Hoppa till innehåll

Kakor

Godkännande av cookies

Genom att använda webbplatsen saastopankinvakuutukset.fi godkänner du att vi samlar in uppgifter om användningen av webbplatsen. Vi samlar in uppgifter om till exempel antalet besök samt om de webbläsare och enheter som besökarna använder. Dessutom anpassar vi webbplatsens innehåll grundat på de uppgifter som vi samlat in från tidigare besök. Cookies kan också användas för att genomföra riktad annonsering i anslutning till vårt företag på andra platser på internet.

Cookies sparas i användarens webbläsare. En sparad cookie kan man själv radera i webbläsarens inställningar. En del cookies raderas samtidigt som webbläsaren stängs.

Med cookies samlar vi in uppgifter med vars hjälp vi utvecklar användbarheten för vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Vi strävar efter att erbjuda besökarna så relevant innehåll som möjligt och anpassar därför innehållet beroende på användningen.

Förhindra användning av cookies

Användningen av cookies kan förhindras genom att ändra webbläsarens inställningar. Tänk dock på att det inte är säkert att alla funktioner i vår webbtjänst kan användas utan cookies.

I webbläsarens inställningar kan du också välja att få ett meddelande om cookies som ska installeras. Efter detta kan du antingen godkänna eller avvisa en enskild cookie.

Uppgifter om cookies som används på webbplatsen saastopankinvakuutukset.fi

Enligt 205 § i informationssamhällsbalken får tjänsteleverantören registrera kakor eller annan information om användning av tjänster på användarens terminalutrustning och använda informationen, om användaren har gett sitt samtycke till detta och om tjänsteleverantören ger användaren begriplig och fullständig information om syftet med registreringen och användningen.

Tredjeparts cookies på webbplatsen saastopankinvakuutukset.fi:

  • Bing Ads används för att visa annonser på Bings och Bings annonspartners söknätverk samt för att samla in uppgifter om annonseringens verkan. Kakans giltighetstid är begränsad till 390 dagar.
  • Facebook används för att samla in uppgifter om annonseringens verkan och besökarnas uppträdande på platsen. Den används också för riktad annonsering baserad på användarens intresseområden. Facebook samlar in uppgifter anonymt och sparar inte personuppgifter. Kakans giltighetstid är begränsad till 90 dagar.
  • Giosg Live Chat erbjuder besökarna på vår webbplats en chat-plattform med vars hjälp besökaren kan diskutera med vår kundtjänst. Kakans giltighetstid är begränsad till 365 dagar.
  • Google AdWords används för att visa annonser i Googles annonsnätverk samt i söknätverken hos Googles reklampartner. Dessutom används AdWords för att samla in uppgifter om annonseringens verkan och om användarnas verksamhet i anslutning till annonseringen. Den används också för riktad annonsering baserad på användarens intresseområden och webbplatsaktiviteter. Google AdWords samlar in uppgifter anonymt och sparar inte personuppgifter. Kakans giltighetstid är begränsad till 390 dagar.
  • Med hjälp av Google Analytics följer vi användningen av vår webbplats och användningssätten. Google Analytics sparar till exempel antal besök och uppgifter om vilka sidor som besökts. Vi använder också annonsfunktioner med vars hjälp vi får demografiska uppgifter om användarna samt uppgifter om besökarnas intresseområden. Dessutom kan vi med hjälp av annonsfunktionaliteterna skapa publik för annonser och följa effekterna av display-annonsering. Google Analytics uppföljning kan helt hindras genom att installera till exempel detta insticksprogram på webbläsaren. Annonsfunktionaliteten i Google Analytics kan förhindras med denna. Kakans giltighetstid är begränsad till 390 dagar.
  • Med hjälp av Google Tag Manager hanterar vi olika slags skript på webbplatsen. Kakans giltighetstid är begränsad till 90 dagar.
  • Hubspot används för att samla in uppgifter om användningen av vår webbplats och annonseringens verkan. Riktad annonsering och kommunikation kan göras på grundval av uppgiften som samlats in från användningen. Kakans giltighetstid är begränsad till 390 dagar.

Tredje parter har åtkomst till data i enlighet med det som definieras i avtalsvillkoren.

Förstaparts cookies på webbplatsen saastopankinvakuutukset.fi:

  • I cookies sparar vi uppgifter om webbplatsens beteende för att förbättra kundupplevelsen och för rapportering. Kakans giltighetstid är begränsad till max. 30 dagar.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7