Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Hem-, egendoms- och resgodsskador

På dessa sidor har vi sammanställt tips på hur du kan agera vid de vanligaste skadorna i hemmet och på egendomen. Genom att läsa anvisningarna får du allmän hjälp i olika skadesituationer och vet hur du ska agera om en skada inträffar.

Anmäl en ny skada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. Vi handlägger ditt skadeärende så snabbt som möjligt och meddelar dig ersättningsbeslutet. Vid behov kontaktar vi dig.

Du kan bifoga verifikat gällande skadan till skadeanmälan eller sända dem via tjänsten Mina försäkringar.

Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar betjänar dig per telefon på numret 010 194 677.

Information om hemförsäkringen