Hoppa till innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Självriskandelen avdras från ersättningen. Således ska du betala självriskandelen direkt till den ersättningstagare till vilken försäkringsbolaget betalar ersättningen.

Självriskandelen avdras från ersättningen enligt försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren ska avtala om betalningen av självriskandelen med den skadelidande.

Eftersom det är fråga om en skada som orsakats en utomstående kan vi då också ställa frågor till andra som befunnit sig på skadeplatsen för att utreda ansvaret och skadeståndsskyldigheten.

När man ansöker om ersättning från ansvarsförsäkringen behöver försäkringsbolaget uppgifter om den skadelidande, eftersom eventuell ersättning alltid betalas till objektets ägare. Utan uppgifter om motparten kan vi inte betala ersättning eller utreda skadan. Uppgifter om andra som varit på plats kan underlätta utredningen av den försäkrades ansvar, till exempel om den försäkrade inte anser sig vara skyldig till skadan.

Den försäkrade eller den skadelidande kan söka ändring i ett nekande ansvarsförsäkringsbeslut enligt anvisningen för ändringssökande på den sista sidan i ersättningsbeslutet. Om den skadelidande till exempel anser att ersättningen i vissa delar är lägre än vad som yrkats på kan försäkringsbolaget förhandla om detta direkt med den skadelidande.

Försäkringsbolaget försvarar och sköter rättegången på egen bekostnad för den försäkrades räkning endast i situationer där ett ersättningsgillt försäkringsfall leder till rättegång. Försäkringsbolaget betalar rättegångskostnaderna till den del det är fråga om skadestånd inom gränserna för försäkringsbeloppet i anslutning till försäkringsfallet.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7