Hoppa till innehåll

Ansvarsskador

Råd och anvisningar för skötsel av ansvarsskador

Ansvarsskador

Vad ersätter ansvarsförsäkringen?

Från ansvarsförsäkringen kan du ansöka om ersättning för person- eller sakskada som du orsakat en utomstående. Ansvarsförsäkringen ersätter plötslig person- eller sakskada som konstaterats under försäkringens giltighetstid, som den försäkrade som privatperson har orsakat en annan person och som den försäkrade enligt gällande rätt har ersättningsansvaret för, då ersättningsansvaret grundar sig på handling eller försummelse som ägt rum under försäkringsperioden.

En förutsättning för ersättning är att skadan konstateras inom ett år från att den uppkommit. Fyll i skadeanmälan för sak- eller personskada som du orsakat en person utanför familjen i tjänsten Mina försäkringar.

Ansvarsförsäkringen gäller överallt i världen. Gör så här om en skada inträffar utomlands.

Anmälan om skada

Gör en skadeanmälan så snabbt som möjligt i tjänsten Mina försäkringar för en sak- eller personskada som inträffat utomlands. Det är bra att låta försäkringsbolaget ansvara för avgörandet av ersättningsansvaret. Spara alla handlingar och verifikat i anslutning till skadan, vi ber om dem vid behov.

Om du inte har webbankskoder, fyll i anmälan om ansvarsskada.


Ladda ner och fyll i anmälan om ansvarsskada

Du kan returnera den ifyllda skadeanmälan med säkert krypterad e-post genom att kopiera adressen https://posti.suomenvahinkovakuutus.fi till webbläsarens adressfält och följa registreringsanvisningarna.

Vår portofria postadress är

Finska Skadeförsäkring Ab
Kod 5019788
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Vi betjänar per telefon i ansvarsärenden vardagar kl. 9–15.30 på numret 010 194 677.