Hoppa till innehåll

Skador som inträffat utomlands

Anvisningar och råd om skadefall utomlands

Fordonsskador utomlands

Är du utomlands och behöver bogsering eller hjälp att reparera fordonet? Kontakta Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar +358 10 194 677. Vi hjälper dig att fortsätta resan 24/7!

Du kommer väl ihåg att anmäla skadan så snabbt som möjligt i tjänsten Mina försäkringar.

Om en fordonsskada kommer plötsligt utomlands, gör så här:

 • Fotografera de skadade ställena.
 • Om ditt fordon inte är i kördugligt skick, låt bogsera det till en verkstad för nödvändig reparation och betala reparationen själv. Spara alla ursprungliga fakturor, kvitton och övriga eventuella handlingar som behövs för skadeanmälan.
 • Utomlands är det vanligen bäst att bara låta utföra sådana reparationer som gör att din resa kan fortsätta tryggt. Återställandet av fordonet i det skick det hade före skadan görs i Finland efter att du återvänt hem.
 • Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar och bifoga verifikaten på betalda reparationer.
 • Kontakta så snabbt som möjligt Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar på numret 010 194 677. Vi hjälper dig att sköta om skadan och fortsätta resan 24/7.
 • Fotografera de skadade ställena.
 • Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.
 • En av våra avtalspartner kontrollerar vid behov skadorna före reparationen.
 • När vi har fått nödvändiga uppgifter om skadefallet och skadorna på fordonet, kan vi ge den utländska verkstaden tillstånd att sända fakturan till oss.
 • När du hämtar fordonet från verkstaden, ska du betala kaskoförsäkringens självrisk. Du observerar väl att dubbel självrisk tillämpas på skador som inträffar utanför Norden. Dessutom tillämpas fyrdubbel självrisk på skador som inträffar i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Albanien, Makedonien, Serbien och Montenegro, men vid stöldskador är självrisken ändå alltid minst 20 procent av skadebeloppet.
 • Tillkalla alltid polis i alla trafikskadefall. Nödnumret till polisen är 102.
 • Fordonet får inte flyttas på skadeplatsen förrän polisen anländer.
 • Du måste be polisen om den skadehandling som polisen uppgör för att bifoga den till skadeanmälan.
 • Fotografera skadorna och de inblandade fordonen, om möjligt.
 • Anmäl också skadan till 24 h-telefontjänsten vid Gröna kort-byrån i Ryssland på +7 495 6412 787. Där får du anvisningar på engelska i skadefall.
 • Om ett ryskt fordon har orsakat skadan, ta reda på motpartens försäkringsbolag och kontakta det omedelbart. Om du inte kontaktar bolaget blir det svårare att få ersättning.
 • Närmare anvisningar om trafikskador i Ryssland hittar du på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

Vår e-postadress för att skicka fotografier och reparationskalkyler är motorclaims@suomenvahinkovakuutus.fi.

Ansvarsskyddet gäller på resor som varar oavbrutet i högst 45 dygn i sådana gröna kortet-avtalsländer som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ansvarsskyddet gäller inte i följande länder: Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland.

Ansvarsskyddet ersätter person- och sakskador som orsakats av att det fordon som är föremål för försäkringen har använts i trafik utomlands och som du enligt gällande rättspraxis och lag är personligen ersättningsskyldig för.

Gör en skadeanmälan om ansvarsskadan i tjänsten Mina försäkringar.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7