Siirry sisältöön

Turvaa matkatavaroillesi

Matkatavaravakuutus turvaa matkalla mukana olevan omaisuutesi. Se on koko perheen yhteinen eli kattaa kaikkien matkalla mukana olevien matkatavarat.

Matkatavaravakuutus

Matkustajavakuutuksen lisäksi voit ottaa matkatavaravakuutuksen, joka sisältää myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset. Näissä vakuutuksissa vakuutettuina ovat sinun lisäksesi myös kanssasi samassa taloudessa vakituisesti asuvat perheenjäsenet eli matkatavaravakuutuksia tarvitaan vain yksi per kotitalous.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus turvaa matkalle mukaan otettuja ja matkalla hankittuja tavaroita. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, joiden kohteena ovat esimerkiksi:

  • vaatteet
  • kamera
  • matkapuhelin
  • silmälasit
  • kannettava tietokone
  • lääkkeet
  • urheiluvälineet
  • matkaliput
  • passi.

Jos matkatavarasi saapuvat matkakohteeseesi yli 12 tuntia sinua myöhemmin, korvataan vakuutuksesta välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvia kuluja. Saat korvausta tositteita vastaan enintään 100 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti mutta yhteensä enintään 500 euroa. Tällaisia välttämättömyystarvikkeita ovat esimerkiksi vaatteet ja hygieniatarvikkeet.

Matkatavaravakuutus ei korvaa kadonneita, unohtuneita, hävinneitä tai varastettuja matkatavaroitasi, jos vahingon tapahtuma-aikaa tai -paikkaa ei voida määritellä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata tavaran kulumista tai naarmuuntumista tavanomaisessa käytössä. Urheiluvälineille aiheutuvia vahinkoja ei korvata, jos urheiluväline rikkoutuu käytettäessä sitä tarkoitukseensa. Esimerkiksi suksia ei korvata, jos ne ovat vahingoittuneet hiihtäessä, mutta vahingot voidaan korvata, jos sukset ovat vahingoittuneet vaikkapa säilytyksessä.

Matkatavaravakuutuksen omavastuu

Matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta. Jos matkatavaroitasi esimerkiksi varastetaan tai ne vahingoittuvat, emme vähennä korvauksesta mitään. Suurin mahdollinen korvaus on vakuutuksen vakuutusmäärä. Vahingoittuneen tavaran ikä ja käyttö otetaan korvauksessa huomioon.

Matkatavaravakuutuksen vakuutusmäärä

Matkatavaravakuutusta hankkiessasi on tärkeää laskea yhteen kaikkien samassa taloudessa asuvien ja yhdessä matkustavien matkatavaroiden arvo, ja valita vakuutusmäärä sen mukaan.

Matkavastuuvakuutus

Matkavastuuvakuutus korvaa sinun tai perheenjäsenesi matkalla toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, josta olette lain mukaan korvausvastuussa. Enimmäiskorvausmäärä vakuutuskautta kohden on 200 000 euroa ja omavastuu 200 euroa.

Matkavastuuvakuutus ei korvaa esimerkiksi omassa käytössäsi olevaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja, liikennevahinkoa tai ansio- tai elinkeinotoiminnasta johtuvaa vahinkoa. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvan oikeudenkäynnin kustannukset korvataan 10 000 euroon asti.

Matkaoikeusturvavakuutus

Matkaoikeusturvavakuutus korvaa sinun ja taloudessasi vakinaisesti asuvien henkilöiden välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut matkalla aiheutuvissa riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät matkaan ja matkustamiseen. Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja 10 000 euroon asti. Omavastuu on 15 prosenttia kustannuksista, mutta vähintään 200 euroa.Vakuutustietoasiakirja Matkatavaravakuutus (pdf)