Siirry sisältöön

Vakuutus moottoriveneellesi

Säästöpankin vakuutusten venevakuutus tuo turvaa veneilyysi

Venevakuutus

Veneillessä mielen pitää rentoutua, vailla huolta siitä kuka maksaa mahdollisen haverin, jos vahinko sattuu. Siksi veneelläsi on vakuutus. Voit liittää vakuutukseen ominaisuuksia, joiden tarpeellisuuden paras asiantuntija olet sinä itse. Lue vaihtoehdoistamme tarkemmin, mieti tarkkaan millaisen vakuutuksen tarvitset veneellesi ja verkkopalvelumme neuvoo loput.

Säästöpankin vakuutusten venevakuutus myönnetään yksityisessä käytössä oleville moottoriveneille. Olemme halunneet tehdä mahdollisimman yksinkertaisen ja selkeän venevakuutuksen, ja sen vuoksi vakuutus on voimassa ympäri vuoden eli voit käyttää venettäsi aina kun haluat.

Missä venevakuutus on voimassa?

Säästöpankin vakuutusten venevakuutuksen voimassaoloalue on:

 • Suomen ja Ruotsin vesistöissä ja aluevesillä sekä säilytettäessä ja kuljetettaessa venettä näissä kahdessa maassa
 • Itämerellä ja sen lahdissa
 • Saimaan kanavalla.

Venevakuutusten turvat

Turvat
XL
S

Törmäysturva korvaa veneen vesillä kulkiessa sattuneita äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia, ulkoisesta tapahtumasta syntyneitä esinevahinkoja. Vahingon syynä tulee olla:

 • karilleajo
 • pohjakosketus tai
 • törmäys kiinteään tai liikkuvaan esineeseen.

Myrskyturvasta korvataan veneelle sattunut esinevahinko, jonka syynä on myrsky tai poikkeuksellinen sääilmiö, kuten rajuilma tai trombi.

Paloturva korvaa välittömän esinevahingon, jonka syynä on irti päässyt tuli tai suora salamanisku, joka aiheuttaa esineen mekaanisen rikkoutumisen.

Varkaus- ja ilkivaltaturva korvaa esinevahingon, jonka syynä on:

 • varkaus,
 • Ilkivalta (ulkopuolisen tahallisesti aiheuttama vahinko),
 • luvaton käyttö tai sen yritys tai
 • murto (murtautuminen lukittuun veneeseen tai siinä olevaan tilaan).

Kuljetus- ja telakointiturva korvaa esinevahingon, joka sattuu, kun venettä lasketaan vesille, nostetaan vesiltä, säilytetään tai kuljetetaan maissa.

Vastuuvakuutus korvaa sellaisia henkilö- ja omaisuusvahinkoja, joista olet lain mukaan vastuussa ja korvausvelvollinen ja jotka on aiheutettu vakuutetulla veneellä.

Millaisia vahinkoja venevakuutus kattaa?

Venevakuutus kattaa vahingot, jotka aiheutuvat vakuuttamallesi veneelle, moottorille ja veneen käyttöön liittyville varusteille. Venevakuutus sisältää myös vastuuvakuutuksen, joka korvaa ulkopuolisille aiheuttamasi vahingot.

Venevakuutuksella vakuutat veneen lisäksi:

 • telakointialustan, talvisäilytyspeitteen sekä vastaavat telakointi- ja säilytysvarusteet yhteensä 1 000 euroon asti
 • vapatelineet, jotka on asennettu kiinteästi
 • veneessä säilytettävät varaosat ja työkalut enintään 500 euroon asti
 • vesillä liikkumiseen käytettävät kiinteästi asennetut elektroniset ja optiset laitteet yhteensä enintään 1 000 euroon asti niiden ollessa kiinteästi asennettuna tai kytkettynä veneen niille tarkoitettuihin asennustelineisiin
 • enintään 4 metrin pituisen apujollan ja apujollaan tai veneeseen tarkoitetun, enintään 10 hevosvoiman apumoottorin, josta on tehty erillinen merkintä vakuutuskirjaan.

Perämoottori on vakuutuksen kohteena ainoastaan silloin, kun siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Veneesi vakuutusmäärä

Veneen vakuutusmäärä on veneen, sen moottorin ja kaikkien varusteiden käypä arvo. Vakuutusmäärä on samalla myös korvauksen enimmäismäärä. Jos veneesi on vakuutettu käypää arvoa korkeammasta arvosta, korvausta maksetaan vain enintään veneen käyvän arvon verran.

Veneen vastuuvakuutus

Säästöpankin vakuutusten venevakuutukseen kuuluu aina vastuuvakuutus.

Se on tilanteita varten, joissa aiheutat vahinkoa myös muille kuin omalle veneellesi. Vakuutuksesta korvataan sellaisia henkilö- ja omaisuusvahinkoja, joista olet lain mukaan vastuussa ja korvausvelvollinen ja jotka on aiheutettu vakuutetulla veneellä. Vahingon tulee olla äkillinen ja ennalta-arvaamaton. Vakuutettuina ovat vakuutetun veneen omistaja, haltija ja henkilö, joka kuljettaa venettä omistajan tai haltijan luvalla.

Voimassaoloalue ja kattavuus

Vastuuvakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä Itämerellä ja sen lahdissa. Omavastuu on 200 euroa. Enimmäiskorvausmäärä on omaisuusvahingoissa 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa per vahinkotapahtuma. Jos useampi vahinko on aiheutunut samasta syystä, katsotaan tämä yhdeksi vakuutustapahtumaksi. Korvattavasta vahingon määrästä vähennetään kaikissa vakuutustapahtumissa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Venevakuutuksesta usein kysyttyä

Venevakuutuksen kohteina ovat vakuutuskirjaan merkitty vene, moottorit ja veneen käyttöön olennaisesti liittyvät varusteet. Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon voi kuulua rungon ja moottorin lisäksi takila ja purjeet. Vakuutukseen sisältyvät myös

 • telakointialusta, talvisäilytyspeite sekä vastaavat telakointi- ja säilytysvarusteet yhteensä 1.000 euron määrään asti
 • kiinteästi asennetut vapatelineet
 • veneessä säilytettävät varaosat ja työkalut enintään 500 euroon asti
 • enintään 4 metrin pituinen apujolla ja siihen tarkoitettu, enintään 10 hevosvoiman moottori, josta on tehty erillinen merkintä vakuutuskirjaan
 • vesillä liikkumiseen käytettävät, kiinteästi asennetut elektroniset ja optiset laitteet yhteensä enintään 1 000 euron määrään saakka niiden ollessa kiinteästi asennettuna tai kytkettynä veneen niille tarkoitettuihin asennustelinesiin.

Perämoottori on vakuutuksen kohteena vain silloin kun siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Kyllä. Saat bonusoikeudellisen vakuutuksen vakuutusmaksusta henkilökohtaisen bonusalennuksen jokaisesta vahingottomasta vakuutuskaudesta. Bonus kasvaa 10 prosenttiyksikköä vuodessa, aina 70 prosenttiin asti. Bonukseen oikeuttavalla vakuutuskaudella tarkoitetaan vähintään 7 kk pituista yhtäjaksoista vakuutuskautta, jonka aikana emme ole maksaneet vakuutuksesta bonukseen vaikuttavaa korvausta. Bonus laskee 20 prosenttiyksikköä, jos korvausta on maksettu törmäys- tai telakointi- ja kuljetusturvasta.

Kun haet korvausta vahinkotilanteen johdosta, korvauksesta vähennetään valitun omavastuun määrä. Voit valita omavastuun itse. Vaihtoehdot ovat 200, 500, 1 000 tai 5 000 euroa.

Lisäomavastuuna vahingon määrästä vähennetään 20 prosenttia, jos

 • vahinko on sattunut vedessä olevalle veneelle joulukuun 1. ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana ja vahinko on törmäys- tai myrskyturvasta korvattava
 • vahinko on sattunut purjeille tai takilalle purjehduskilpailutapahtumassa tai sen harjoituksissa
 • veneen vakuutusmaksusta on myönnetty katsastusalennus, mutta venettä ei ole katsastettu Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusmääräysten mukaisesti vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7