Siirry sisältöön

Matkustajavakuutus turvaa sinut ja perheesi

Matkustajavakuutus on tärkein matkakumppanisi. Varaudu matkoilla sattuviin tapaturmiin ja alkaviin sairauksiin.

Matkustajavakuutus

Mikä on matkustajavakuutus?

Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkaneita sairauksia ja matkalla sattuneita tapaturmia. Lisäksi voit saada matkustajavakuutuksesta korvauksen, jos matkasi peruuntuu tai keskeytyy tai myöhästyt matkaltasi, jos kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava, pakottava syy. Matkustajavakuutus sisältää myös turvan luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinkojen ja kriisiterapian tarpeen varalta. Matkustajavakuutukseen voit lisätä turvan matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja/tai turvan matkalla sattuneen tapaturmaisen kuoleman varalle.

Matkasairaus

Matkasairaus on vaativa, äkillinen ja odottamaton sairaus, joka vaatii lääkärinhoitoa. Sen ensioireet ovat ilmaantuneet tai sairauden katsotaan muuten saaneen alkunsa matkan aikana. Lääkärinhoitoon pitää hakeutua matkan aikana tai viimeistään kahden viikon kuluessa kyseisen matkan päättymisestä.

Matkasairauden hoitokuina korvataan

 • Hoitokuluja korvataan ensimmäisestä lääkärikäynnistä 90 vuorokauden ajan
 • Hoitokulujen korvauksella ei ole euromääräistä ylärajaa eikä omavastuuta
 • Korvaamme lääkärin tutkimus- ja hoitokulujen lisäksi esimerkiksi ambulanssilennon, sairaalayöpymisiä ja lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä

Matkasairautena ei korvata muun muassa

 • Hammassairautta
 • Vuoristotautia
 • Raskaudentilaa, synnytystä tai raskauden keskeyttämistä tai näihin liittyviä sairauksia tai komplikaatioita, ellei kyseessä ole matkan aikana tapahtuva välitöntä hoitoa vaativa äkillinen raskaudentilan muutos, joka ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa

Matkatapaturma

Matkatapaturma on matkalla sattunut, ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Matkatapaturma sattuu tahtomattasi ja aiheutuu ulkoisesta syystä. Matkatapaturman tutkimus- ja hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa vakuutusehtojen mukaisesti enintään siihen asti, kun tapaturman sattumisesta on kulunut 3 vuotta.

Tapaturmia ovat esimerkiksi

 • kaatuminen
 • liukastuminen
 • putoaminen
 • hukkuminen
 • lämpöhalvaus
 • auringonpistos
 • paleltuminen
 • paineen vaihtelun aiheuttama vammautuminen
 • vahingossa nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Matkatapaturmana ei korvata

 • piston tai pureman aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
 • puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
 • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen, hauiksen pitkänpään jänteen tai olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä usein toistuvia nivelten sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut matkatapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
 • matkatapaturman psyykkisiä seurauksia, lukuun ottamatta vakuutusehdoissa erikseen mainittuja kriisiterapian kuluja.

Matkatapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Turvasta maksetaan korvaus vakuutetulle matkatapaturmasta pysyvästi aiheutuneesta lääketieteellisestä haitasta. Haitasta maksettavan korvauksen määrä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön määrittämään haittaluokitukseen. Kyseessä on valinnainen turva.

Matkatapaturman aiheuttama kuolema

Korvaus maksetaan, kun vakuutettu menehtyy matkatapaturman seurauksena. Korvauksen suuruus on vahingon tapahtumisen hetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, joka maksetaan vakuutetun edunsaajille. Kyseessä on valinnainen turva.

Matkan peruuntuminen

Matkan peruuntuminen korvataan matkustajavakuutuksesta, jos suunniteltu matkalle lähtö peruuntuu kokonaan pakottavasta syystä. Syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen ja odottamaton sairastuminen, tapaturma tai kuolema, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla.

Matkan peruuntumiskuluina korvataan ne vakuutetulle maksettavaksi jäävät kulut, joita matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei korvaa. Peruuntumiskuluja voidaan korvata enintään 4 000 euroa per matka ja per vakuutettu. Jotta peruuntumisturva on voimassa, matkustajavakuutus on otettava viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista.

Matkan keskeytyminen

Matkan keskeytyminen korvataan matkustajavakuutuksesta, jos jo alkanut matka keskeytyy pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla esimerkiksi oma matkalla alkanut vakava sairaus, itselle matkalla tapahtunut tapaturma tai lähiomaisen kuolema tai vakava sairastuminen. Syynä voi olla myös merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla.

Matkan keskeytyessä korvataan esimerkiksi matkan aikaisia välttämättömiä, ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia sekä vakuutetun ennenaikaisen matkalta paluun tai sairaalahoidon takia menettämiä matkapäiviä. Korvausta voi saada myös etukäteen maksetuista, käyttämättä jääneistä palveluista ja retkistä kohteessa enintään 2 000 euroa vakuutettua kohden.

Matkalta myöhästyminen

Matkalta myöhästyminen korvataan, jos et meno- tai paluumatkalla ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkasi alkamispaikkaan. Myöhästymisen syynä voi olla matkalla käyttämääsi yleistä tai yksityistä kulkuneuvoa kohdannut äkillinen ja odottamaton sääeste, tekninen vika, liikennevahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus tai rikollinen teko.

Matkalta myöhästymisestä korvataan matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja, joita matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei korvaa. Myöhästymiskuluja voidaan korvata enintään 2 000 euroa per matka ja per vakuutettu.

Lisäksi vakuutetulla on mahdollisuus saada korvausta matkalla odottamisesta, mikäli hän korvattavan myöhästymisen vuoksi odottaa yhtäjaksoisesti yli 8 h ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voisi olla junaan tullut tekninen vika matkalla lentokentälle, minkä vuoksi et ehdi lennollesi.

Luonnonilmiöturva

Matkustajavakuutus sisältää myös luonnonilmiöturvan, joka korvaa matkalla aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja matkakohteeseen tai kotiin pääsystä. Näitä kuluja korvataan, jos alkuperäinen menomatkasi matkakohteeseen tai paluumatkasi sieltä kotiin estyy ennalta arvaamattoman ja poikkeuksellisen luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 2 000 euroa per matka ja per vakuutettu.

Luonnonilmiöturva voi tulla kyseeseen esim. tulva- tai tulivuorenpurkaustilanteessa. Et esimerkiksi pääse matkakohteeseen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kohteessa olevan tulvan vuoksi tai joudut palamaan matkalta suunnitelmasta poiketen tulivuoren purkauksen lentoliikenteeseen aiheuttamien muutosten vuoksi.

Kriisiterapia

Matkustajavakuutus korvaa kohtuullisia ja lääketieteellisesti arvioiden välttämättömiä psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta matkasi aikana sattuneesta tapahtumasta. Psykoterapian kuluja korvataan enintään 5 käyntikerralta.

Tällainen äkillinen ja odottamaton tapahtuma voi olla esimerkiksi:

 • ryöstö tai uhkaus, josta ilmoitetaan poliisille tapahtumapaikkakunnalla
 • perheenjäsenen kuolema (vakuutetun avio- tai avopuoliso, rekisteröity puoliso tai lapsi) tai
 • muu traumaattinen tapahtuma, kuten luonnonkatastrofi, terrori-isku tai liikenneonnettomuus.

Terapiakulut on hyväksytettävä Säästöpankin vakuutuksissa etukäteen. Terapiaa korvataan enintään viisi käyntikertaa kuuden kuukauden kuluessa terapian tarpeeseen johtaneesta tapahtumasta.

Muuta vakuutuksesta korvattavaa

Ennen matkaa olleen sairauden paheneminen

Vakuutuksesta korvataan, kun vakuutetulla jo ennen matkaa ollut sairaus pahenee äkillisesti ja odottamattomasti matkan aikana. Tällöin korvaamme pahentumisesta aiheutuneen ensiapuluonteisen hoidon kustannukset. Kustannuksia korvataan enintään 7 vrk:n ajalta.

Ennen matkaa olleen vamman paheneminen

Vakuutuksesta korvataan, kun vakuutetulla jo ennen matkaa ollut vamma pahenee äkillisesti ja odottamattomasti matkan aikana. Tällöin korvaamme pahentumisesta aiheutuneen ensiapuluonteisen hoidon kustannukset. Kustannuksia korvataan enintään 7 vrk:n ajalta.

Voimanponnistus ja äkillinen liike

Vakuutuksesta korvataan yksittäisen voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, kun olet hakeutunut hoitoon 14 vuorokauden kuluessa vammautumisestasi. Venähdysvammoissa hoitokuluja korvataan enintään kuuden viikon ajalta siitä, kun vamma on sattunut.

Äkillisen hammassäryn ja -vaurion aiheuttamat hoitokulut

Korvaamme äkillisen hammassäryn tai hampaalle puremisesta aiheutuneen vaurion ensiapuhoitoa. Matkan aikana aiheutuneita hoito- ja matkakuluja korvataan enintään 200 euroa per vakuutettu.Vakuutustietoasiakirja Matkustajavakuutus (pdf)