Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Skador på cykel

Vilken skada på cykel handlar det om?

Försäkringen ersätter cykelstölder och skador på cyklar på grund av skadegörelse. Vid sådana skador bör du alltid göra en brottsanmälan till polisen. Ersättningsbeloppet beror bland annat på återanskaffningsvärdet, den stulna cykelns ålder och den självrisk du valt.

Vid ett skadefall, gör så här

  1. Ta reda på märke, modell och anskaffningsår för den stulna cykeln.

  2. Gör en brottsanmälan till polisen. När du fyller i skadeanmälan behöver du brottsanmälans nummer.

  3. Med hjälp av kalkylatorn kan du ta reda på hur åldersavdraget och självrisken påverkar ersättningsbeloppet. I många fall ersätts inte en gammal cykel efter åldersavdraget och självriskandelen.

  4. Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada på cykeln, till exempel om du ramlar när du väjer för ett barn i trafiken. Försäkringen ersätter inte skada på cykeln, om den går sönder vid normal användning utan att det inträffar en plötslig och oförutsedd skada, till exempel om cykelns växelvajer går av när du växlar. Försäkringen ersätter inte heller att cykeln går sönder om det beror på verksamhet som är typisk för en sport, till exempel om du ramlar med cykeln på en skogsbana när du cyklar downhill.

Vid ett skadefall, gör så här

  1. Ta reda på cykelns märke, modell och anskaffningsår.

  2. För cykeln till en verkstad och ta reda på reparationskostnaderna.

  3. Om kostnaden för att reparera cykeln är högre än den självrisk du valt, men lägre än cykelns nuvärde med avdrag för den valda självrisken, gör en skadeanmälan och bifoga kvittot på reparationen till skadeanmälan eller senare i tjänsten Mina försäkringar.

  4. Med hjälp av kalkylatorn kan du ta reda på hur åldersavdraget och självrisken påverkar ersättningsbeloppet. I många fall ersätts inte en gammal cykel efter åldersavdraget och självriskandelen.

Skadorna på din cykel ersätts från motorfordonets trafikförsäkring, oberoende av vem som är skyldig till skadan. Ta först reda på i vilket bolag det inblandade fordonets trafikförsäkring finns. Du får reda på trafikförsäkringsbolaget av fordonets ägare eller på basis av registreringsnumret i fordonsregistret på adressen www.trafi.fi/sv/. Gör sedan en skadeanmälan till ifrågavarande försäkringsbolag.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7