Hoppa till innehåll

Rättsskyddsskador

Råd och anvisningar för skötsel av rättsskyddsskador

Rättsskyddsskador

Rättsskyddet kan ersätta advokat- och rättegångskostnader vid anlitande av en jurist till följd av tviste-, brott- och ansökningsmål som ansluter sig till privatlivet. Rättsskyddet i anslutning till reseförsäkringen kan ersätta rättegångskostnader vid anlitande av en jurist till följd av tviste-, brott- och ansökningsmål som uppkommit under en resa och som berör resan och resandet. Försäkringen gäller den försäkrade i ärenden som berör privatlivet. Försäkringsbolaget ger inte juridisk rådgivning.

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta advokat- och rättegångskostnader till exempel om

  • du faller offer för ett brott och kräver ersättning av gärningsmannen för de skador som uppstått,
  • du säljer en bostad som använts av din familj. Köparen kräver prisavdrag av dig på grund av fel som upptäckts i bostaden efter köpet. Du bestrider köparens krav.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte skada som gäller exempelvis

  • förvärvsverksamhet,
  • skilsmässa.

Utredningar som behövs i tviste- och ansökningsmål är

  • stämningsansökan,
  • svar på stämningsansökan.

Utredningar som behövs i brottmål är

  • stämningsansökan,
  • utredning om målsägandens privaträttsliga krav,
  • utredning om motpartens inställning till kraven.

Om försäkringen har gällt under kortare tid än två år, är det bra att nämna i rättsskyddsanmälan om den försäkrade har haft en rättsskyddsförsäkring tidigare i något annat bolag, när den har varit i kraft, i vilket bolag och i vems namn.

Vi kontaktar dig eller din advokat om vi behöver ytterligare uppgifter för ersättningsbeslutet.

Anmälan om skada


Ladda ner och fyll i rättsskyddsanmälan

Du kan returnera den ifyllda skadeanmälan med säkert krypterad e-post genom att kopiera adressen https://posti.suomenvahinkovakuutus.fi till webbläsarens adressfält och följa registreringsanvisningarna.

Vår portofria postadress är

Finska Skadeförsäkring Ab
Kod 5019788
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE