Hoppa till innehåll

Skador som inträffat utomlands

Anvisningar och råd om skadefall utomlands

Skador som orsakats en resenär

Anmäl en ny resenärskada och ansök om ersättning för kostnaderna i anslutning till skadan genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. Vi handlägger ditt ärende så snabbt som möjligt och meddelar dig ersättningsbeslutet. Vid behov kontaktar vi dig.

Spara verifikaten som gäller skadan i minst ett år. Du observerar väl att du bör ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen för undersöknings- och vårdkostnader från FPA innan du sänder en ersättningsansökan till Sparbankens försäkringar.

I skadeärenden betjänar vi dig 24/7 också per telefon på numret 010 194 677.

Om du behöver akut hjälp på din resa kan du ringa till våra Nödtjänster som betjänar 24/7 på numret +358 800 950 35.

Ytterligare information om resenärskador