Siirry sisältöön

Tapaturmavakuutus turvaa sinut ja perheesi

Tapaturmavakuutuksen avulla pääset hoitoon nopeasti ja parantuminen voi alkaa. Säästöpankin vakuutusten tapaturmavakuutus on aina ilman omavastuuta.

Tapaturmavakuutus

Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona tapaturmaa. Niille ei voi mitään, mutta niiden hoitamiselle voi. Kun sinulla on tapaturmavakuutus, pääset asianmukaiseen hoitoon nopeasti ja vahingosta aiheutunut haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Mitä nopeammin pääset hoitoon, sitä nopeammin myös parantumisesi voi alkaa. Katso lisää, pohdi millaisen vakuutuksen tarvitset ja hanki vakuutus verkosta!

  • Turvaa nopea hoitoon pääsy itse valitsemaasi hoitopaikkaan
  • Saat korvausta akuutin hoidon lisäksi myös tarpeellisesta jatkohoidosta
  • Tapaturmavakuutus on aina ilman omavastuuta

Tapaturmavakuutuksen turvat

Tapaturman hoitokulut

Tapaturmavakuutus kattaa tapaturman aiheuttaman vamman tutkimus- ja hoitokuluja ilman omavastuuta. Korvattavia hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärin määräämät hoidot, tutkimukset, lääkkeet sekä sairaalan poliklinikka- ja hoitopäivämaksut.

Voimanponnistus ja äkillinen liike

Turvasta korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Maksamme korvausta tapaturmasta pysyvästi aiheutuneesta lääketieteellisestä haitasta. Haitasta maksettavan korvauksen määrä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön määrittämään haittaluokitukseen. Kyseessä on valinnainen turva.

Tapaturman aiheuttama kuolema

Korvaus maksetaan, kun vakuutettu menehtyy tapaturman seurauksena. Korvauksen suuruus on vahingon tapahtumisen hetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, joka maksetaan vakuutetun edunsaajille. Kyseessä on valinnainen turva.

Tapaturmavakuutus sinun turvaksesi

Säästöpankin vakuutusten tapaturmavakuutuksen voit räätälöidä juuri sinulle sopivaksi. Voit itse valita tapaturmavakuutuksen turvat ja korvausmäärät, jotka koskevat hoitokuluja, tapaturman aiheuttamaa pysyvää haittaa ja tapaturmaista kuolemaa. Tapaturman hoitokulut kuuluvat aina vakuutukseen, mutta voit itse päättää, haluatko lisäksi turvaa tapaturman aiheuttamaa pysyvää haittaa ja tapaturman aiheuttamaa kuolemaa varten.

Myöntäminen ja voimassaolo

Tapaturmavakuutus myönnetään 0–79-vuotiaille. Vakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun asti, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta. Lapselle hankittua tapaturmavakuutusta ei tarvitse uusia, vaan se jatkuu automaattisesti, kun lapsesta tulee täysi-ikäinen.

Tapaturmavakuutus on turvanasi vuorokauden ympäri: se on voimassa työssä, koulussa ja vapaa-ajalla. Työssä ja koulussa sattuneiden tapaturmien korvaus haetaan kuitenkin ensisijaisesti koulun, kunnan tai työnantajan lakisääteisestä vakuutuksesta riippuen siitä, missä tapaturma on sattunut.

Lisäksi tapaturmavakuutus on turvanasi ulkomailla. Se on voimassa matkoilla kaikkialla maailmassa 6 kk matkan alkamisesta. Huomioi kuitenkin, että tapaturmavakuutus ei yksin ole riittävä turva kun matkustat. Siinä on korvausmääriä koskevia rajoituksia, eikä se korvaa esimerkiksi matkalla sairastumista, matkan peruuntumista ja keskeytymistä tai matkalta myöhästymistä.

Tapaturmavakuutus voidaan myöntää, jos sinulla on voimassa oleva Kela-kortti, kotikuntalain mukainen kotipaikka Suomessa ja asut vakituisesti Suomessa. Sinun ei katsota asuvan vakinaisesti Suomessa, jos oleskelet yli puolet vuodesta ulkomailla.

Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Tapaturmavakuutuksen saat hankittua helpoiten verkosta. Samalla voit ottaa vakuutukset koko perheelle. Vakuutukset saat myös soittamalla myyntipalveluumme. Vakuutus tulee voimaan valitsemanasi ajankohtana mutta kuitenkin aikaisintaan, kun olet hakenut vakuutusta Säästöpankin vakuutuksista. Vakuutus astuu voimaan välittömästi oston jälkeen tai valitsemanasi päivänä. Sen myöntämiseen ei vaadita terveysselvitystä.

Mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan?

Vakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa ikäsi sekä valitsemasi turvat ja vakuutusmäärät.

Oletko vakuutettu urheillessasi?

Jos urheilet kuntoilumielessä, tapaturmavakuutus antaa sinulle riittävän turvan. Tapaturmavakuutus ei kuitenkaan korvaa vammoja, jotka ovat aiheutuneet osallistuessasi urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai harjoitellessasi valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa, jotka luetellaan tarkemmin vakuutusehdoissa. Tämä urheilurajoitus ei koske alle 17-vuotiaita. Urheilurajoitus on voimassa sen vakuutuskauden alusta alkaen, jonka aikana vakuutettu täyttää 18 vuotta.