Hoppa till innehåll

Skador som inträffat utomlands

Anvisningar och råd om skadefall utomlands

Skador på resgods utomlands

Som resgods räknas de saker som den försäkrade har fört med sig på resan eller som denna har skaffat under resan.

Resgodsskyddet hör till lösöresförsäkringen som ingår i hemförsäkringen. Resgodset kan också försäkras med en separat resgodsförsäkring.

Resgodsförsäkringen ersätter sådana sakskador som inträffar under försäkringens giltighetstid. Resgodsförsäkringen kan också ersätta kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då resgods som vederbörligen överlåtits för transport anländer till resmålet utomlands minst 12 timmar senare än den försäkrade.

Ytterligare information om resgodsskador

Om ditt incheckade resgods förstörs, skadas, försenas eller försvinner helt och ett flygbolag i ett EU-land bär ansvaret, ska du i första hand ansöka om ersättning från flygbolaget.

Du bör ansöka om ersättning från flygbolaget skriftligen så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar efter att du har fått tillbaka skadat resgods och för skador på försenat resgods inom 21 dagar efter att du har fått tillbaka resgodset.

Till den del som flygbolaget inte betalar ersättning, kan du ansöka om ersättning från hem- eller reseförsäkringen.

1.I händelse av stöld ska du meddela den lokala polisen och göra en brottsanmälan. Meddela åtminstone researrangören om stölden.

  • När du fyller i skadeanmälan behöver du en kopia av brottsanmälan.
  • Meddela omedelbart IMEI-koderna för elektroniska apparater, till exempel mobiltelefonen eller pekplattan, till operatören och spärra dem.
  • Om incheckat resgods försvinner helt, ska du i första hand ansöka om ersättning av flygbolaget eller researrangören. För ersättningsbeslut från försäkringsbolaget ska du förutom skadeanmälan också sända flygbolagets ersättningsbeslut till försäkringsbolaget.

2.Ta reda på skadorna.

  • Ge en lista över vilken egendom som stulits. I egendomslistan bör du uppge produkt, år då produkten köpts och dess återanskaffningsvärde.

3.Gör en skadeanmälan och bifoga följande uppgifter:

  • Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.
  • Bifoga brottsanmälan som gjorts till polisen eller reseledarens intyg över skadan.
  • Bifoga färdbiljetterna, till exempel flygbiljetter.
  • Bifoga flygbolagets ersättningsbeslut.

Om en apparat går sönder, gör så här:

1.Ta först reda på de grundläggande uppgifterna om apparaten: märke, modell och anskaffningsår.

2.Låt reparera apparaten eller ta reda på reparationskostnaderna.

  • Den primära ersättningsgrunden är alltid apparatens reparationskostnader. Denna uppgift får du smidigast till exempel från en auktoriserad reparatör eller återförsäljare.
  • Denna uppgift behövs också om du skaffar en ny apparat i stället.

3.Anmäl skadan.

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- eller sakskada som du eller din familjemedlem har orsakat en annan person under en resa och som ni enligt lag är ersättningsskyldiga för. Läs mer om ansvarsförsäkringen här!

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga rättegångskostnader för dig och personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du, i tviste- och brottmål som uppkommit under en resa och som berör resan och resandet. Läs mer om rättsskyddet här!

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7