Hoppa till innehåll

Skador som inträffat utomlands

Anvisningar och råd om skadefall utomlands

Skador på resgods utomlands

Som resgods räknas de saker som den försäkrade har fört med sig på resan eller som denna har skaffat under resan.

Resgodsskyddet hör till lösöresförsäkringen som ingår i hemförsäkringen. Resgodset kan också försäkras med en separat resgodsförsäkring.

Resgodsförsäkringen ersätter sådana sakskador som inträffar under försäkringens giltighetstid. Resgodsförsäkringen kan också ersätta kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då resgods som vederbörligen överlåtits för transport anländer till resmålet utomlands minst 12 timmar senare än den försäkrade.

Ytterligare information om resgodsskador