Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Hem-, egendoms- och resgodsskador

På dessa sidor har vi sammanställt tips på hur du kan agera vid de vanligaste skadorna i hemmet och på egendomen. Genom att läsa anvisningarna får du allmän hjälp i olika skadesituationer och vet hur du ska agera om en skada inträffar.

Anmäl en ny skada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. Vi handlägger ditt skadeärende så snabbt som möjligt och meddelar dig ersättningsbeslutet. Vid behov kontaktar vi dig.

Du kan bifoga verifikat gällande skadan till skadeanmälan eller sända dem via tjänsten Mina försäkringar.

Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar betjänar dig per telefon på numret 010 194 677.

Information om hemförsäkringen

Föremålets eller egendomens ålder inverkar på hur stor ersättning du får. Ofta är ersättningen inte stor för ett gammalt föremål. Med hjälp av bifogade kalkylator kan du ta reda på hur åldersavdraget påverkar ersättningen. Skadeanmälan gör du enkelt i tjänsten Mina försäkringar.

Den vanligaste självrisken i lösöresförsäkringen för hemmet är 200 euro. Närmare information om hemförsäkringen och dess självrisk hittar du i tjänsten Mina försäkringar eller i ditt försäkringsbrev.

Hemförsäkringen ersätter till exempel följande skador:

 • Ett träd faller på huset då det stormar och taket skadas.
 • Hunden blir rädd för fyrverkerierna på nyår och gör så att tv:n faller på golvet.
 • Du tappar mobiltelefonen av misstag och skärmen går sönder.
 • Tvättmaskinen går sönder och vatten rinner ut på köksgolvet.
 • Läderjackan blir stulen i samband med ett inbrott i förvaringsutrymmet i källaren.
 • Slalomskidorna fastnar i hotelldörren och går sönder.
 • En fågel flyger in i ett fönster som går sönder.

Hemförsäkringen ersätter till exempel inte följande skador:

 • Regn läcker in genom en springa vid skorstenens plåtbeslag och ger fuktskador på takkonstruktionerna och isoleringen. Regn är ett normalt naturfenomen, som inte är exceptionellt. Dessutom ska byggnadens tak vara i ett sådant skick, att regnvatten inte kan skada byggnadens konstruktioner.
 • Katten klöser i soffan så den blir förstörd. Att vässa klorna är kattens naturliga beteende och genom allmänna begränsningsvillkor ingår inte detta i försäkringsskyddet (försäkringen kan inte ersätta en skada som har orsakats av sällskapsdjurs beteende).
 • Mobiltelefonen blir kvarglömd på terrassen i regnet över natten. Skadan handläggs inom ramen för naturskadeskyddet, eftersom regn är ett naturfenomen. Naturskadeskyddet ersätter dock inte skador på grund av regn, eftersom naturskadeskyddet bara ersätter skador på grund av att vilddjur tagit sig in i bostadsrum, skador på grund av ett direkt blixtnedslag och skador orsakade av stormvind, då vindhastigheten är över 20 m/s.
 • Kondensvatten i kylskåpet rinner ut på golvet då avrinningsröret är tilltäppt. Skadan har uppkommit på grund av att städningen och underhållet av vitvaran har försummats och det handlar inte om en plötslig eller oförutsedd skada på apparaten. Genom allmänna begränsningsvillkor ingår inte en sådan skada i försäkringsskyddet som har orsakats av smältvatten från kylskåp, frys eller motsvarande förbrukningsanordning, förutsatt att ifrågavarande förbrukningsanordning inte har gått sönder förrän läckaget inträffade.
 • Läderjackan lämnas i en oövervakad garderob i restaurangen. Försäkringen ersätter stöld och rån där gärningsmannen har använt särskild list eller särskild påhittighet och handlingen har varit svårförverkligad. Dessutom ersätts fall där personen har råkat ut för våld eller hot om våld. I detta fall har läderjackan lämnats i ett utrymme som folk har fri tillgång till och egendomen har inte övervakats tillräckligt noggrant. Man har tagit en medveten risk som inte kan anses vara ringa.
 • Du faller i slalombacken och skidorna går sönder. Genom allmänna begränsningsvillkor ingår inte skada på sportredskap eller -utrustning när dessa används för sitt ändamål i försäkringsskyddet.
 • En mård ödelägger vinden på sommarstugan. Genom allmänna begränsningsvillkor ingår inte skada som orsakats av insekter, råttor, möss, sorkar, mårdar, ekorrar, harar eller kaniner i försäkringsskyddet.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7