Siirry sisältöön

Mitä matkavakuutus kattaa?

Matkavakuutus turvaa sinut ja perheesi matkoilla sattuvien tapaturmien, alkavien sairauksien ja muiden vahinkojen varalta.

Mitä matkavakuutus kattaa?

Mitä voit vakuuttaa matkavakuutuksella?

Matkalla riskit ja asioiden hoito ovat erilaisia kuin päivittäisessä elinympäristössä. Lomamatkalla on helpompi rentoutua ja työmatkalla keskittyä olennaiseen, kun ei tarvitse murehtia itselle tai matkatavaroilleen sattuvista vahingoista. Matkavakuutuksella varaudut matkalla sattuviin henkilö- ja esinevahinkoihin. Matkavakuutukseen voit valita matkustaja- ja/tai matkatavaravakuutuksen.

Matkustajavakuutuksella saat itsellesi turvan matkasairauksien ja -tapaturmien varalle. Se korvaa myös matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja matkalta myöhästymisen vakuutusehtojen mukaisesti. Matkasairauden tai -tapaturman hoitokulujen korvauksille ei ole omavastuuta tai euromääräistä ylärajaa.

Halutessasi voit sisällyttää matkavakuutukseesi turvan matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja/tai matkatapaturman aiheuttaman kuoleman varalle.

Matkatavaravakuutus korvaa omaisuudellesi aiheutuneita vahinkoja, kuten matkatavaroiden rikkoutumisen ja varkauden. Myös matkatavaravakuutus on valinnainen osa matkavakuutustasi.

Matkatavaravakuutukseen sisältyvät matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset. Matkavastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, joita olet itse aiheuttanut ulkopuoliselle ja joista olet lain mukaan korvausvastuussa. Matkaoikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja sinun ja taloudessasi asuvien henkilöiden yksityiselämään matkustajan ominaisuudessa liittyvissä hakemus-, riita- ja rikosasioissa.

Matkavakuutuksen voimassaolo

Matkavakuutus myönnetään 0–79-vuotiaille, ja se on voimassa sen vakuutuskauden loppuun asti, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta.

Jatkuva vuosivakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla kolme kuukautta siitä, kun matka alkaa. Se on edullisin vaihtoehto, jos teet vuoden aikana vähintään pari koti- tai ulkomaanmatkaa.

Määräaikainen vakuutus otetaan yhtä tiettyä matkaa varten. Se on edullisin vaihtoehto silloin, jos matkustat Suomessa tai ulkomailla vain kerran vuodessa tai harvemmin. Määräaikaisen matkavakuutuksen saat ostettua puhelimitse myyntipalvelumme kautta.

Alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset eivät tarvitse omaa vakuutusta

Jokainen matkallelähtijä tarvitsee oman matkustajavakuutuksen. Poikkeuksena tähän ovat alle 18-vuotiaat lapset, jotka matkustavat vanhempansa tai isovanhempansa kanssa. Mukana matkustavan lapsen vakuutus korvaa hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus ja korvaus tapaturmaisesta kuolemasta sisältyvät lapsen vakuutukseen vain, jos turva kuuluu myös vanhemman tai isovanhemman vakuutukseen. Lapsen osalta kyseiset korvaukset maksetaan vakuutusehdoissa määriteltyjen korvausmäärien mukaisesti.

Matkatavaravakuutus ja siihen liittyvät matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus ovat koko perheen yhteisiä vakuutuksia. Matkatavaravakuutuksessa matkatavarat ovat vakuutettuina kaikkien yhdessä matkustavien perheenjäsenten osalta enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti matkaa kohden.

Esimerkkejä matkustajavakuutuksen korvauksista

Matkavakuutuksesta voidaan korvata matkasairauden tai -tapaturman vuoksi aiheutuneet

 • lääkärin määräämät lääkkeet sekä hoito- ja tutkimuskulut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • kohtuulliset matkakulut hoitoihin ja tutkimuksiin matkan aikana
 • lääkärinhoitoa vaatineen matkatapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan hankintakustannukset (kustannuksia korvataan 500 euroon asti rikkoutunutta esinettä kohden)
 • matkatapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, kuitenkin enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohden
 • Säästöpankin vakuutusten etukäteen hyväksymä sairaankuljetus (tarvittaessa myös ambulanssilento) vakavan matkasairauden tai -tapaturman vuoksi
 • Säästöpankin vakuutusten etukäteen hyväksymät yhden lähiomaisen matka- ja majoituskustannukset vakuutetun luokse, jos vakuutettu on matkasairauden tai -tapaturman vuoksi hengenvaarallisessa tilassa eikä häntä voida kuljettaa kotimaahan.

Matkan peruuntumisen osalta voidaan korvata

 • tilanteita, joissa suunniteltu matka peruuntuu pakottavista syistä. Tällaisia syitä voi olla esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairastuminen, tapaturma tai kuolema.
 • matkakulut, joita matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei ole velvollinen palauttamaan
 • valmismatkalain mukaisen pakettimatkan peruuntumisessa toimistokulut yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti
 • yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitetun erityisehtojen mukaisen matkan peruuntumisessa kohtuulliset kulut 4 000 euroon asti vakuutettua kohden
 • jos kysymyksessä ei ole valmismatkalain mukainen matka, korvataan ennen matkan alkamista maksetuista matkakuluista osuus, jota matkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja ei omien ehtojensa mukaan ole velvollinen hyvittämään, enintään 4 000 euroa vakuutettua kohden.

Matkan keskeytymisen osalta voidaan korvata

 • tilanteissa, joissa matkasi keskeytyy johtuen pakottavista syistä, esimerkiksi omasta vakavasta matkasairaudesta tai -tapaturmasta tai lähiomaisen kuolemasta tai vakavasta sairastumisesta johtuen
 • ylimääräiset ja välttämättömät matka- ja majoituskustannukset vakuutetun paluusta kotipaikkakunnalle, ei kuitenkaan ruokailukuluja
 • vakuutetun etukäteen ja erikseen maksamat, matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat kohteessa yhteensä 2 000 euroon asti
 • ennenaikaisen matkalta paluun tai sairaalahoitoon joutumisen vuoksi menetetyt matkapäivät: 50 euroa jokaiselta menetetyltä matkapäivältä, kuitenkin enintään 30 päivältä
 • uusi menomatka matkakohteeseen (2 000 euroon asti), jos se on vakuutuksen voimassa ollessa tarpeen työn tai opiskelun vuoksi.

Matkalta myöhästymisen osalta voidaan korvata

 • kulut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän muulla vastaavalla kuljetusyhteydellä, enintään 2 000 euroa riippumatta matkan alkuperäisestä hinnasta
 • näitä lisäkuluja voi aiheutua esimerkiksi tilanteessa, jossa linja-autoon tai junaan tulee tekninen vika matkalla lentokentälle ja myöhästyt lennoltasi sen vuoksi
 • jos vakuutettu joutuu korvattavan myöhästymisen vuoksi odottamaan ulkomaanmatkan lähtöä yhtäjaksoisesti yli kahdeksan tuntia, korvausta maksetaan 50 euroa jokaiselta kahdeksan tunnin odottamisajan jälkeen alkaneelta kahdeksan tunnin ajanjaksolta, kuitenkin yhteensä enintään 300 euroa.

Luonnonilmiöturvasta voidaan korvata

 • ylimääräiset matka- ja majoituskulut matkakohteeseen tai kotiin matkustamisesta enintään 2 000 euroon asti, jos alkuperäinen menomatkasi matkakohteeseen tai paluumatkasi sieltä kotiin estyy ennalta arvaamattoman luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi.

Kriisiterapiakuluja voidaan korvata

 • enintään viisi käyntikertaa psykiatrin antaman tai lääkärin määräämän psykologin antaman psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta matkan aikana sattuneesta tapahtumasta
 • esimerkiksi matkalla sattuneesta ryöstöstä, vakavasta matkasairaudesta tai -tapaturmasta tai perheenjäsenen kuolemasta johtuvia psykoterapiakuluja voidaan kattaa tästä turvasta.

Esimerkkejä matkatavaravakuutuksen korvauksista

 • matkatavaroiden varkaus tai vahingoittuminen enintään vakuutusmäärään asti
 • jos matkatavarat eivät saavu matkakohteeseen yli 12 tuntiin: 100 euroa vuorokaudelta, enintään 500 euroa vakuutettua kohti
 • matkavastuuvakuutuksen mukainen vahingonkorvausvelvollisuus: enintään 200 000 euroa, omavastuu 150 euroa
 • oikeudenkäynti matkalla aiheutuneessa hakemus-, riita tai rikosasiassa: enintään 10 000 euroa, omavastuu 15 prosenttia, mutta vähintään 150 euroa.