Siirry sisältöön

Kotivakuutus turvaa omaisuutesi

Kotivakuutuksella saat turvaa omaisuudellesi – varaudu sekä isoihin että pieniin vahinkoihin.

Kotivakuutus

Kotivakuutuksella varaudut kodissasi sekä irtaimistollesi sattuviin äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin vahinkoihin. Kotivakuutukseesi voit liittää turvia, jotka suojaavat kodin ja irtaimiston lisäksi esimerkiksi matkatavarasi. Varaudu ikäviin yllätyksiin matkalla sattuneista matkatavaravahingoista varastettuihin polkupyöriin.

Säästöpankin vakuutusten kotivakuutus on juuri sinulle, irtaimistollesi ja kodillesi räätälöitävissä. Lue lisää, pohdi millaisen vakuutuksen tarvitset ja verkkopalvelumme neuvoo loput!

 • Vakuuta irtaimistosi tarpeeksi kattavasti, jotta sillä on arvoa korvaustilanteessa
 • Turvaudu myös itse aiheuttamiltasi vahingoilta – Valitse kotivakuutukseen vastuuvakuutus
 • Muokkaa vakuutus sinulle ja kodillesi sopivaksi

Mitä turvia kotivakuutus sisältää?

Kotivakuutus korvaa vahinkoja sen mukaan, millaisen turvatason olet siihen valinnut. Kun valitset vakuutukseesi suppean turvan, jätät monenlaisia tilanteita ja tapahtumia vakuuttamatta ja omalle vastuullesi. Kun valitset laajan kattauksen eri turvia, saat kattavimman turvan kodillesi ja perheellesi. Valitsemasi turvat määräävät, millaisissa tilanteissa sattuneita vahinkoja vakuutuksesi korvaa.

Arkeen mahtuu monenlaisia sattumuksia: syysmyrskyn kaatama puu voi vaurioittaa talosi kattoa tai televisio voi rikkoutua, jos se putoaa lattialle siivotessasi. Esimerkkitapauksissa luonnonilmiöturva korvaa myrskytuulen irrottaman esineen aiheuttaman esinevahingon. Television rikkoutuminen korvataan, jos olet valinnut kotivakuutukseesi turvan rikkoutumisen varalle.

Kotivakuutusta valitessa sinun kannattaa ottaa huomioon oma elämäntilanteesi ja asumistapasi. Esim. vuokralaisena sinulta voidaan vaatia vastuuvakuutuksen voimassaoloa. Omassa omakotitalossa asuessasi sinun taas kannattaa vakuuttaa irtaimiston lisäksi myös kaikki omistamasi rakennukset – mukaan lukien talousrakennukset.

Kotivakuutus sisältää aina palo- ja tulvaturvat. Niiden lisäksi voit valita kotisi ja perheesi kannalta tärkeimmät turvat seuraavista vaihtoehdoista:

 • rikkoutumisturva
 • luonnonilmiöturva
 • rikosturva
 • vuototurva.

Seuraavat turvat voit valita ainoastaan irtaimistovakuutukseen (ei rakennuksen vakuutukseen):

 • asumisen keskeytysturva
 • psykoterapiaturva luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa
 • matkatavaraturva
 • turva vahingonkorvausvastuun varalle
 • turva oikeudenkäyntikulujen varalle
Turvat
sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Paloturvasta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irti päässeen tulen aiheuttamia vahinkoja. Palovahinkona voidaan korvata myös äkillisiä ja ennalta arvaamattomia savu- ja nokivahinkoja.

sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Tulvaturvasta voidaan korvata vahinko, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta.

Sisältyy L vakuutuspakettiin.

Rikkoutumisturva korvaa esinevahinkoja, jotka ovat syntyneet äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön aiheuttamia välittömiä rikkoutumisia, esimerkiksi kodinkoneiden rikkoutumiset, kun salama iskee rakennuksen lähistölle. Rikkoutumisturvasta voidaan korvata esimerkiksi älylaitteiden tippuminen, jossa näytön lasi särkyy, tai silmälasien hajoaminen normaalista poikkeavassa, yllättävässä tilanteessa.

sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Luonnonilmiöturva kattaa tavallisista luonnonilmiöistä poikkeavat tilanteet – yleisimmin kyseessä ovat myrskyt. Myrskynä pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 20 m/s.

Luonnonilmiöturvasta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia välittömiä esinevahinkoja, joiden syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Esimerkiksi jos myrskytuuli kaataa puun rakennuksen päälle vahingoittaen sitä, voidaan vahingot korvata luonnonilmiöturvasta.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Rikosturva kattaa ennalta arvaamattomat ja välittömät esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet varkaudesta tai sen yrityksestä, ryöstöstä tai ilkivallasta. Rikosturva kattaa myös vahingot, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta tunkeutumisesta irtaimiston lukittuun säilytystilaan avaimella, joka on saatu haltuun ryöstön tai murron yhteydessä. Poliisille on aina tehtävä rikosilmoitus vahingosta.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Välittömät esinevahingot, jotka syntyvät vuodosta, joka aiheutuu rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kodinkoneen (esimerkiksi astian- tai pyykinpesukoneen) ennalta arvaamattomasta ja yhtäkkisestä rikkoutumisesta, korvataan vuototurvasta. Yleisimpiä tämän kaltaisia vahinkoja ovat astianpesukoneiden rikkoutumiset, joiden seurauksena vuotava vesi aiheuttaa vahinkoa rakennuksen rakenteille.

Sisältyy L ja M vakuutuspaketteihin.

Jos kotonasi korjataan vahinkoa, joka on korvattu kotivakuutuksesi alta ja joudut muuttamaan pois kotoasi korjaustöiden ajaksi, tilapäisestä asumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset korvataan asumisen keskeytysturvasta. Tilapäisasumista voidaan korvata enintään 12 kuukauden ajan.

Korvausta on mahdollista saada myös muuttokuluista ja tavaroiden remontin aikaisen varastoinnin kuluista. Asumisen keskeytysturvasta korvattavia kuluja korvataan enintään 85 prosenttia edellä mainituista, vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sovituista todellisista kustannuksista.

Yleisimpiä syitä, jonka vuoksi asunto on asumiskelvoton, ovat palovahingot sekä laajat vuotovahingot, joiden seurauksena useampi asunnon huonetila joudutaan remontoimaan samanaikaisesti.

Jos vakuuttamaasi asuntoon on kohdistunut tai matkasi aikana on sattunut huomattavan vakava luonnonkatastrofi-, tulipalo- tai rikosvahinko, psykoterapiaturva kattaa näistä aiheutuneiden henkisten vammojen hoitoa.

Korvattaviksi hoitokuluiksi katsotaan esimerkiksi kustannukset, jotka aiheutuvat psykiatrin antamasta tai lääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin antamasta psykoterapiasta. Vakuutustapahtumaa kohti terapiakäyntejä voi olla korkeintaan viisi.

Valittavissa L vakuutuspakettiin.

Matkatavaraturva korvaa matkatavaroillesi sattuneet esinevahingot, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Matkatavaraturva on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla kolme kuukautta matkan alkamisesta niin loma- kuin työmatkoillakin.

Kaikkien yhdessä matkustavien ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä 2 000 euroon asti yhtä matkaa kohden. Matkatavaraturvassa ei ole omavastuuta.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain mukaan korvausvelvollinen. Vahinkojen on johduttava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Enimmäiskorvausmäärä yhtä vahinkoa kohden on 200 000 euroa. Vakuutettuina ovat sinun lisäksesi kanssasi samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt.

Sisältyy kaikkiin vakuutuspaketteihin.

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Enimmäiskorvausmäärä vakuutustapahtumaa kohden on 10 000 euroa.

Vakuutusehdoista voit lukea lisätietoa kotivakuutuksen turvista ja siitä, mitä ne kattavat.