. Korvausta saatetaan pienentää esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva koskee ainoastaan osamaksu- ja rahoitussopimuksella (myös rahoitusleasingsopimuksella) hankittuja ajoneuvoja.

Luonnonilmiöturvasta korvataan erityisen luonnonilmiön, kuten myrskytuulen, raekuuron tai auton päälle voimakkaan tuulen vuoksi kaatuneen puun, aiheuttamat esinevahingot.

Lasiturvasta korvataan vahinko, joka on aiheutunut auton tuuli-, taka- tai sivulasiin kohdistuneesta suorasta ulkoisesta osumasta tai iskusta. Vahinko korvataan joko korjaamalla tai vaihtamalla lasi. Jos vahingoittunutta lasia ei tarvitse vaihtaa, vaan se voidaan korjata, ei korjauksesta peritä omavastuuta.

Kolariturvasta korvataan kolari, tieltä suistuminen, yhteentörmäys tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet vastaavanlaisen tapahtuman seurauksena.

Vastuuturvasta korvataan vakuuttamallasi ajoneuvolla ETA-alueen ulkopuolisessa Green Card -maassa ulkopuoliselle aiheuttamasi omaisuus- tai henkilövahingot, joiden korvausvastuu on henkilökohtaisesti sinulla ja joita ei korvata liikennevakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta. Maksimikorvaus on omaisuusvahingoissa 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa.

Oikeusturvasta korvataan oikeudenkäynti- ja asianajokulusi riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät ajoneuvosi omistamiseen, hallintaan ja kuljettamiseen. Yläraja korvaukselle on 10 000 euroa jokaista vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on valitsemasi perusomavastuun verran, mutta vähintään 20 prosenttia kuluista.

Hinausturvasta korvataan vakuuttamasi alle 20-vuotiaan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon, mikäli matkasi keskeytyy ajoneuvoon tulleen vian tai vaurion takia. Hinauskulujen sijasta voidaan korvata kulut, jotka aiheutuvat tapahtumapaikalla tehtävästä työstä, jonka seurauksena voit jatkaa matkaasi (kuten esimerkiksi Autoliiton tiepalvelun tekemä työ). Työssä käytettyjä varaosia ei kuitenkaan korvata. Lisäksi hinausturvasta korvataan yhteensä 500 euroon asti matkustajien kotimatkasta aiheutuneita kuluja sekä ylimääräisiä kuluja, jotka syntyvät ajoneuvon hakemisesta takaisin kotipaikkakunnalle. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

Ilkivaltaturvasta korvataan vahinko, joka on tietoisesti aiheutettu ajoneuvollesi. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltaturvasta.

Eläintörmäysturvasta korvataan vahinko, joka on syntynyt eläimeen törmäämisestä.

Varkausturvasta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta käytöstä, varkaudesta, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä. Vahingon korvaaminen edellyttää, että ajoneuvosi on vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lukittu ja suojattu. Vahingosta tulee tehdä poliisille rikosilmoitus.

Paloturvasta korvataan ennalta arvaamaton ja äkillinen esinevahinko, jonka on aiheuttanut ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai irti päässyt tuli. Ylikuumenemisen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja ei korvata paloturvasta.

Lakisääteinen liikennevakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin tai se on ostettavissa myös erikseen. POP Liikennevakuutuksessa on Suomen suurin aloitus- ja maksimibonus. Lisätietoa liikennevakuutuksesta

Kaskovakuutuksen omavastuu

Voit valita vakuutukseesi sinulle sopivimman omavastuun. Omavastuu koskee vain kaskovahinkoja, ei liikennevakuutusta. Omavastuu on se osuus vahingosta, joka tulee sinun maksettavaksesi. Omavastuun voi valita XL- ja L-kaskoihin. Vaihtoehdot ovat 200, 300, 500, 1 000 tai 2 000 euroa. S-kaskon omavastuu on aina 200 euroa.

Tuulilasiturvan omavastuu on 0 euroa, jos lasia ei tarvitse vahinkotilanteessa vaihtaa eli se korjataan. Jos lasi vaihdetaan, omavastuu on 150 euroa. Rengasturvassa omavastuu toimii samalla tavalla eli jos rengas korjataan, omavastuuta ei vähennetä. Muutoin omavastuu on 50 euroa. Hinausturvassa ja Matkan jatkumisturvassa omavastuuta ei ole.

Kaskovakuutuksen hinta

Kaskovakuutuksen hinta muodostuu muun muassa seuraavien ajoneuvon ja vakuutuksenottajan tietojen perusteella:

 • valittu kaskovakuutuksen taso
 • ajoneuvon laji
 • merkki
 • sylinteritilavuus
 • paino
 • teho
 • ajoneuvon ikä
 • vakuutuksenottajan ikä
 • vakuutuksenottajan kotipaikkakunta
 • bonus
 • omavastuu.

Saat autojen ja moottoripyörien kaskovakuutuksen maksuista hyvitystä ajalta, jolloin auto tai moottoripyörä on poistettu liikennekäytöstä. Muilla ajoneuvoilla käytön sesonkiluonteisuus on jo huomioitu vakuutuksen hinnassa.

Liikennekäytöstäpoiston aikana on aina voimassa S-kaskon mukaiset turvat. L- ja XL-kaskoon kuuluvien turvien osalta voimassa ovat myös luonnonilmiö-, lunastus- ja rahoitusturva.

Kaskovakuutuksen bonus

Voit saada uuteen kaskovakuutukseen jopa 70 prosentin lähtöbonuksen. Bonus laskee kolariturvasta maksetun korvauksen jälkeen 20 prosenttiyksikköä. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä jokaisen sellaisen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana ajoneuvo on ollut käytössä vähintään 120 päivää (moottoripyörä 90 päivää) eikä vakuutuksesta ole korvattu vahinkoja.

Usein kysyttyä kaskovakuutuksesta

Kaikki liikenteessä käytettävät ja rekisteröintiä vaativat ajoneuvot tarvitsevat lakisääteisen liikennevakuutuksen. Myös rekisteröimättömät ajoneuvot, kuten motocross-pyörät tarvitsevat liikennevakuutuksen. Voit myös valita rekisteröidylle ajoneuvollesi vapaaehtoisen kaskovakuutuksen, joka kattaa omalle ajoneuvollesi aiheutuneet vahingot.

Kaskovakuutusten tarkemmat tiedot ja osaturvien sisällöt löytyvät tuoteselosteesta.

Liikenne- ja kaskovakuutus päättyvät aina luovutuspäivään, kun ajoneuvon omistaja vaihtuu. Uudella omistajalla on velvollisuus vakuuttaa ja rekisteröidä ajoneuvo seitsemän päivän kuluessa luovutuspäivästä. Vakuutuksesi päättyy ko. ajoneuvon osalta, kun uusi omistaja on rekisteröinyt ajoneuvon nimiinsä.

Muista aina tehdä asianmukaiset kauppakirjat, kun myyt ajoneuvosi. Jos uusi omistaja ei ole vakuuttanut ja rekisteröinyt ajoneuvoa seitsemän päivän kuluessa luovutuspäivästä, voit tehdä erikseen luovutusilmoituksen, jolloin vakuutuksesi voidaan päättää tekemäsi luovutusilmoituksen perusteella.

Helpoiten teet luovutusilmoituksen Omat vakuutukset -sivulla sähköisen rekisteröinnin kautta. Voit myös kirjautua Traficomin sähköiseen palveluun tai viedä luovutusilmoituksen lähimmälle rekisteröintejä suorittavalle katsastusasemalle. Sähköistä luovutusilmoitusta varten tarvitset aina ostajan nimen ja henkilötunnuksen.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen tulee olla voimassa aina kun ajoneuvosi on liikennekäytössä. Vakuutuksesi päättyy automaattisesti, jos esimerkiksi myyt ajoneuvosi tai vaihdat vakuutusyhtiötä.

Vapaaehtoisen kaskovakuutuksen voit irtisanoa kirjallisesti Omat vakuutukset -sivun kautta. Kaskon turvan laajuutta voit myös muuttaa itse verkossa tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 194 683 (ark 9-17).

Jos ajoneuvosi on poistettu liikennekäytöstä etkä aio käyttää sitä, voit irtisanoa Omat vakuutukset -sivun sähköisen rekisteröinnin kautta. Suosittelemme kuitenkin pitämään vakuutuksen voimassa mm. palo- tai varkausvahinkojen varalle.

Meiltä ostamasi, moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena vakuutusyhtiön antaman vihreän kortin perusteella tai ilman vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä valtioissa sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan.

Meiltä ostamasi kaskovakuutus on voimassa vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa pois lukien seuraavat maat:

 • Venäjä sen maantieteellisen Euroopan ulkopuolisilla alueilla
 • Valko-Venäjä, Ukraina, Albania, Kosovo, Serbia, Moldova, Iran, Israel, Marokko, Bulgaria, Romania, Tunisia ja Turkki.

Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan.

Ulkomailla sattuneissa kaskovahingoissa omavastuu on korkeampi kuin kotimaassa.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7