Hoppa till innehåll

Personskador

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Olycksfallsskador

Anmäl en ny olycksfallskada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. På samma gång kan du ansöka om ersättning för de kostnader som skadan orsakat dig. Vi handlägger ditt ärende så snabbt som möjligt och meddelar dig ersättningsbeslutet. Vid behov kontaktar vi dig.

Du kan ansöka om ersättning för kostnader i anslutning till en skada du anmält tidigare genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. Spara verifikaten som gäller skadan i minst ett år.

I skadeärenden betjänar vi dig 24/7 också per telefon på numret 010 194 677.

Kostnader som olycksfallsförsäkringen ersätter är till exempel

  • läkararvoden,
  • undersökningar och läkemedel som ordinerats av läkare,
  • sjukhusets vårddygns- och poliklinikavgifter,
  • hälsocentralsavgifter.

Du observerar väl att du bör ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen för undersöknings- och vårdkostnader från FPA innan du sänder en ersättningsansökan till Sparbankens försäkringar.

Ytterligare information om olycksfallsskador