Hoppa till innehåll

Förhandsinformation vid distansförsäljning

Preliminär information om distansförsäljning – Sparbankens försäkringar

Med distansförsäljning avses teckning av försäkring per telefon, webben eller post utan att kunden och försäkringsbolagets representant träffar varandra personligen.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivaren är Finska skadeförsäkring Ab:

Offentliga register
Finska skadeförsäkring Ab har införts i följande offentliga register i anslutning till Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem (www.ytj.fi):

  • handelsregistret
  • skatteförvaltningen
  • förskottsuppbörd
  • momsskyldighet
  • arbetsgivarregistret

Tillsynsmyndighet
Finska skadeförsäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Produkternas centrala egenskaper
Information om försäkringens omfattning och dess centrala begränsningar samt produktspecifik preliminär information finns i respektive försäkrings faktablad och försäkringsvillkoren. De produktspecifika försäkringsvillkoren och faktabladen är i samband med teckning tillgängliga på Sparbankens försäkringars webbplats och efter teckning i tjänsten Mina försäkringar, via vilken ärenden relaterade till beviljade försäkringar kan skötas. Utöver de produktspecifika villkoren tillämpas Sparbankens försäkringars allmänna avtalsvillkor. Försäkringsvillkoren och faktabladen finns också på Sparbankens försäkringars webbplats under ”Försäkringsfaktablad”. Information om försäkringspremier och betalningar får du via Sparbankens försäkringar försäkringskalkylatorer och efter teckning via tjänsten Mina försäkringar. Försäkringspremien kan beroende på försäkringsslag betalas på pappers- eller e-faktura.

Ångerrätt
Bestämmelserna om ångerrätt enligt konsumentskyddslagen tillämpas inte på försäkringsavtal, utan på dem tillämpas lagen om försäkringsavtal. Enligt lagen om försäkringsavtal ska en försäkring sägas upp skriftligen. Försäkringspremien ska betalas under uppsägningstiden. Tidsbundna försäkringar på under 30 dygn medför ingen uppsägningsrätt.

Information om rättsmedel
Information om kundens rättsmedel finns i de allmänna avtalsvillkoren.

Övrig information
Finsk lag tillämpas på försäkringsavtal. Finska skadeförsäkring Ab:s servicespråk i distansförsäljning är svenska och finska. I distansförsäljning kan försäkringsavtal ingås via nättjänster med hjälp av stark elektronisk autentisering (nätbankskoder eller mobilcertifikat) och per telefon via en logisk helhet eller med hjälp av stark elektronisk autentisering. Information om när Finska skadeförsäkring Ab:s ansvar börjar och försäkringsavtalets giltighetstid finns i de produktspecifika försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren.