Hoppa till innehåll

Elektronisk registrering av fordon

Hjälp med att registrera fordon

Elektronisk registrering av fordon

Elektronisk registrering av fordon

Numera är det enkelt att registrera ett fordon i ditt namn. Tack vare den elektroniska registreringen behöver du inte längre ha med dig registreringsbeviset i fordonet, och beviset skrivs varken ut eller skickas automatiskt till dig efter registreringen. När du sköter dina ärenden på elektronisk väg sparar du tid och möda, och dessutom blir det förmånligare än när du sköter dem på ett konventionellt sätt.

Du kan registrera ditt fordon i vår webbservice samtidigt som du köper en försäkring för fordonet. I vår webbservice kan du också smidigt göra andra ändringar i registreringen, till exempel en ändring av innehavare och en anmälan om avställning eller påställning av fordon.

Anvisningar om elektronisk registrering i anslutning till köp av fordon

När du köper ett fordon av en privatperson kan du registrera fordonet själv vid köp av en försäkring.

 1. Du får ett certifikat för fordonet av säljaren. Kontrollera att certifikatet är korrekt i Traficoms tjänster.
 2. Köp en försäkring för ditt fordon i nätbutiken och börja registrera fordonet med certifikatet.
 3. Ange dig själv som fordonets ägare eller innehavare.
 4. Bekräfta ändringarna av registreringen.

Om du köper ett fordon i en bilaffär gör försäljaren fortfarande ofta registreringen på dina vägnar.

Ändra registreringen i efterhand

Som fordonets ägare eller innehavare kan du ändra registreringsuppgifterna om ditt fordon, om fordonet är försäkrat med Sparbankens försäkringar.

 1. Gå till Mina försäkringar och logga in med dina bankkoder.
 2. Välj det fordon vars registreringsuppgifter du vill ändra och gå till redigeringen.
 3. Gör ändringarna.
 4. Bekräfta ändringarna.

Eventuella registreringar

Ändring av ägare och innehavare

Du kan ändra ägare och innehavare av fordonet. Då ska du vara införd i registret som fordonets ägare, i annat fall behöver du ett certifikat. Certifikatet får du av ägaren, som kan inhämta det i Traficoms e-tjänster.

Fordonets ägare är den person som fordonet tillhör. Fordonet ska ha minst en ägare.

Fordonets innehavare är den person som främst använder fordonet. Om fordonet används främst av ägaren, behöver innehavare inte anges separat.

Avställning av fordon

Ett fordon som inte används i trafik kan avställas. Det är förbjudet att köra ett avställt fordon. Det finns dock vissa undantag, till exempel när man kör ett avställt fordon för besiktning som har bokats på förhand, förutsatt att fordonet omfattas av en gällande trafikförsäkring.

Skatter och trafikförsäkringsavgifter betalas tillbaka för den tid som fordonet är avställt. För fordon som är prissatta enligt årstid är beloppet på återbetalningen beroende på under vilken tid på året fordonet har varit avställt. Du kan också få premieåterbäring på kaskoförsäkringen under avställningstiden om ditt fordon är försäkrat med en XL- eller L-kaskoförsäkring.

Du behöver inte lämna tillbaka registreringsskyltarna för fordonet för avställningstiden.

Påställning av fordon

Innan fordonet får användas i trafik ska du göra en anmälan om påställning av fordon. Dessutom ska fordonet vara försäkrat.

Du kan göra en anmälan om påställning av fordon i vår webbservice, Traficoms e-tjänster eller på närmaste besiktningsstation. En e-anmälan kostar ingenting medan besiktningsstationerna tar ut en serviceavgift.

Anmälan om överlåtelse

När du har sålt ett fordon ska du göra en anmälan om överlåtelse av fordonet. Anmälan är viktig för att du ska kunna visa att försäljningen har genomförts, även om den nya ägaren försummar registrering. När du har gjort överlåtelseanmälan är du befriad från skyldigheterna gällande fordonet, bland annat trafikförsäkringsskyldigheten och skatteskyldigheten. För överlåtelseanmälan behöver du köparens personbeteckning.

Elektronisk registrering i ett nötskal

 1. Det går enkelt och förmånligt att samtidigt både försäkra och registrera fordon i försäkringsbolagets webbservice.
 2. Du behöver inte ha med dig registreringsbeviset i fordonet längre och processen blir papperslös.
 3. När du köper ett fordon av en privatperson, ger säljaren dig ett certifikat som berättigar till byte av ägare och försäljningen blir lättare.

Vanliga frågor om elektronisk registrering