Hoppa till innehåll

Personskador

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Personskada i trafiken

Gör en anmälan om skada och kostnaderna i anslutning till skadan i tjänsten Mina försäkringar då det passar dig bäst. På denna sida får du anvisningar om du har råkat ut för en personskada i trafiken.

Du observerar väl att en personskada i samband med en trafikskada under arbetstid eller på arbetsresa enligt lagen i första hand ska ersättas från arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring och att du bör be arbetsgivaren att göra en skadeanmälan till arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag.

I skadeärenden kan du kontakta Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar per telefon på numret 010 194 677.

Anmäl ny skada eller kostnaderna i anslutning till en skada

Anmäl en ny trafikskada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. På samma gång kan du ansöka om ersättning för kostnader som personskadan orsakat dig. Vi handlägger ditt ärende så snabbt som möjligt. Vänta tills vi kontaktar dig eller du får ett ersättningsbeslut.

Om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat för att handlägga skadeärendet, kontaktar vi dig. Spara verifikaten som gäller skadan i minst 3 år.

Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna i anslutning till en skada du anmält tidigare genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. Du kan bifoga kostnadsverifikat till ansökan.

Kostnader för personskador som ersätts från trafikförsäkringen är till exempel

  • läkararvoden,
  • undersökningar och läkemedel som ordinerats av läkare,
  • vårdbidrag och klädtillägg,
  • tillfälligt men.

Ytterligare information om personskador i trafiken