Hoppa till innehåll

Personskador

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Resenärskador

Anmäl en ny resenärskada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. På samma gång kan du ansöka om ersättning för de kostnader som skadan orsakat dig. Vi handlägger ditt ärende så snabbt som möjligt och meddelar dig ersättningsbeslutet. Vid behov kontaktar vi dig.

Du kan ansöka om ersättning för kostnader i anslutning till en skada du anmält tidigare genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar.

Spara verifikaten som gäller skadan i minst ett år. Du observerar väl att du bör ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen för undersöknings- och vårdkostnader från FPA innan du sänder en ersättningsansökan till Sparbankens försäkringar.

I skadeärenden betjänar vi dig 24/7 också per telefon på numret 010 194 677.

Om du behöver akut hjälp på en resa kan du ringa till våra Nödtjänster som betjänar 24/7 på numret +358 800 950 35.

Ytterligare information om resenärskador