Hoppa till innehåll

Fordonsskador

Gör det rätta när en fordonsskada kommer plötsligt! Läs anvisningarna för skadefall och skadeanmälan.

Andra fordonsskador

Andra fordonsskador

Har du kört i diket på en hal väg och ditt fordon har skadats?

Kollisionsskyddet ersätter skador som uppstått till följd av kollision, avkörning eller annan motsvarande plötslig och yttre händelse. Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Om ditt fordon är i kördugligt skick, kan du föra det till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för reparationen. Skadorna behöver inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Om du vill ha ytterligare anvisningar, ring vårt Skadestöd 24 h 010 194 677.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick (t.ex. om vätska läcker från bilen, billamporna inte fungerar eller varningslampor lyser på instrumentpanelen), kontakta genast vår bärgningstjänst 010 193 000.

En okänd bil har stött till mitt fordon

Finns det spår av kollision på din bil efter natten och det andra fordonet är okänt?

Om din kaskoförsäkring omfattar parkeringsskydd, ersätter vi skador som ett annat fordon orsakat på ditt parkerade fordon enligt försäkringsvillkoren, då det skadevållande fordonet inte är känt. Du betalar bara självrisken till verkstaden. Ersättning från parkeringsskyddet inverkar inte på försäkringens bonus.

Om din försäkring inte omfattar parkeringsskydd, men har kollisionsskydd, ersätts fordonets skador från kollisionsskyddet. Du betalar bara självrisken till verkstaden. Ersättning från kollisionsskyddet sänker kaskoförsäkringens bonus.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar. Om din bil är i kördugligt skick, kan du föra den till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för att reparera bilen. Skadorna behöver inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Om du vill ha ytterligare anvisningar, ring vårt Skadestöd 24 h 010 194 677.

Skadevållaren är känd

Om kollisionsskydd ingår i din kaskoförsäkring, kan du om du vill först använda din egen försäkring för att reparera skadorna. Vi söker tillbaka ersättningen från skadevållarens försäkringsbolag.

Om kollisionsskydd inte ingår i din kaskoförsäkring och du inte vill använda din egen försäkring, kan du ansöka om ersättning direkt från skadevållarens försäkringsbolag.

Har din bil skadats då du kolliderade med ett djur?

Om du kolliderar med en älg, en hjort eller ett annat djur, ersätts kollisionen från djurkollisionsskyddet. Om du har kolliderat med ett hjortdjur, gör också alltid anmälan till polisen. Om djuret skadas till följd av kollisionen, meddelar polisen den lokala jaktvårdsföreningen.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Om din bil är i kördugligt skick, kan du föra den till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för att reparera bilen. Skadorna behöver alltså inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Om du vill ha ytterligare anvisningar, ring vårt Skadestöd 24 h 010 194 677.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick (t.ex. om vätska läcker från bilen, billamporna inte fungerar eller varningslampor lyser på instrumentpanelen), kontakta genast vår bärgningstjänst 010 193 000.

Anmälan av personskada

Om ditt fordon är försäkrat med en XL-kaskoförsäkring, har du rätt till en tillfällig bil medan ditt eget fordon är på verkstad enligt försäkringsvillkoren. Om din färd har avbrutits på grund av ett tekniskt fel, kan du ta i bruk en tillfällig bil under högst fem (5) dygn.

Du kan ansöka om ersättning från kontinuitetsskyddet vid resa också för de dagar då ditt fordon repareras på grund av en trafikskada (då motparten är skyldig). Ersättningen betalas i högst 30 dagar, antingen i form av en dagsersättning på 50 euro eller i form av en hyrbil i högst klass C i stället för ditt fordon. Om ditt fordon inte är i trafikdugligt skick efter skadan, ersätts väntan på reservdelar och reparation i högst sju (7) dygn. Om fordonet inte är i kördugligt skick på grund av ett tekniskt fel är ersättningen alltid tillfällig bil.

Vi hjälper dig att fortsätta resan och hyra en bil 24/7 på numret 010 193 000.

Våra biluthyrningspartner är Hertz och Scandia Rent.

Har någon brutit sig in i ditt fordon?

Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av olovlig användning, stöld, bruksstöld eller försök till dessa. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara låst och skyddat i enlighet med försäkringsvillkoren.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar. Gör också en brottsanmälan till polisen och sänd en kopia av brottsanmälan till Sparbankens försäkringar, antingen i tjänsten Mina försäkringar eller per e-post till ajoneuvokorvaukset@suomenvahinkovakuutus.fi.

Du kan föra din bil till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för att reparera bilen. Skadorna behöver alltså inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Om du vill ha ytterligare anvisningar, ring vårt Skadestöd 24 h 010 194 677.

Behöver du bogsering?

Har någon repat din bil på en parkeringsplats?

Skadegörelseskyddet ersätter skada som uppsåtligen orsakats ditt fordon. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats av ett annat fordon. Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar. Gör också en brottsanmälan till polisen och sänd en kopia av brottsanmälan till oss i tjänsten Mina försäkringar eller per e-post till ajoneuvokorvaukset@suomenvahinkovakuutus.fi.

Du kan föra din bil till vår partnerverkstad, som beräknar kostnaderna för att reparera bilen. Skadorna behöver alltså inte uppvisas separat för försäkringsbolaget. Om du vill ha ytterligare anvisningar, ring vårt Skadestöd 24 h 010 194 677.

Behöver du bogsering?

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7