Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Skador på en byggnad

Allmänna anvisningar

De vanligaste skadorna i hemmet och fritidsbostaden är läckage-, brand- och sotskador samt i fråga om väderfenomen stormskador. Ibland är också hemmet och fritidsbostaden föremål för skador på grund av inbrott eller skadegörelse.

Om skadorna är stora eller om de kräver omedelbara åtgärder, anmäl skadan till oss genast. Vid mindre skador kan du följa anvisningarna nedan.

Anvisningar för skadeanmälan

  1. Ta en helhetsbild av byggnaden och mer detaljerade närbilder av byggnadens skadade del, så att skadorna syns tydligt på bilderna.
  2. Spara bilderna och bifoga dem när du gör skadeanmälan i webbservicen eller på begäran i tjänsten Mina försäkringar.
  3. Ta reda på skadornas omfattning. Du kan välja det alternativ som passar dig bäst:

a) Ersättning för eget reparationsarbete Ersättningshandläggningen försnabbas, om du själv kan bedöma skadans omfattning, utifrån vilken vi kan betala ersättning. Bedöm reparationskostnaderna för skadan på byggnaden separat för material och arbetstimmar och gör en lista över övriga krav. Du kan också ansöka om ersättning för förverkligade kostnader efter reparationsarbetena. Bokför arbetstimmarna, spara verifikaten på förverkligade reparations- och materialkostnader samt övriga krav. I fråga om elapparater och annat lösöre behöver vi uppgifter om apparatens märke, modell, ålder och pris.

b) Reparationsarbetet utförs av en bygg- eller annan reparationsfirma Du kan anlita en byggfirma för reparationsarbetet, men före större arbeten behöver vi uppgifter om kostnaderna för reparationsarbetet. Vid behov hjälper vi dig att hitta en firma som utför reparationsarbetet.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Vilken skada handlar det om?