Hoppa till innehåll

Fordonsskador

Gör det rätta när en fordonsskada kommer plötsligt! Läs anvisningarna för skadefall och skadeanmälan.

Kollision

Anvisningar i händelse av kollision

Jag är skyldig till en kollision och jag är försäkrad i Sparbankens försäkringar

På kollisionsplatsen:

 • Sköt först om eventuella personskador. Personskador ska alltid meddelas till nödcentralen på numret 112.
 • Se till att det inte uppkommer några ytterligare skador. Om skuldfrågan är klar, kan man flytta fordonen åt sidan så att andra fordon kan passera.
 • Om fordonet eller fordonen inte är i kördugligt skick, beställ bärgningsbil genom att ringa vårt Skadestöd 24 h på numret 010 194 677.
 • Skriv upp kontaktuppgifterna till de inblandade: namn, telefonnummer och registreringsnummer.
 • Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar och ge närmare uppgifter om skadan samt motpartens uppgifter inklusive registreringsnummer och telefonnummer.

Reparation av fordon inblandade i en kollision:

 • Om den oskyldiga partens bil är i kördugligt skick och kräver reparation, kan den föras direkt till vår partnerverkstad för att repareras. Det behövs ingen inspektion av skadorna på förhand, eftersom verkstaden fotograferar skadorna på bilen och skickar en beräkning av reparationskostnaderna till oss.
 • Skadorna på din egen bil ersätts från L- eller XL-kaskoförsäkringen, varvid du kan föra bilen till vår partnerverkstad för reparation. Det behövs ingen förhandsinspektion, eftersom verkstaden fotograferar skadorna på bilen och skickar en beräkning av reparationskostnaderna till oss.

Behöver du ytterligare information? Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar betjänar dig 24/7 på numret 010 194 677!

Jag är oskyldig till en kollision och den skyldiga parten är försäkrad i Sparbankens försäkringar:

 • Vår försäkringstagare bör göra en skadeanmälan till vårt bolag och på basis av den utreder vi ersättningsfrågan. Om skuldfrågan är oklar, gör också en skadeanmälan till ditt eget försäkringsbolag.
 • Om ditt fordon är i kördugligt skick och kräver reparation, kan du föra det direkt till vår partnerverkstad för att repareras. Fråga mer av vårt Skadestöd 24 h på numret 010 194 677. Det behövs ingen inspektion av skadorna på förhand, eftersom verkstaden fotograferar skadorna på bilen och skickar en beräkning av reparationskostnaderna till oss. Innan reparationen inleds lönar det sig att försäkra sig om att skadan har handlagts vid vårt försäkringsbolag och att vårt bolag har gett faktureringstillstånd för reparationen.
 • Även den oskyldiga parten får stilleståndsersättning under den tid som fordonet är på verkstad. Ersättningen är en penningersättning eller 94 procent av hyreskostnaderna för hyrbil. Fyll i utredningen över användningsbehovet av bil (nedan) och sänd den till ajoneuvokorvaukset@suomenvahinkovakuutus.fi eller kontakta Sparbankens försäkringar per telefon på numret 010 194 677 innan du tar i bruk en tillfällig bil. Som tillfällig bil ersätts i regel en hyrbil i klass A. När din utredning över användningsbehovet av bil har handlagts, kontaktar vi dig och kommer överens om hyrning av fordon.


Ladda ner och fyll i utredningen över användningsbehovet av bil (word)

Det är oklart vem som är skyldig till kollisionen och jag är försäkrad i Sparbankens försäkringar

 • Om skuldfrågan är oklar, fotografera olycksplatsen i din färdriktning. Fotografera också skadorna på bilarna.
 • Skriv upp alla nödvändiga kontaktuppgifterna till de inblandade: namn, telefonnummer och registreringsnummer.
 • Tillkalla vid behov polis.
 • Gör en skadeanmälan till Sparbankens försäkringar i tjänsten Mina försäkringar, där du kan ge närmare uppgifter om skadan samt motpartens uppgifter inklusive registreringsnummer och telefonnummer. Råd motparten att göra en skadeanmälan till sitt eget bolag.
 • Om ditt fordon är försäkrat med en L- eller XL-kaskoförsäkring, kan du låta reparera bilen hos vår verkstadspartner. I så fall betalar du bara självrisken till verkstaden. Fråga mer av vårt Skadestöd 24 h på numret 010 194 677.
 • Vi utreder skuldfrågan tillsammans med motpartens försäkringsbolag. Om motparten är skyldig, skickar vi reparationsfakturan för ditt fordon till motpartens bolag när skuldfrågan har utretts.

Behöver du hjälp av en bärgningsbil?

Behöver du en tillfällig bil?

En okänd bil har stött till mitt fordon

Finns det spår av kollision på din bil efter natten och det andra fordonet är okänt?

Om din kaskoförsäkring omfattar parkeringsskydd, ersätter vi skador som ett annat fordon orsakat på ditt parkerade fordon enligt försäkringsvillkoren, då det skadevållande fordonet inte är känt. Du betalar bara självrisken till verkstaden. Ersättning från parkeringsskyddet inverkar inte på försäkringens bonus.

Om din försäkring inte omfattar parkeringsskydd, men har kollisionsskydd, ersätts fordonets skador från kollisionsskyddet. Du betalar bara självrisken till verkstaden. Ersättning från kollisionsskyddet sänker kaskoförsäkringens bonus.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Om din bil är i kördugligt skick, kan du föra den till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för att reparera bilen. Skadorna behöver inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Fråga mer av vårt Skadestöd 24 h på numret 010 194 677.

Skadevållaren är känd

Om kollisionsskydd ingår i din kaskoförsäkring, kan du om du vill först använda din egen försäkring för att reparera skadorna. Vi söker tillbaka ersättningen från skadevållarens försäkringsbolag.

Om kollisionsskydd inte ingår i din kaskoförsäkring och du inte vill använda din egen försäkring, kan du ansöka om ersättning direkt från skadevållarens försäkringsbolag.

Har du kört i diket på en hal väg och ditt fordon har skadats?

Kollisionsskyddet ersätter skador som uppstått till följd av kollision, avkörning eller annan motsvarande plötslig och yttre händelse. Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Om ditt fordon är i kördugligt skick, kan du föra det till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för reparationen. Skadorna behöver inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Fråga mer av vårt Skadestöd 24 h på numret 010 194 677.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick (t.ex. om vätska läcker från bilen, billamporna inte fungerar eller varningslampor lyser på instrumentpanelen), kontakta genast vår bärgningstjänst 010 193 000.

Har din bil skadats då du kolliderade med ett djur?

Om du kolliderar med en älg, en hjort eller ett annat djur, ersätts kollisionen från djurkollisionsskyddet. Om du har kolliderat med ett hjortdjur, gör också alltid anmälan till polisen. Om djuret skadas till följd av kollisionen, meddelar polisen den lokala jaktvårdsföreningen.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Om din bil är i kördugligt skick, kan du föra den till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för att reparera bilen. Skadorna behöver alltså inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Fråga mer av vårt Skadestöd 24 h på numret 010 194 677.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick (t.ex. om vätska läcker från bilen, billamporna inte fungerar eller varningslampor lyser på instrumentpanelen), kontakta genast vår bärgningstjänst 010 193 000.

Anmälan av personskada

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7