Hoppa till innehåll

Användarvillkor för webbplatsen

Dessa användarvillkor gäller för användningen av Sparbankens försäkringars webbplats som är öppen för alla.

Utgivare och tjänsteproducent

Webbplatsens utgivare och tjänsteproducent är Suomen Vahinkovakuutus Oy (FO-nummer 2432824-6) med verksamhetsadressen Hästskon 3, 02600 Esbo. Bolagets hemort är Esbo.

Immateriella rättigheter

Webbplatsens immateriella rättigheter tillhör Suomen Vahinkovakuutus Oy, såvida inget annat har angetts. Det är förbjudet att utnyttja webbplatsens layout eller innehåll i kommersiellt syfte utan Suomen Vahinkovakuutos Oy:s skriftliga medgivande på förhand.

Ansvar

Suomen Vahinkovakuutus Oy underhåller webbplatsen aktivt och strävar efter att säkerställa att webbplatsen fungerar och att den information som anges på webbplatsen är aktuell och korrekt.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ansvarar dock inte för sådan direkt eller indirekt skada som orsakas av att webbplatsen används, av att användning förvägras eller av tekniska eller innehållsmässiga fel på webbplatsen.

De uppgifter som anges på webbplatsen utgör inte en bindande offert, förbindelse eller annan förpliktelse, såvida inget annat har angetts.

Användaren ansvarar för att de uppgifter som han skickar via webbplatsen är innehållsmässigt korrekta och att de når fram.

Sekretess

Suomen Vahinkovakuutus Oy har rätt att samla in och spara information om hur webbplatsen används samt analysera informationen särskilt med tanke på att utveckla webbplatsen och allmänt med tanke på att utveckla Suomen Vahinkovakuutus Oy:s verksamhet och förbättra servicens kvalitet.

Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer som använt webbplatsen på basis av den information som samlas in om användningen av webbplatsen.

Ändring av användarvillkoren

Suomen Vahinkovakuutus Oy har rätt att ändra dessa användarvillkor.