Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Resgodsskador

Resgodset kan höra till lösöresförsäkringen inom ramen för hemförsäkringen eller kan vara försäkrat med en separat resgodsförsäkring.

Resgodsförsäkringen ersätter sådana sakskador som inträffar under försäkringens giltighetstid. Som resgods räknas de saker som den försäkrade har fört med sig på resan eller skaffat under resan.

Resgodsförsäkringen kan också ersätta kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då resgods som vederbörligen överlåtits för transport anländer till resmålet utomlands minst 12 timmar senare än den försäkrade.

Ytterligare information om resgodsskador