Hoppa till innehåll

Användarvillkor för webbplatsen

Dessa användarvillkor gäller för användningen av Sparbankens försäkringars webbplats som är öppen för alla. Genom att besöka denna webbplats godkänner användaren villkoren.

Olika sidor kan vid sidan av dessa villkor innehålla särskilda tjänstespecifika villkor, som tillämpas primärt.

Utgivare och tjänsteproducent

Webbplatsens utgivare och tjänsteproducent är Suomen Vahinkovakuutus Oy (FO-nummer 2432824-6) med verksamhetsadressen Hästskon 3, 02600 Esbo. Bolagets hemort är Esbo.

Immateriella rättigheter

Webbplatsens immateriella rättigheter tillhör Suomen Vahinkovakuutus Oy, såvida inget annat har angetts. Det är förbjudet att utnyttja webbplatsens layout eller innehåll i kommersiellt syfte utan Suomen Vahinkovakuutos Oy:s skriftliga medgivande på förhand.

Uppgifterna får endast lagras och skrivas ut för personligt bruk. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, ändra, länka till webbplatser och all form av kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material utan separat skriftligt samtycke från Suomen Vahinkovakuutus Oy.

Ansvar

Suomen Vahinkovakuutus Oy underhåller webbplatsen aktivt och strävar efter att säkerställa att webbplatsen fungerar och att den information som anges på webbplatsen är aktuell och korrekt.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ansvarar dock inte för sådan direkt eller indirekt skada som orsakas av att webbplatsen används, av att användning förvägras eller av tekniska eller innehållsmässiga fel på webbplatsen.

De uppgifter som anges på webbplatsen utgör inte en bindande offert, förbindelse eller annan förpliktelse, såvida inget annat har angetts.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra tjänster än Suomen Vahinkovakuutus Oy:s. Suomen Vahinkovakuutus Oy ansvarar inte för innehållet, tillgängligheten, informationssäkerheten, informationens korrekthet eller lagligheten av sådana tjänster erbjudna av utomstående tjänsteleverantörer.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ansvarar inte för skador som orsakas av obehöriga ändringar av sidorna eller för kostnader, förluster eller andra skador som orsakas av användningen av dessa sidor eller förlusten av användningsmöjligheten eller uppgifterna i samband med den här tjänsten.

Användaren ansvarar för att de uppgifter och meddelanden som han skickar via webbplatsen är innehållsmässigt korrekta och att de når fram.

Det är webbplatsanvändarens ansvar att inte skicka olagligt eller olämpligt material via dessa sidor. Användaren av webbplatsen måste se till att det material som överförs inte innehåller virus eller är skadligt på annat sätt.

Sekretessen för e-postmeddelanden som skickas via det öppna nätverket kan inte garanteras. Användare av webbplatsen bör inte skicka meddelanden som innehåller konfidentiell information till Suomen Vahinkovakuutus via en osäker e-postförbindelse. Suomen Vahinkovakuutus Oy förbehåller sig rätten att skicka allmän information på webbplatsanvändarens begäran via e-post till den e-postadress som användaren av webbplatsen har angett. Suomen Vahinkovakuutus Oy ansvarar inte för att information som skickats med okrypterad e-post via det allmänna nätet röjs eller för direkta eller indirekta skador som orsakas av detta.

Sekretess

Suomen Vahinkovakuutus Oy har rätt att samla in och spara information om hur webbplatsen används samt analysera informationen särskilt med tanke på att utveckla webbplatsen och allmänt med tanke på att utveckla Suomen Vahinkovakuutus Oy:s verksamhet och förbättra servicens kvalitet.

Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer som använt webbplatsen på basis av den information som samlas in om användningen av webbplatsen.

Övriga villkor

Denna webbplats och informationen på den är avsedd för den finska marknaden, såvida inget annat avtalats eller meddelats separat.

Suomen Vahinkovakuutus Oy har rätt att ändra dessa användarvillkor. Företaget har också rätt att ändra innehållet och utseendet på samt tillgängligheten för webbsidorna och tjänsterna som de innehåller, samt förhindra åtkomst till webbplatsen eller lägga ned den antingen tillfälligt eller permanent.

Tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på förhållandet mellan användningen av denna webbplats och användaren av Suomen Vahinkovakuutus Oy:s webbplats.