Siirry sisältöön

Matkavakuutus turvaa matkasi

Matkavakuutuksella varaudut matkoilla alkaviin sairauksiin, tapaturmiin ja muihin vahinkoihin.

Matkavakuutus

Matkailu on mukavaa puuhaa, mutta kaiken mukavan lisäksi matkalla saattaa sattua samanlaisia asioita kuin kotonakin. Joku saattaa sairastua, lompakko voi joutua näpistyksen kohteeksi tai saatat myöhästyä jatkolennolta. Jottei se tärkein eli hyvä fiilis katoa kesken matkan, varaudu kunnon matkavakuutuksella. Asiat hoituvat ulkomaillakin usein helposti, kun tietää, että vakuutus on kunnossa. Katso lisää, pohdi millaisen vakuutuksen tarvitset ja verkkopalvelumme neuvoo loput!

  • Matkavakuutus korvaa matkalla alkaneen sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa
  • Matkavakuutuksessa ei ole omavastuuta
  • Alle 18-vuotiaat mukana matkustavat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen
Turvat
matkustaja
matkatavara
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkasairaus on vaativa, äkillinen ja odottamaton sairaus, joka vaatii lääkärinhoitoa. Sen ensioireet ovat ilmaantuneet tai sairauden katsotaan muuten saaneen alkunsa matkan aikana. Lääkärinhoitoon pitää hakeutua matkan aikana tai viimeistään kahden viikon kuluessa matkan päättymisestä.

Matkasairauden tutkimus- ja hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa vakuutusehtojen mukaisesti enintään siihen asti, kun ensimmäisestä lääkärikäynnistä on kulunut 90 päivää.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkatapaturma on matkalla sattunut, ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu tahtomattasi ja aiheutuu ulkoisen syyn vuoksi. Matkatapaturman tutkimus- ja hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa vakuutusehtojen mukaisesti enintään siihen asti, kun tapaturman sattumisesta on kulunut 3 vuotta.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Turvasta maksetaan korvaus vakuutetulle matkatapaturmasta pysyvästi aiheutuneesta lääketieteellisestä haitasta. Haitasta maksettavan korvauksen määrä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön määrittämään haittaluokitukseen. Kyseessä on valinnainen turva.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Korvaus maksetaan, kun vakuutettu menehtyy matkatapaturman seurauksena. Korvauksen suuruus on vahingon tapahtumisen hetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, joka maksetaan vakuutetun edunsaajille. Kyseessä on valinnainen turva.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen, jos suunniteltu matkalle lähtö peruuntuu kokonaan pakottavan syyn vuoksi. Syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen ja odottamaton sairastuminen, tapaturma tai kuolema, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla. Matkan peruuntumiskuluina korvataan ne vakuutetulle maksettavaksi jäävät kulut, joita matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei korvaa. Peruuntumiskuluja voidaan korvata enintään 4 000 euroa per matka ja per vakuutettu.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan keskeytyminen, jos jo alkanut matka keskeytyy pakottavan syyn vuoksi. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, odottamaton ja vakava sairastuminen, tapaturma tai kuolema. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla. Matkan keskeytyessä korvataan esimerkiksi matkan aikaisia välttämättömiä, ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia sekä vakuutetun ennenaikaisen matkalta paluun tai sairaalahoidon takia menettämiä matkapäiviä. Korvausta voi saada myös etukäteen maksetuista, käyttämättä jääneistä palveluista ja retkistä kohteessa enintään 2 000 euroa per vakuutettu.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Vakuutuksesta korvataan matkalta myöhästyminen, jos et ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkasi alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästymisen syynä voi olla vakuutetun matkallaan käyttämää yleistä tai yksityistä kulkuneuvoa kohdannut äkillinen ja odottamaton sääeste, tekninen vika, liikennevahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus tai rikollinen teko. Matkalta myöhästymisestä korvataan matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän aiheutuneita ylimäärisiä matka- ja majoituskuluja, joita matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei korvaa. Myöhästymiskuluja voidaan korvata enintään 2 000 euroa per matka ja per vakuutettu. Vakuutetulla on myös mahdollisuus saada korvausta matkalla odottamisesta, mikäli hän korvattavan myöhästymisen vuoksi odottaa yhtäjaksoisesti yli 8 tuntia ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutukseen kuuluu myös luonnonilmiöturva. Se korvaa matkalla aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja matkakohteeseen tai kotiin matkustettaessa. Näitä kuluja korvataan, jos alkuperäinen menomatkasi matkakohteeseen tai paluumatkasi sieltä kotiin estyy ennalta arvaamattoman ja poikkeuksellisen luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi.

Korvausta maksetaan enintään 2 000 euroa per matka ja per vakuutettu.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Matkustajavakuutus korvaa kohtuullisia ja lääketieteellisesti arvioiden välttämättömiä psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta matkasi aikana sattuneesta tapahtumasta. Psykoterapian kuluja korvataan enintään 5 käyntikerralta.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.

Vakuutus turvaa matkalle mukaan otettuja ja matkalla hankittuja tavaroita. Matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta. Mikäli matkatavarasi saapuvat matkakohteeseesi yli 12 tuntia sinua myöhemmin, korvataan vakuutuksesta välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvia kuluja.

Sisältyy Matkustaja-vakuutukseen.
Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.

Matkavastuuvakuutus korvaa sinun tai perheenjäsenesi matkan aikana toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, josta olette lain mukaan korvausvastuussa.

Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.
Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan sinun ja taloudessasi vakinaisesti asuvien henkilöiden välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut matkalla aiheutuvissa riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät matkaan ja matkustamiseen.

Sisältyy Matkatavara-vakuutukseen.

Muut korvattavat vakuutustapahtumat

Ennen matkaa olleen sairauden paheneminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulla ennen matkaa olleen sairauden äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkan aikana aiheutuneen ensiapuluonteisen hoidon kustannukset enintään 7 vrk:n ajalta.

Ennen matkaa olleen vamman paheneminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulla ennen matkaa olleen vamman äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkan aikana aiheutuneen ensiapuluonteisen hoidon kustannukset enintään 7 vrk:n ajalta.

Voimanponnistus ja äkillinen liike

Vakuutuksesta korvataan yksittäisen voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon olet saanut lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisestasi. Venähdysvammoissa hoitokuluja korvataan enintään kuusi viikkoa vamman sattumisesta.

Äkillisen hammassäryn ja -vaurion aiheuttamat hoitokulut

Äkillisen hammassäryn tai hampaalle puremisesta aiheutuneen vaurion ensiapuhoidosta matkan aikana aiheutuneita hoito- ja matkakuluja korvataan enintään 200 euroa per vakuutettu.

Mikä on matka?

Ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehtävää matkaa. Ulkomaiden lisäksi matkavakuutus on voimassa Suomessa, kun matkakohde on yli 50 kilometrin päässä kodista, työ- tai opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matkavakuutus ei ole voimassa, kun liikut edellä mainittujen paikkojen välillä. Vakuutus ei myöskään ole voimassa kanssasi samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla eikä näiden paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Matkavakuutuksen ostaminen

Matkavakuutuksen saat ostettua helpoiten verkkopalvelustamme tai soittamalla myyntipalveluumme. Samalla voit ottaa vakuutukset koko perheelle. Vakuutus tulee voimaan hakemukseen merkitsemänäsi ajankohtana, mutta aikaisintaan silloin, kun olet hakenut vakuutusta.

Matkavakuutuksen hinta

Muun muassa ikäsi, valitsemasi turvat ja valitsemasi vakuutusmäärät vaikuttavat matkavakuutuksen hintaan.

Matkavakuutuksen omavastuu

Matkavakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Matkalle turvaa myös muista vakuutuksistasi

Tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa enintään kuusi kuukautta matkan alkamisesta. Se ei kuitenkaan yksin riitä turvaksi matkalle. Tapaturmavakuutuksesta maksettavissa korvauksissa on euromääräisiä rajoituksia, eikä se korvaa esimerkiksi matkalla sairastumista, matkan peruuntumista, matkan keskeytymistä tai matkalta myöhästymistä.

Kotivakuutukseen voit sisällyttää myös matkatavaravakuutuksen. Kotisi irtaimisto on tällöin vakuutettu matkalla 2 000 euroon asti. Jos matkallasi on mukana arvokkaampaa tavaraa, kannattaa kotivakuutuksen matkatavaraturvan lisäksi ottaa erillinen matkatavaravakuutus vakuutusmäärän korottamiseksi.

Matkahätäpalvelu

Hätäpalvelumme päivystää ympäri vuorokauden numerossa +358 800 95030. Palvelusta saat ohjeita suomeksi. Soita hätäpalveluun, kun kyseessä on esimerkiksi vakava sairastuminen, onnettomuus tai kuolemantapaus.

Oletko vakuutettu urheillessasi matkoilla?

Mikäli urheilet kuntoilumielessä, matkustajavakuutus antaa sinulle riittävän turvan. Matkustajavakuutus ei kuitenkaan korvaa sairautta tai vammaa, joka on aiheutunut osallistuessasi urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai harjoitellessasi valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa. Lajit on lueteltu tarkemmin vakuutusehdoissa. Tämä urheilurajoitus ei koske alle 17-vuotiaita. Urheilurajoitus on voimassa sen vakuutuskauden alusta alkaen, jonka aikana vakuutettu täyttää 18 vuotta.