Hoppa till innehåll

Trafikförsäkring för fordon

Trafikförsäkringens maximibonus är till och med 83 %

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ska tecknas för alla registrerade fordon som används i trafik, oavsett om det är en bil, moped eller släpvagn. Du behöver även en trafikförsäkring för oregistrerade terrängfordon, till exempel motocrosscyklar.

Trafikförsäkringen ersätter skadevållarens egna och den oskyldiga partens personskador. Trafikförsäkringen täcker även egendomsskador för den part som är oskyldig till skadan, men dina egendomsskador, till exempel reparation av din bil till följd av en kollision, ersätts utifrån kaskoförsäkringen.

Försäkringstagaren ska vara den faktiska användaren av fordonet. Trafikförsäkringsplikten gäller alltid fordonets ägare och innehavare. Trafikförsäkringen ska tecknas inom sju dagar från överlåtelsedatumet för fordonet.

Läs mer om trafikförsäkringsplikten.

Trafikförsäkringen och dess ersättningar grundar sig på trafikförsäkringslagen och -förordningen. Den finska trafikförsäkringen gäller i EES-länderna och i gröna kortet-avtalsländerna.

Sparbankens försäkringars trafikförsäkring (fr.o.m 1.1.2017)

Att trafikförsäkringslagen förnyades i början av 2017 medförde i praktiken många förändringar. Påföljderna för försummad trafikförsäkring skärps, och det är större skillnader än tidigare i innehållet i trafikförsäkringarna hos olika försäkringsbolag. Du kan läsa mer om ändringarna i trafikförsäkringslagen på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

 • Bonusen är personlig, inte fordonsspecifik, och bygger på din egen skadehistoria.
 • Den maximala bonusen är 83 procent, och startbonusen utan tidigare skadehistoria är 40 procent.
 • Du kan få samma bonus för alla bilar eller motorcyklar som du har tecknat försäkring för. Därmed kan du om du har två bilar få samma bonus för båda två.
 • Eftersom bilar och motorcyklar inte har samma försäkrings- och skadehistorik kan bonus som hänför sig till de två fordonsklasserna inte kombineras.
 • Du samlar bonus snabbare än tidigare: Du kan uppnå en bonus på 80 procent redan efter åtta skadefria år. Du kan uppnå den maximala bonusen på 83 procent efter elva skadefria år.
 • En skada på en bil som är försäkrad hos Sparbankens försäkringar påverkar bonus bara för den berörda bilen, inte för alla dina bilar som är försäkrade hos oss.
 • Försäkringar som har tecknats före den 1 januari 2017 fortsätter att gälla oförändrade, och kunderna behöver inte vidta några åtgärder. Nuvarande kunder hos Sparbankens försäkringar kan ändå byta sina gällande försäkringar till en ny trafikförsäkring genom att skicka ett meddelande i Försäkringsmappen. Välj ”Bonusärende” som ämne och ange i meddelandet avtalsnumret och registernumret för det fordon som ändringen gäller.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

 • Trafikförsäkringen ersätter skadevållarens egna och den oskyldiga partens personskador.
 • Trafikförsäkringen täcker även egendomsskador för den part som är oskyldig till skadan (till exempel reparation av bilen till följd av en kollision).
 • Dina egna egendomsskador, till exempel reparation av bilen till följd av en kollision, ersätts av den frivilliga kaskoförsäkringen.

En typisk egendomsskada är till exempel en kollision med ett annat fordon, varvid den oskyldiga partens skador ersätts av den skyldiga partens trafikförsäkring. Sådana ersättningar är till exempel kostnader för reparation eller inlösning av fordonet till gängse pris samt eventuella kostnader för en ersättande bil.

Typiska ersättningar vid personskador är ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstbortfall under sjukledighet och olika rehabiliteringskostnader. Vid svåra skador kan också ersättning för bestående men och invalidpension betalas ut.

Trafikförsäkringspremien

Trafikförsäkringspremien bygger på bl.a. följande uppgifter om fordonet och försäkringstagaren:

 • fordonstyp
 • märke
 • cylindervolym
 • vikt
 • prestanda
 • drivkraft
 • fordonets ålder
 • försäkringstagarens ålder
 • försäkringstagarens hemort
 • försäkrings- och skadehistoria (= bonus).

Bonus sänker trafikförsäkringspremien

Du får rabatt på trafikförsäkringspremien utifrån skadefria år och försäkringsperiod. Rabatten kan utgöra högst 83 procent av premien. Bonusen och uppgifterna om skadehistorik gäller endast för bilar och motorcyklar (med undantag för museifordon).

Startbonus för nya trafikförsäkringar fastställs utifrån försäkringstagarens hela skadehistorik. Skadehistoriken omfattar alla uppgifter, från samtliga försäkringsbolag, om fordonsförsäkringarnas giltighetstider och trafikskador. Uppgifterna beaktas enligt fordonstyp i försäkringstagarens samtliga bil- eller motorcykelförsäkringar (med undantag för museifordon).

Varje försäkringsbolag har egna regler för fastställande av bonus, vilket kan leda till att bonusen blir en annan än vad försäkringen hade hos det tidigare försäkringsbolaget. Bonusen är personlig och kan inte överföras mellan fordon eller personer. En ny försäkring där den tidigare skadehistorien inte har beaktats ska placeras i bonusklass 6, där rabatten är 40 procent.

Bonus samlas om fordonet under försäkringsperioden (i regel ett år) har använts i minst 120 dagar (motorcyklar 90 dagar) och inga ersättningar har betalats ut från försäkringen under denna period. I och med ändringen av trafikförsäkringslagen kan bonus inte längre överföras från en person till en annan. Vi har dock gett våra kunder en övergångstid för överföring av bonus under 2017. Från och med den 1 januari 2018 kan bonus dock inte längre överföras från en person till en annan.

För bilförsäkringen kan man använda historikuppgifterna om försäkringstagarens bilar, och för motorcykelförsäkringen på motsvarande sätt historikuppgifterna om motorcyklar. Bonusen kan alltså inte överföras till en annan fordonstyp.

Avställning av fordon

Du kan anmäla att ditt fordon är avställt i Försäkringsmappen i Sparbankens försäkringar, i Traficoms e-tjänst eller på ett besiktningskontor som gör registreringar. Traficom uppbär ingen fordonsskatt under den tid som fordonet är avställt. Dessutom får du återbäring på trafikförsäkringspremien för bilar och motorcyklar under den tid som fordonet är avställt. I fråga om övriga fordon har den säsongsrelaterade användningen beaktats i premien.

Vanliga frågor om trafikförsäkringen