Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Annan egendom som gått sönder

Allmänna anvisningar för skadeanmälan

Gör en skadeanmälan genom att logga in med webbankskoderna i tjänsten Mina försäkringar. I samband med skadeanmälan får du närmare instruktioner och kan vid behov enkelt bifoga olika nödvändiga dokument, som försnabbar handläggningen av skadan. I händelse av stöld ska du alltid göra en brottsanmälan till polisen www.polisen.fi.

  1. Handläggningen av skadeanmälan går snabbast, om du kan ge så exakta uppgifter som möjligt om den skadade egendomens märke, modell, ålder och pris.
  2. Om en relativt ny apparat (3 år eller nyare) har gått sönder, är den primära ersättningsgrunden alltid att reparera apparaten. Ta därför reda på kostnaderna för reparationen.
  3. Om apparaten är över 4 år, behövs vanligen ingen reparationskalkyl om apparaten går sönder. Vid behov ber vi om en reparationskalkyl om reparation av apparaten kan vara det förmånligaste alternativet. I så fall betalar vi också kostnaderna för reparationskalkylen.
  4. Med hjälp av vår kalkylator kan du ta reda på hur åldersavdraget påverkar ersättningen.
  5. Förstör inte det skadade föremålet eller kvittot förrän du har fått ersättningsbeslutet. Det är bra att spara föremålens inköpsverifikat, om det exempelvis under garantitiden sker något sådant som du kan ansöka om ersättning för från föremålets tillverkare.