Hoppa till innehåll

Fordonsförsäkringar

Ta del av Sparbankens försäkringars fordonsförsäkringar

Fordonsförsäkringar

Allmänt om fordonsförsäkringar

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i vägtrafik. Trafikförsäkringen täcker personskador och den oskylda partens egendomsskador. Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen bör du gärna ta en frivillig kaskoförsäkring för ditt fordon, eftersom kaskoförsäkringen täcker skador på ditt eget fordon. Beroende på fordonets typ kan du välja bland tre kaskoförsäkringsalternativ, nämligen XL, L eller S.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i trafik. Detsamma gäller också oregistrerade terrängfordon, exempelvis terränghjulingar. I trafikförsäkringen samlas bonus för skadefria år, vilket innebär att du får rabatt på försäkringspremien. Bonus är 40 % för nya förare som inte har någon tidigare försäkrings- och skadehistoria, och bara efter elva skadefria år kan du uppnå en maximal bonus, 83 %.

Kaskoförsäkring

Kaskoförsäkring är en frivillig försäkring, men ett rekommendabelt skydd för dig själv. Den täcker oförutsedda skador på ditt fordon, bland annat brand, stöld eller utkörning. Du kan själv välja omfattning av kaskoförsäkringen bland de alternativ som anges för varje fordon. Vid val av kaskoförsäkring bör du fundera på i vilka syften bilen används och vilka risker som är förknippade med användning av bilen. Bilar som är parkerade i stadsområden blir till exempel mer sannolikt föremål för skadegörelse än bilar som förvaras i områden utanför tätorten. Självrisken i kaskoförsäkringar är i regel 200 €. För ett L-paket eller XL-paket kan du också välja en självrisk på 300 €, 500 €, 1 000 € eller 2 000 €.

I glasskyddet ingår ingen självrisk om glasrutan repareras. Vid byte av glasruta är självrisken 150 €. Självrisken för däckskyddet fungerar på samma sätt, dvs. är 0 € vid reparation av däck och 50 € vid byte av däck i skadefall. För bogseringsskyddet och kontinuitetsskyddet vid resa är självrisken 0 €.

Elektronisk registrering

Om du tänker köpa ett nytt fordon, ska du teckna en försäkring och registrera fordonet i ditt eget namn. Det går enkelt och snabbt att registrera ett fordon, och enklast gör du registreringen samtidigt som du tecknar en försäkring. Läs mer om elektronisk registrering här.