Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Skador på hemelektronik

Vilken skada på hemelektronik handlar det om?

Om din tv har gått sönder, gör så här:

 1. Om tv:n går sönder av en inre orsak, kom ihåg att i första hand begära ersättning från affärens garanti eller felansvar. De flesta apparater har två års garanti. Affärens eller tillverkarens garanti är alltid i ditt intresse, eftersom ingen självrisk dras av vid en garantireparation.

 2. Om garantin på tv:n inte ersätter skadan och apparaten är gammal eller helt klart inte kan repareras, kan du göra en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar. Den primära ersättningsgrunden är dock tv:ns reparationskostnader.

 3. Om tv:n är ny och går sönder av ett skäl som inte omfattas av garantin, ska du föra apparaten för reparation till Sparbankens försäkringars samarbetsverkstad (Simson ServiceNet Oy).

 4. Om apparaten är över fyra år gammal eller om den är mycket svårt skadad, lönar det sig ofta inte längre att reparera den. Med hjälp av kalkylatorn kan du ta reda på hur åldersavdraget och självrisken påverkar ersättningsbeloppet. Det maximala ersättningsbeloppet är apparatens nuvärde med avdrag för den valda självrisken. Skadeanmälan gör du i tjänsten Mina försäkringar.

 5. Om kostnaden för att reparera apparaten är högre än den självrisk du valt, men lägre än apparatens nuvärde med avdrag för den valda självrisken, gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar och bifoga kvittot på reparationen till skadeanmälan.

Om din dator har gått sönder, gör så här:

 1. Om datorn har gått sönder är den primära ersättningsgrunden alltid datorns reparationskostnader. Om datorn är över fyra år gammal eller om den är mycket svårt skadad, är det inte säkert att det lönar sig att reparera den. Med hjälp av kalkylatorn kan du ta reda på hur åldersavdraget och självrisken påverkar ersättningsbeloppet. Det maximala ersättningsbeloppet är enhetens nuvärde med avdrag för den valda självrisken.

 2. För datorn till Sparbankens försäkringars samarbetsverkstad (Simson ServiceNet Oy) för reparation. Om kostnaden för att reparera datorn är högre än den självrisk du valt, men lägre än datorns nuvärde med avdrag för den valda självrisken, gör en skadeanmälan. Bifoga kvittot på reparationen till skadeanmälan eller senare via tjänsten Mina försäkringar. Skadeanmälan gör du enkelt i tjänsten Mina försäkringar.

 3. Om datorn har blivit våt, använd eller ladda inte datorn innan den förs till verkstaden.

Om annan hemelektronik har gått sönder, gör så här:

 1. Om apparaten har gått sönder av en inre orsak, kom ihåg att i första hand begära ersättning från affärens garanti eller felansvar. De flesta apparater har två års garanti. Affärens eller tillverkarens garanti är alltid i ditt intresse, eftersom ingen självrisk dras av vid en garantireparation.

 2. Om garantin på apparaten inte ersätter skadan och apparaten är gammal eller helt klart inte kan repareras, kan du göra en skadeanmälan via bifogade länk. Den primära ersättningsgrunden är dock apparatens reparationskostnader. Skadeanmälan gör du här.

 3. Om apparaten är ny och går sönder av ett skäl som inte omfattas av garantin, ska du föra apparaten för reparation till Sparbankens försäkringars samarbetsverkstad (Simson ServiceNet Oy).

 4. Om apparaten är över fyra år gammal eller om den är mycket svårt skadad, är det inte säkert att det lönar sig att reparera den. Med hjälp av kalkylatorn kan du ta reda på hur åldersavdraget och självrisken påverkar ersättningsbeloppet. Det maximala ersättningsbeloppet är apparatens nuvärde med avdrag för den valda självrisken. Skadeanmälan gör du här.

 5. Om kostnaden för att reparera apparaten är högre än den självrisk du valt, men lägre än apparatens nuvärde med avdrag för den valda självrisken, gör en skadeanmälan. Bifoga kvittot på reparationen till skadeanmälan. Skadeanmälan gör du här.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7