Hoppa till innehåll

Gör så här när en båtskada kommer plötsligt

Vid ersättningsservicen hos Sparbankens försäkringar får du hjälp och anvisningar i skadesituationer.

Båt

Har du kört på grund eller har din båt skadats i en storm? Kontakta vår ersättningsservice, så får du anvisningar av oss.

När en båtskada inträffar, gör en skadeanmälan.

Vid båtskador hjälper vi dig 24/7 på numret 010 194 677.

Akuta nödsituationer till sjöss

Till havs är sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70.

På insjövatten ring det allmänna nödnumret 112.

  • Uppge ditt namn (båtens namn) och kontaktuppgifter.
  • Uppge exakt olycksplats.
  • Berätta vad som har hänt.
  • Hur många människor är i fara, är någon skadad?
  • Berätta vilken slags hjälp som behövs.
  • Bryt inte samtalet förrän du får lov.

Ytterligare information om båtskador