Hoppa till innehåll

Fordonsskador

Gör det rätta när en fordonsskada kommer plötsligt! Läs anvisningarna för skadefall och skadeanmälan.

Fordonsskador

Om ditt fordon skadas i en kollision, vindrutan går sönder eller du behöver bogsering av fordonet, hittar du anvisningar samt kontaktuppgifter för skadeanmälan nedan.

Vilken skada handlar det om? Gör så här.

Om ditt fordon skadas vid en avkörning eller kollision eller om det får ett tekniskt fel, ordnar vi en bärgningsbil till dig enligt försäkringsvillkoren. Förutsättningarna är en gällande kaskoförsäkring och ett fordon som är under 20 år gammalt.

Ring vår bärgningstjänst tfn 010 193 000. Vi betjänar dig 24/7!

Om det handlar om en avkörning, kollision eller om du redan har betalat kostnaderna för skadan själv, gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Om du är utomlands och behöver bogsering, ring vår bärgningstjänst tfn +358 10 193 000. Vi betjänar dig 24/7!

Vill du ha ytterligare anvisningar, när

 • du behöver bogsering?
 • det har uppstått extra kostnader för att fortsätta resan?
 • bilen har ett tekniskt fel och du behöver bogsering?
 • du har kört av vägen eller kolliderat och behöver bogsering?
 • du behöver en tillfällig bil?


Läs tilläggsanvisningarna

Om ditt fordon får ett tekniskt fel och din resa avbryts, får du hjälp av vår ersättningsservice dygnet runt.

Ring vår bärgningstjänst så hjälper vi dig att fortsätta resan. Vi betjänar dig 24/7 på numret 010 193 000!

Vill du ha ytterligare anvisningar, när

 • din resa plötsligt avbröts?
 • det har uppstått extra kostnader för att fortsätta resan?
 • bilen har ett tekniskt fel och du behöver bogsering?
 • du har kört av vägen eller kolliderat och behöver bogsering?
 • du behöver en tillfällig bil?


Läs tilläggsanvisningarna

Har din vindruta fått ett stenskott eller träffats av en dubb och gått sönder?

Du kan kontakta vår verkstadspartner direkt. Vår partner kontrollerar att din försäkring är i kraft och du behöver inte göra någon skadeanmälan.

Hitta vår partners närmaste verksamhetsställe:

Pilkington tai InCar

Har du frågor? Vi hjälper dig vid en vindruteskada 24/7 per telefon på 010 194 677.

Om du redan har betalat reparationen av vindrutan själv

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Vid byte av rutan, betalar du bara självrisken, som är 150 euro. Reparation av vindrutan ersätts i sin helhet utan självrisk enligt vår partners prislista.


Gör så här om vindrutan går sönder

Om du har råkat ut för en kollision, gör så här:

Vid nödsituationer ring 112 och följ nödcentralens anvisningar. Skriv upp uppgifterna om de personer, fordon och vittnen som var inblandade i skadefallet.

Behöver du hjälp av en bärgningsbil?

Behöver du en tillfällig bil?

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Vår ersättningsservice betjänar dig 24/7 på numret 010 194 677.

Vill du ha ytterligare anvisningar, när

 • du har kolliderat med ett annat fordon?
 • du var inblandad i en kollision på en parkeringsplats?
 • du har kört av vägen eller kolliderat med ett djur?


Läs tilläggsanvisningarna

Kaskoförsäkringen ersätter avkörning, stöld, skadegörelse eller andra fordonsskador enligt försäkringsvillkoren.

En skadeinspektion utförs hos en partnerverkstad, som förmedlar uppgifterna till försäkringsbolaget.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Vår ersättningsservice betjänar dig 24/7 på numret 010 194 677!

Behöver du bogsering?

Vill du ha ytterligare anvisningar, när

 • du har kolliderat med ett annat fordon?
 • du var inblandad i en kollision på en parkeringsplats?
 • du har kört av vägen eller kolliderat med ett djur?
 • du behöver en tillfällig bil?
 • ditt fordon har blivit utsatt för stöld eller inbrott?
 • ditt fordon har blivit utsatt för skadegörelse?
 • det har skett en brandskada i ditt fordon?
 • ditt fordon har skadats på grund av ett naturfenomen?


Läs tilläggsanvisningarna

Du kan ansöka om ersättning för skada på cykel från din hemförsäkring.

Däckskyddet ersätter reparation av däck som gått sönder plötsligt och oförutsett, eller ett nytt däck om däcket inte kan repareras. För att ett däck ska kunna ersättas får däcket vara högst två år gammalt räknat från inköpsdagen, och spårdjupet ska vara minst fyra millimeter.

Gör så här:

 • Kontakta en däckfirma direkt för att skaffa ett nytt däck och ansök därefter om ersättning från din försäkring.
 • Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.
 • Spara kvitton och andra verifikat, vi ber om dem vid behov. Om du vill kan du också bifoga kvittona till din elektroniska skadeanmälan.
 • Ingen självrisk avdras från en däckreparation. Om däcket inte längre kan repareras, är din självriskandel 50 euro.
 • Från däckskyddet betalas ersättning upp till 300 euro per skadat däck.
 • Ersättning från däckskyddet inverkar inte på försäkringens bonus.

Du observerar väl att däckskyddet inte ersätter eventuella skador på fälgarna? Om du får punktering ersätts bogsering bara om fordonet inte blir kördugligt genom att byta däck eller använda däckets reparationssats.

Behöver du bogsering?

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7